background preloader

Zima

Facebook Twitter

♪♪♪ Hu hu ha Nasza Zima Zła - Polskie ❤ Piosenki dla dzieci bajubaju.tv. HU! HU! HA! NASZA ZIMA ZŁA - piosenka dla dzieci ... Zima, zima, zima, pada, pada śnieg - Piosenki Dla Dzieci. Antonio Vivaldi - Zima. Przysłowia. Zima. Przeciętne miesięczne temperatury na Ziemi Zima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego.

Zima

Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia[1]. Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas zimy astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa. Piosenki o zimie - ZIMOWE MARZENIA - Wiesław Daniel. Smerfy, Smerfna Zima, Dzyń dzyń dzyń, Smerfne hity, piosenki, zimowe.