background preloader

For teachers

Facebook Twitter

School Food | Healthy Schools Campaign. Nowoczesne metody dydaktyczne. Nowoczesne metody dydaktyczne. Szkoła bez książek i lekcji. Prawdziwy przełom w edukacji. W niezwykłych szkołach uczniowie nie będą używać tablicy, książek, zeszytów oraz map. Dzwonek nie będzie przerywał lekcji, a w trakcie trwania roku szkolnego dzieci same będą wybierać to, czego chcą się nauczyć. Każda ze szkół będzie finansowana ze środków publicznych. Rodzice, którzy nie mogą sobie pozwolić na iPada, otrzymają specjalną dotację na zakup sprzętu. Hasłem przewodnim innowacyjnych placówek będzie myśl wielkiego technologicznego pioniera i współzałożyciela koncernu Apple, Steva Jobsa - "Myśl inaczej".

Inicjatorem niezwykłego projektu jest znany w środowisku holenderskim badacz opinii publicznej, Maurice de Hond. Przygotowania do inauguracji trwają już m.in. w Bredzie. 53-letni dyrektor tamtejszej placówki, Gertjan Kleinpaste, ma świadomość, że jego szkoła może stać się wkrótce miejscem, którego będą zazdrościć mu koledzy po fachu. Stara szkoła to już przeszłość Szkoła Steve’a Jobsa będzie otwarta od godz. 7.30 do 18.30 w każdy dzień roboczy. Opinie dzielą Holendrów. Julie Lythcott-Haims: How to raise successful kids -- without over-parenting. Cesar Harada: How I teach kids to love science. Szkoła bez książek i lekcji. Prawdziwy przełom w edukacji.

Julie Lythcott-Haims: How to raise successful kids -- without over-parenting. Cesar Harada: How I teach kids to love science. Intelektualny rozwój dzieci- to ciekawa strona o edukacji dzieci, zmuszający do myślenia. Autorka nie tylko publikuje, prowadzi szkolenia ale również prowadzi wykłady, które również można obejrzeć na stonie. Szkoła bez książek i lekcji. Prawdziwy przełom w edukacji. Teacher Tools. „Edukacja Alternatywna, jej założenia, koncepcje i zastosowanie w szkolnictwie.” | Pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia.

Plan pracy: Pojęcie Edukacji AlternatywnejIstota i założenia Edukacji AlternatywnejZałożenia ogólne szkolnictwa alternatywnegoCharakterystyka wybranych koncepcji alternatywnychkoncepcja Celestyna Freinetapedagogika Rudolfa Steinerasystem Marii Montessorikoncepcja Marii Cackowskiej I Pojęcie Edukacji Alternatywnej Aby w pełni zrozumieć zjawisko Edukacji Alternatywnej, na wstępie należałoby wyjaśnić samo jej pojęcie. Edukacja Alternatywna to swoistego rodzaju forma opozycji wobec państwowego i sformalizowanego systemu szkolnego. O Edukacji Alternatywnej mówimy wtedy, gdy stwarza ona wybór pomiędzy co najmniej dwiema możliwościami w sferze uczenia się człowieka. Charakterystyczną cechą omawianej edukacji jest odrzucenie pewnych elementów tradycyjnej szkoły np. - odejście od demokratyzacji państwowego systemu szkolnego na rzecz autentycznej humanizacji edukacji - uznanie aktywności dzieci i dzień ich pracy za podstawową organizacyjną formę edukacji. - kształcenie publiczne i niepubliczne I tak :

O edukacji alternatywnej. Koniec ze szkolnym stresem! Brain-Friendly Teaching:Putting Brain-Friendly Strategies to Work. Are you aware that a student's "focus time" is roughly equal to his age in minutes or that the most effective strategy for retention appears to be teaching others? Marilee Sprenger discusses how to put brain-friendly strategies to work. Included: Advice to help you avoid your own senior moments. "Teachers who are new to brain-compatible teaching are often in awe of how the brain remembers, and of how many different memory systems there are," explains BrainLady" Marilee Sprenger. "Although many brain-compatible principles are followed instinctively, once teachers know why and how the principles work, they are much more likely to use those principles again. " Often, discarding techniques that don't work is as important to improving teaching and retention as adopting those that do work.

"Focus time is generally said to be the students' age in minutes. Similarly, assigning whole chapters to read without specific guidance as to what to look for also will result in low memory. Brainresearch learning and emotions Hinton. Szkoły leśne. Neurodydaktyka. Summerhill – edukacja według A.S.Neilla. Tutoring- nauczyciel i uczeń zupełnie inaczej. Nauka przez zabawę. Pomysł na lekcję i nie tylko... For education online animated presentation software. Authentic Teaching | PASE European Congress of Language Teaching Specialists 2015. Ore.edu.pl przestępstwa w szkole - Recherche Google.

Procedury postpowania nauczycieli w sytuacjach zagrozenia dzieci mlodziezy demoralizacja przestepczoscia. Metoda projektow www wyd 2. Motywowanie praca zespolowa.