background preloader

Undervisning och lärande

Facebook Twitter

Lärmodul – Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans. Denna Lärmodul är framtagen i Lärmoduler för kollegialt lärande av:Michael Rystad - utvecklingsstrateg, SvedalaLydia Folke - rektor, Västerås med feedback från Åsa Söderström, – lärare, Jönköping.

Lärmodul – Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. How To Teach Critical Thinking Using Bloom's Taxonomy. The various levels of Bloom’s Taxonomy are well known to teachers, students, and the rest of the education world at this point.

How To Teach Critical Thinking Using Bloom's Taxonomy

You need to slowly ascend the pyramid in order to effectively reach your goal(s). That’s great. But what happens when you try to apply other time-tested methodologies to the famous taxonomy? Learn Egg - The Global Education Guide. AutismTalk - Timeline Photos. Audience Response Systems. Lärandets idéhistoria: Vad är betyg? Professor Dylan Wiliam at The Schools Network Annual Conference. Improving teacher quality and teaching standards, experts comment on what the research evdience says.

Strengthening teacher quality is one of the themes on the opening day of the North of England Conference today.

Improving teacher quality and teaching standards, experts comment on what the research evdience says

Key note speakers included Shadow Education Secretary, Tristram Hunt MP who spoke of how a Labour government would make it a “priority to have a ‘world class teacher in every classroom’ – a highly qualified, inspiring, self motivating and dedicated professional workforce.” England’s Chief Inspector for Schools, Sir Michael Wilshaw focused on the importance of training but warned of “…a national scandal that we invest so much in teacher training and yet an estimated 40% of new entrants leave within five years..” Academic experts give their response to what they have found through their research works to improve teacher quality.

Commenting on what the research evidence says on building a quality teaching workforce, Professor Chris Husbands, Director of the Institute of Education, University of London said: Cirkelmodellen - ett konkret exempel. Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den.

Cirkelmodellen - ett konkret exempel

Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang.

Beröm, kritik och feedback. Vi är nog ganska många som suttit framför ”Idol” och undrat om vissa av deltagarna verkligen menar allvar när de med kränkt och allvarlig min talar om för juryn att juryn har fel.

Beröm, kritik och feedback

Men vi hör ju allihop att det kan de inte alls… För ett tag sedan så lyssnade jag på radiopsykologen. John Hattie on "What Actually Works in Schools to Improve Learning" Pedagog Borås. Pedagogikens giganter – Storify av Kent Lundgren. Cirkelmodellen, en väg till bättre måluppfyllelse – Skolverket. Implementera BFL. Formativ bedömning, introduktion – Filmklipp med Kristoffer Creutz. Steget från förberedelseklass en utmaning för nyanlända. I en studie av 22 elever som gått i förberedelseklass belyser Monica Axelsson och Jenny Nilsson problematiken med att vara andraspråkslärande i Sverige.

Steget från förberedelseklass en utmaning för nyanlända

Artikeln ger insikter i den frustration eleverna kan känna vid övergången mellan förberedelseklass och vanlig klass. Får jag lov? Egna initiativ är en mycket viktig komponent för en utvecklande organisation.

Får jag lov?

Bedömning för lärande och andraspråksutveckling, del 1. Robert Walldén, som arbetar inom vuxenutbildningen i Borås, kommer i tre blogginlägg beskriva utmaningar och möjligheter med att arbeta med bedömning för lärande.

Bedömning för lärande och andraspråksutveckling, del 1

Här hittar du del 2 och del 3. Hela artikeln finns även nedladdningsbar som .pdf-fil. Improving teacher quality and teaching standards, experts comment on what the research evdience says. Professor Dylan Wiliam at The Schools Network Annual Conference. Likhetsdoktrinen är orsaken till skolans kris. Det är uppenbart att det måste till betydligt radikalare åtgärder än de som hittills vidtagits för att en kursändring skall börja bli märkbar.Kjell-Åke Forsgren För den som likt undertecknad har rötter i 40- och 50-talens skola och därefter en drygt 40-årig yrkeserfarenhet från läroverk, grundskola, gymnasium och högskola bakom sig framstår inte dagens krissituation i den svenska skolan som särskilt förvånande.

