background preloader

For teachers

Facebook Twitter

Healthy Schools Campaign. Nowoczesne metody dydaktyczne. Nowoczesne metody dydaktyczne. Szkoła bez książek i lekcji. Prawdziwy przełom w edukacji. W niezwykłych szkołach uczniowie nie będą używać tablicy, książek, zeszytów oraz map.

Szkoła bez książek i lekcji. Prawdziwy przełom w edukacji

Dzwonek nie będzie przerywał lekcji, a w trakcie trwania roku szkolnego dzieci same będą wybierać to, czego chcą się nauczyć. Każda ze szkół będzie finansowana ze środków publicznych. Rodzice, którzy nie mogą sobie pozwolić na iPada, otrzymają specjalną dotację na zakup sprzętu. Julie Lythcott-Haims: How to raise successful kids. Cesar Harada: How I teach kids to love science. Szkoła bez książek i lekcji. Prawdziwy przełom w edukacji. Julie Lythcott-Haims: How to raise successful kids. Cesar Harada: How I teach kids to love science. Intelektualny rozwój dzieci- to ciekawa strona o edukacji dzieci, zmuszający do myślenia. Autorka nie tylko publikuje, prowadzi szkolenia ale również prowadzi wykłady, które również można obejrzeć na stonie.

Szkoła bez książek i lekcji. Prawdziwy przełom w edukacji. Teacher Tools. „Edukacja Alternatywna, jej założenia, koncepcje i zastosowanie w szkolnictwie.” Plan pracy: Pojęcie Edukacji AlternatywnejIstota i założenia Edukacji AlternatywnejZałożenia ogólne szkolnictwa alternatywnegoCharakterystyka wybranych koncepcji alternatywnychkoncepcja Celestyna Freinetapedagogika Rudolfa Steinerasystem Marii Montessorikoncepcja Marii Cackowskiej I Pojęcie Edukacji Alternatywnej Aby w pełni zrozumieć zjawisko Edukacji Alternatywnej, na wstępie należałoby wyjaśnić samo jej pojęcie.

„Edukacja Alternatywna, jej założenia, koncepcje i zastosowanie w szkolnictwie.”

Edukacja Alternatywna to swoistego rodzaju forma opozycji wobec państwowego i sformalizowanego systemu szkolnego. O Edukacji Alternatywnej mówimy wtedy, gdy stwarza ona wybór pomiędzy co najmniej dwiema możliwościami w sferze uczenia się człowieka. O edukacji alternatywnej. Koniec ze szkolnym stresem! Brain-Friendly Teaching:Putting Brain-Friendly Strategies to Work. Brainresearch learning and emotions Hinton. Szkoły leśne. Neurodydaktyka.

Summerhill – edukacja według A.S.Neilla. Tutoring- nauczyciel i uczeń zupełnie inaczej. Nauka przez zabawę. Pomysł na lekcję i nie tylko...

For education online animated presentation software. PASE European Congress of Language Teaching Specialists 2015. Ore.edu.pl przestępstwa w szkole - Recherche Google. Procedury postpowania nauczycieli w sytuacjach zagrozenia dzieci mlodziezy demoralizacja przestepczoscia. Metoda projektow www wyd 2. Motywowanie praca zespolowa.