background preloader

Bible

Facebook Twitter

Index of /arhiva/imagine. Centrul cercului și centrul logic al creației. În geometrica euclidiană cercul este mulțimea tuturor punctelor din plan, egal depărtate de un punct fix numit centru.

Centrul cercului și centrul logic al creației

Distanța comună este denumită de obicei raza cercului. În lumea duhovnicească (spirituală, morală), în lumea gândirii noastre, cercul poate fi ușor asimilat cu universul în care trăim, iar mulțimea punctelor din plan fiind noi oamenii, locuitorii acestui Univers. Distanța egală a tuturor punctelor din plan (de pe circumferință) față de centrul cercului arată de fapt raportul de egalitate a punctelor unele față de altele, prin prisma centrului.

Noi, toți oamenii de pe pământ, deși diferiți prin personalitate, cultură, tradiție, sex, vârstă, stare materială, inteligență, etc. suntem egali unii față de alții, pentru că toți avem viață, toți trăim și avem suflet. Cu ce este mai prejos viața unui copil sărac din Uganda față de viața președintelui Statelor Unite ale Americii? Raza cercului este distanța de la un punct de pe cerc la centru. (Claudiu Balan) A History of Nations. The Table of Nations. The Table of Nations: Genesis Chapters 10-11 Genesis Chapters 10 and 11 constitute what is known as "The Table of Nations" in the Bible.

The Table of Nations

The text is as follows, These are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth; sons were born to them after the flood. The sons of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras. The sons of Gomer: Ashkenaz, Riphath, and Togarmah. "Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. " The sons of Ham: Cush, Egypt, Put, and Canaan. The latter paragraph is the subject of a separate essay as all false religion in the world today can be traced back to Nimrod, the founder of Babylon (in what is today Iraq). The Table of Nations. The Table of Nations. Table of Nations by Tim Osterholm. The Coins of Jesus. Map of the Origin of Nations in Genesis 10. The Table of Nations (Enlarge) (PDF for Print) (Freely Distributed) Map of the Origin of Nations and Races that were dispersed by God in Genesis 10.

Map of the Origin of Nations in Genesis 10

Map of the Origin of Nations in Genesis 10. Jewish History Timeline. Gannopedia Jewish History available at "tinyurl.com/ganntimeline" Timeline of Jewish history. This is a timeline of the development of Jews and Judaism.

Timeline of Jewish history

All dates are given according to the Common Era, not the Hebrew calendar. See also Jewish history which includes links to individual country histories. For the history of persecution of Jews, see Antisemitism, History of antisemitism and Timeline of antisemitism. Biblical period[edit] c. 1312 BCE(? The Exodus from Egypt (Moses) c. 1150 BCE–c. 1025 BCE Biblical Judges lead the people. Indice del ../arhiva/0.upload/carti/pdf/ Ioan 6 NTLR - Isus hrăneşte peste cinci mii de. Isus hrăneşte peste cinci mii de oameni 6 După aceea, Isus a plecat pe celălalt mal al Mării Galileii, adică Marea Tiberiadei. 2 O mare mulţime de oameni Îl urma, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. 3 Isus S-a suit pe munte şi S-a aşezat acolo cu ucenicii Lui. 4 Paştele, sărbătoarea iudeilor, era aproape. 5 Când Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut că vine la El o mare mulţime, l-a întrebat pe Filip: – De unde să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceştia?

Ioan 6 NTLR - Isus hrăneşte peste cinci mii de

6 Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, însă El ştia ce urmează să facă. 7 Filip I-a răspuns: – Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu două sute de denari n-ar fi de ajuns ca fiecare să primească măcar câte puţin! 8 Unul dintre ucenicii Lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis: 9 – Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti. 10 Isus a zis: – Puneţi oamenii să se aşeze! În locul acela era multă iarbă. . – Adunaţi firimiturile rămase, ca să nu se piardă nimic! Isus umblă pe apă Isus, Pâinea vieţii. Ioan 4 NTLR - Isus şi femeia samariteancă - Când. Isus şi femeia samariteancă 4 Când Isus a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan – 2 cu toate că nu Isus Însuşi boteza, ci ucenicii Lui – 3 a părăsit Iudeea şi S-a întors iarăşi în Galileea. 4 Trebuia să treacă prin Samaria, 5 prin urmare, a ajuns într-o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care Iacov i-l dăduse fiului său Iosif. 6 Acolo se afla fântâna lui Iacov.

Ioan 4 NTLR - Isus şi femeia samariteancă - Când

Isus, obosit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea. 7 O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Isus i-a zis: – Dă-Mi să beau! 8 Ucenicii Lui se duseseră în cetate să cumpere de mâncare. BibleGateway.com: A searchable online Bible in over 100 versions and 50 languages. Category: Books / Other Languages / Other - Christianbook.com Search. BibleMap.org.