background preloader

Vergaderen

Facebook Twitter

Vergaderen. Hou je mond tijdens een vergadering! 5 tips. Tijdens meetings zijn er altijd werknemers die het woord nemen en werknemers die dat helemaal niet doen.

Hou je mond tijdens een vergadering! 5 tips

Behoor je tot die eerste categorie die nogal graag praat, overloop dan best eens de volgende vijf tips die kunnen helpen om te zwijgen tijdens belangrijke vergaderingen. Af en toe eens niet je gedacht zeggen, kan wonderen doen. In plaats van zelf te praten, is het immers belangrijk om ook veel te luisteren. Zo kom je sympathieker over bij je collega’s en krijg je van hen automatisch meer respect. Hoe moet ik een vergadering leiden? Een vergadering leiden is niet altijd evident.

Hoe moet ik een vergadering leiden?

Collega’s beginnen onderling te praten, de vergadering loopt uit en niemand neemt beslissingen. Daardoor gaat er veel kostbare tijd verloren. We geven je graag wat goede raad mee om efficiënt vergaderingen te leiden. Een vergadering leiden is niet vanzelfsprekend. Kris Perquy, hr consultant, vertelt waarop je moet letten: Hoe communiceer ik non-verbaal tijdens vergaderingen?

Tijdens vergaderingen heeft oogcontact een belangrijke functie.

Hoe communiceer ik non-verbaal tijdens vergaderingen?

Wie is uitgesproken, zal de ander langer aankijken en daarbij knikken, de wenkbrauwen optrekken en het hoofd schuin houden. Op deze manier geef je als het ware de beurt over aan de ander, die vervolgens het woord neemt. Aankijken en knikken. Vergadertechnieken. Leren vergaderen Mensen komen bij elkaar.

Vergadertechnieken

Ze overleggen met elkaar. En dat doen ze omdat ze een taak hebben. Een dergelijke bijeenkomst noemen we een vergadering. Voorbeeld notulen. Met de onderstaande hyperlinks surf je naar onderdelen die je hulp bieden bij de volgende tekst.

Voorbeeld notulen

Klik één keer op de hyperlink en sluit na gebruik de vensters. (Voorbeeld) notulen. Notulen. Binnen organisaties wordt heel wat vergaderd.

Notulen

Al dat overleggen zou zonder goede notulen echter weinig zin hebben. Niemand weet dan meer wat er precies is besloten en wie op welke taak kan worden aangesproken. Vandaar dat goed notuleren en goede notulen schrijven van groot belang is. Gratis Tips Notuleren. Verslagvormen - verschillende soorten notulen. Wat is de juiste verslagvorm voor een bepaalde vergadering?

Verslagvormen - verschillende soorten notulen

Woordelijke verslagen vinden we bij zeer formele vergaderingen zoals bij de Tweede Kamer en bij veel gemeenteraden. Bij juridische kwesties komen letterlijke verslagen voor, zoals bij getuigenverhoren of uitgeschreven telefoongesprekken. Echter voor circa 95% van alle vergaderingen moet je een keuze maken tussen een verslag op onderwerp en een verslag op spreker.

Bij vergaderingen waarbij sprake is van tegengestelde belangen en waarbij de deelnemers een achterban vertegenwoordigen ligt het voor de hand om een verslag op spreker te maken. De afzonderlijke inbreng van alle partijen staat hier in weergegeven. Voorbeeld notulen met Word sjabloon.