background preloader

Väreistä

Facebook Twitter

Väri on valoa, fysikaalisen väriopin perusteista ja värien valinnasta. Väri on valoa Fysikaalisen väriopin perusteista ja värien valinnasta. © Ulrika Juselius (1969, 1999) 2004.

Väri on valoa, fysikaalisen väriopin perusteista ja värien valinnasta

Värien psykologiaa Talviaamun lyhytaaltoinen sininen hämärä on juuri vaalenemassa auringonnousuun. Matalalla kulkevan valon pitkäaaltoinen iltarusko. Kaikki ovat joskus nähneet sateenkaaren spektrin. Värejä on joka puolella ja se on niin päivänselvää, että niitä harvemmin tulee mieltymyksiään pitemmälle ajatelleeksi. Värit eivät vaikuta kaikkiin samalla tavalla eivätkä kaikki näe samoja värejä samalla tavalla.

Värisymboliikkaa meillä ja muualla Heraldiset ja liturgiset värit perustuvat varhaisen keskiajan kristillisen symboliikan mukaisiin sääntöihin ja sopimuksiin. Tunnetuilla kuvataiteilijoilla on myös ollut erivärisiä kausia elämänvaiheiden heijastumina: mm. Saksassa toimi 1900-luvun alussa kokonainen värin mukaan nimetty expressionistinen taiteilijaryhmä Der Blaue Reiter, joka sai nimensä ryhmän jäsen Kandinskyn lempivärin ja hänen maalauksensa Der Blaue Reiter mukaan. Pinnan laatu. Color schemes - Adobe Kuler.

Color Scheme Designer 3. Color harmonies: Essential tips for selecting colors. Color is often a critical factor in design.

Color harmonies: Essential tips for selecting colors

There are virtually millions of colors and shades to choose from. This makes choosing a project’s pallet complicated. Here are a few tips to help you through in selecting colors that can complement each other. Although color preference can be very subjective, and it preferences can change over time, there are a few basic guidelines that can help you to select and and marry colors. Let’s look at ideas for combining colors correctly. There are several options to selecting color combinations.

There are different ways to approach color in a project: a monochrome treatment, or gray-tinted base, nuanced colors or muted colors, pastel tones, live colors, etc… and within each of these possibilities we can use different color combinations. The reality is some colors will complement each other and some just don’t work if they are selected randomly with no thought behind them. Material Design Color Palette Generator - Material Palette. Color Theory for Designers, Part 1: The Meaning of Color.

Color in design is very subjective.

Color Theory for Designers, Part 1: The Meaning of Color

What evokes one reaction in one person may evoke a very different reaction in somone else. Color Theory For Designers, Part 2: Understanding Concepts And Terminology. Advertisement If you’re going to use color effectively in your designs, you’ll need to know some color concepts and color theory terminology.

Color Theory For Designers, Part 2: Understanding Concepts And Terminology

A thorough working knowledge of concepts like chroma, value and saturation is key to creating your own awesome color schemes. In Part 1: The Meaning of Color1 of our color theory series, we covered the meanings of different colors. Here, we’ll go over the basics of what affects a given color, such as adding gray, white or black to the pure hue, and its effect on a design, with examples of course. Color Thief.

CSS Drive: Image to Colors Palette Generator. 10.2 Värien käyttö. Värejä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista.

10.2 Värien käyttö

Fysiikassa ollaan kiinnostuneita väreistä valoon liittyvinä elektromagneettisina säteilyilmiöinä. Fysiologia tutkii valon ja värien vaikutusta silmien ja aivojen toimintaan. Psykologiassa värit ovat mielenkiinnon kohteina tutkittaessa havaitsemista, värisymboliikkaa, yksilöllisiä värimieltymyksiä sekä värien vaikutusta tunteisiin ja mielialaan. (Itten 1989, 12 -13.) Värin valinta Värit ovat varsin merkittäviä käyttöliittymän suunnittelun kannalta. Värisuunnittelu on varsin monimutkaista, sillä värin luonne ja vaikutus riippuu sen paikasta ja suunnasta, kontrastiolosuhteista, väripinnan koosta ja muodosta sekä muista käytetyistä väreistä (esim. Muutamia huomioita värien käytöstä (Sinkkonen ym. 2002, 149 – 152) : Eri väriset elementit vaikuttavat toisiinsa.

Esimerkki Erilaisia optisia illuusioita Optical Illusions [online]. 2000, ColorCube.com [viitattu 10.3.2010]. Väriharmoniat ja -kontrastit. 10.3 Värien merkitys. Väreihin sisältyvät symboliset ja assosiatiiviset merkitykset voivat tuoda viesteihin uusia piirteitä.

10.3 Värien merkitys

Esimerkiksi punaista väriä kuten lämpimiä värejä pidetään yleensä aktiivisena ja aggressiivisena. Sinistä väriä ja kylmiä värejä taas pidetään kylminä ja passiivisina. Värien symboliset merkitykset voivat olla suhteellisen yleismaailmallisia tai vain suppean piirin tiedossa. Esimerkiksi eri aatteilla on usein oma värisymboliikkansa. (Brusila 1998.) Taulukko 1: Värien symboliset merkitykset ovat myös kulttuurisidonnaisia (esim.

Erilaiset ihmiset pitävät yleensä erilaisista väreistä. Mielenkiintoista tietoa väreistä, väriyhdistelmistä ja värien merkityksistä esimerkiksi eri kulttuureissa löytyy myös Coloria.net -sivustolta. Spotti- ja prosessivärit. Adobe InDesign ja Adobe Illustrator lisäävät nimettyjä värejä hieman eri tavalla.

Spotti- ja prosessivärit

Illustratorissa nimetty väri voidaan määrittää yleiseksi tai tavalliseksi, mutta InDesign käsittelee kaikkia nimettömiä värejä tavallisina prosessiväreinä. InDesignin värimallit vastaavat yleisiä värejä. Värimalleilla väriyhdistelmiä on helpompi muokata, sillä objekteja ei tarvitse etsiä ja muuttaa erikseen. Ominaisuus on erityisen kätevä painettaessa aikakauslehtiä tai muita vakioituja ja nopeasti tuotettavia julkaisuja. InDesignin värit on liitetty Värimallit-paneelin värimalleihin, joten värimalliin tehty muutos vaikuttaa kaikkiin objekteihin, joissa väriä on käytetty. InDesignin nimettömät prosessivärit vastaavat tavallisia värimalleja. Nimetyt ja nimettömät prosessivärit vaikuttavat vain siihen, miten väriä lisätään julkaisuun.