background preloader

Ikt

Facebook Twitter

Robotarna rullar in. Petter Ferm på Hammarlundens skola om vad robotprogrammering tillför i undervisningen.

Robotarna rullar in

Foto: Öyvind Lund Ozobot, Sphero, Fur, Nao. Lärarna ska inte bara memorera vad eleverna heter. Nu måste de också lära sig namnen på alla robotar som gjort entré i utbudet av lärverktyg. Den digitala utvecklingen i skolan fick nyligen nytt bränsle när regeringen beslöt att digital kompetens ska få större tyngd i skolans styrdokument. Helsingborg är en av de kommuner som satsar extra på programmering i skolan, just nu med inriktning mot matte- och NO-lärare. Är det svårt att lära sig? — Nej lärarna upplever inte att det är svårt, och barnen gör det definitivt inte. Whiteboard.fi - Online whiteboard for teachers and classrooms.

En kursportal från Årstaskolan. Introduktion till Bee-bot - Kodknäck. Intro – datalogiskt tänkande Vi börjar med att prata om vad Datalogiskt tänkande (Computational thinking) är och kommer från.

Introduktion till Bee-bot - Kodknäck

Att vi med hjälp av datalogiskt tänkande kan ta ett komplext problem, förstå vad problemet är och sedan ta fram en möjlig lösning för det. Den lösningen kan vi sedan presentera för en dator, människa eller båda, att förstå. Datalogiskt tänkande handlar inte om programmering, utan är en uppsättning förmågor och tekniker för att lösa problem. Vi pratar även om problematiken med att använda oss av datalogiskt tänkande som begrepp i undervisningen, då det finns för lite forskning kring det, men begreppet innefattar så mycket mer än att bara kalla det programmering.

>> Läs mer på Wikipedia, BBC Bitesize och Google Material Bee-Bots, stadsmattan och dina bästa läroplansglasögon. Cognition Matters Swedish › Vektor. Vektor - spel och träning i ett Vektor är baserat på forskning om tidig matematisk inlärning och framtaget av ledande forskare i samarbete med erfarana spelutvecklare.

Cognition Matters Swedish › Vektor

Det är en lekfull och engagerande app och passar både barn utan matematiska förkunskaper och barn med 1-2 års skolgång bakom sig. Äldre barn med svårigheter i matematik kan också ha nytta av Vektor. Vi har utformat Vektor som ett spel, komplett med hjältar, monster och skatter. 10 Best Free Online Phonics Games. Formativ bedömning med ett klick. Lärportalen. MindMap på iPad med Google presentation. Kurskategorier. Adventskalender-2015. Hjältar – En julkalender om mod. Bästa digitala adventskalendrarna 2015. Att spela in film direkt till YouTube med webkamera. Denna WordPress.com sajt är tänkt att inspirera till nytänkande och skapande! Svenska.

Svenska. Educational Technology and Mobile Learning: 4 Important Guides to Help Teache... Educational Technology and Mobile Learning: A New Visual Featuring Some Inter... Stoppa ett sms i sista sekund – och 5 andra grymt smarta saker som din iPhone... Vad är VPP och MDM? Bibblio – Learning set free. Digital medborgare regler. Är du digitalsmartare än en femteklassare? 15 iPad Skills Every Teacher and Student should Have. Nyhetsbrev februari. Multimodal teori stärker elevers meningsskapande. Detta menar Petra Magnusson i sin avhandling Meningsskapandets möjligheter.

Multimodal teori stärker elevers meningsskapande

Hon har bl.a. har observerat, intervjuat och filmat elevers och lärares arbete med skrivna och multimodala texter i två klasser på samhällsvetenskapliga programmet. Med multimodala texter avses hur andra resurser än tal och skrift används för att skapa betydelse, till exempel bilder och ljud. Avhandlingen rymmer tre delstudier och syftet är att utifrån multimodal teoribildning undersöka och begreppsliggöra elevers meningsskapande i gymnasieskolan.

PROGRAMMERING. Ny webbkurs! ”Källkritiska övningar för elever och andra” Använd programmering som ett verktyg i grundskolans tidiga år. Kolla källan. Lararmaterial_ViljaVeta.pdf. Kolla Källans idélåda. Itmamman.se. 7 Ways Teachers Use Social Media in the Classroom. Millennials live and breathe on social media, so teachers are learning how to incorporate the medium into the classroom successfully.

7 Ways Teachers Use Social Media in the Classroom

In doing so, teachers not only encourage students to engage actively in the material, but they also provide online communities for students that might not exist for them in real life. But how are teachers infusing social media into their everyday lessons? We've highlighted several different examples and offered our own ideas on how to best engage students. 1. Encourage students to share work socially. Ny webbkurs – Introducera kod för dina elever. Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite…. Har man en iPad som varit med länge så kan man uppleva att den blir seg och trött.

Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite….

Sedan brukar man uppleva att det är slut på minne direkt, man raderar bilder, filmer och appar men det är ändå fullt på iPaden. Maker Movies. S Julkalender 2012. Hjältar – En julkalender om mod. Skola, digitala verktyg och lite annat. Game-based blended learning & classroom response system. Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar. Dan Åkerlund – Det blir extra tydligt att multimodala texter och nya mottagare för elevers arbete inte går att studera som helt olika aspekter av textproduktion – de hör ihop, säger Dan Åkerlund.

Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar

Läraren var inte mottagaren I studien har Dan Åkerlund undersökt hur elever i årskurserna 4-6 med hjälp av datorer och kameror skapat och kommunicerat så kallade multimodala texter – i det här fallet främst fotografier i kombination med skriven text. – När eleverna bloggade fanns det för många en tydlig mottagare som inte var läraren, både utanför klassrummet i form av vänner och föräldrar, men också de andra klasskamraterna. – Efter en tid så menade eleverna att bloggen också hade blivit ett ställe dit man gick för att se vad man sysslat med tidigare och för att se bilder från skogsutflykter och museibesök, ett slags portfolio och repetition. Julkalender 2014. Podcasting & Audio in the classroom. Explain Everything. Bra att ha sidor IKT. 99 råd och tips för en lyckad enkätundersökning. Innan du börjar din enkätundersökning 1.

99 råd och tips för en lyckad enkätundersökning

Bestäm varför du vill göra en enkätundersökning. Att svara på frågan ”varför?” Är steg ett. Det vanligaste skälet är att man vill få information som hjälper dig som företag, organisation, förening eller person att utvecklas vidare i framtiden. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Is Gaming the New Essential Literacy? Digital Tools Teaching Strategies By Aran Levassur.

Is Gaming the New Essential Literacy?

Computer Games in the Classroom. PA GAFE Summit Google Search Tips & Tricks. 100 Ways To Use Google Drive In The Classroom. 100 Ways To Use Google Drive In The Classroom by onlineuniversities.com Students and educators have a wealth of learning and productivity tools available to them online.

100 Ways To Use Google Drive In The Classroom

Google offers some of the highest-quality resources on the web to meet all your study and teaching needs, and all you need to access them is an internet connection. The Google Docs collection provides a streamlined, collaborative solution to writing papers, organizing presentations and putting together spreadsheets and reports. But besides the basic features, there are lots of little tricks and hacks you can use to make your Google Docs experience even more productive. Ed note: This is an older post, so some of these features or links may be out of date. Keyboard Shortcuts Navigate your documents and screen a lot faster when you use these keyboard shortcuts for formatting and more. Productivity Hacks These hacks will make your Google Docs experience even more efficient and streamlined. Digitalalarresurser.wikispaces.

Wiki Spaces in the Classroom.