Likhetsdoktrinen är orsaken till skolans kris

Detta är resultatet av en långvarig process med början i 60-talets stora skolreformer som under parollen "En skola för alla" ersatte det gamla paralellskolesystemets folkskola och läroverk. Twitter utvecklar lärare i arbetet. – Den största vinsten för barnen är att jag får kompetensutveckling varje dag, säger Marie Kadestam, som är klasslärare i årskurs tre på Norrbackaskolan i Märsta.

Twitter utvecklar lärare i arbetet

Twittrande lärare banade vägen För några år sedan tittade lärarkollegorna snett på Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk, när hon twittrade på personalmötena. Men en dag hände något. John Hattie TEDx Norrköping 16/11. Anpassning av nationella prov. Skolan måste utgå från den enskilda elevens förutsättningar när en eventuell anpassning av de nationella proven planeras. Därför kan Skolverket inte ange exakt vad läraren kan och inte kan göra. I lärarinformationen finns mer konkreta exempel för hur läraren kan tänka kring anpassning. Lärandets idéhistoria: Vad är betyg? Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla. På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa.

Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier. Det är en helt vanlig tisdag morgon. Verktyg för formativ bedömning. Återkoppling som för lärandet framåt. Aktivera eleverna som lärresurs för varandra. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Verktyg för formativ bedömning. Skolverkets bedömningsstöd. Bedömning för lärande i praktiken. På Hulta, strax utanför Borås stadskärna, ligger Ekarängsskolan, en F-6 skola som är omgiven av stora grönområden och ett flertal fotbollsplaner, något som både eleverna och lärarna på skolan är väldigt stolta över.

Skolan är inne på sitt andra år med bedömning för lärande, BFL. De har gått på utvecklingsenhetens föreläsningar och rektorn har sedan drivit arbetet vidare bland annat genom att samtalsgrupper har skapats och att alla lärare fått varsitt exemplar av Christian Lundahls bok Bedömning för lärande. – Vi ska arbeta med den här första strategin att dela målen med eleverna den här närmaste tiden. Provfri matematik – bedömning i praktiken.

Här är matrisen jag använde för att bedöma muntliga (och skriftliga) resonemang som jag skrev om i förra inlägget. Vi bedömer tre aspekter som rör två förmågor i biologi. Här är matrisen som wordfil: Matris resonemang word och här är den som pdf: Matris resonemang pdf. Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov.

Coarkboard och Glogster tillsammans med eleverna Superpedagog. Jag och mitt arbetslag är med i projektet STEPS: Strategiskt entreprenörskap i skolan. Under vårt senaste möte diskuterade vi bedömning för lärande och tydliggörande av mål och kunskapskrav. När vi avslutade vår STEPS-eftermiddag fick vi alla en läxa: att testa ett nytt sätt att presentera/tydliggöra målen/kunskapskraven för eleverna. Så igår tänkte jag att jag skulle vara en duktig elev och göra min läxa. Ett nytt arbetsområde skulle startas i engelska, årskurs 7. Tydliggöra mål och kunskapskrav. Tydliggöra mål och kunskapskrav. Wordle - Manda Knutson Hall, Ystad. Arbeta tillsammans eller bara samtidigt. BFL - ur ett annat perspektiv av Michael Rystad. Hur arbetar ni med BFL i Svedala, är en fråga som jag får allt oftare och det är självklart roligt att vårt arbete för att alla ska lyckas, uppmärksammas. Vi har bara börjat vår BFL-resa och jag tror egentligen att mycket av det vi gör i Svedala också görs på många andra platser i Sverige, men jag delar gärna med mig av både tankar och erfarenheter.

Min resa började 2006 på en tvådagars konferens i Stockholm.