background preloader

Info taal algemeen methodes boeken referenties niveau

Facebook Twitter

IndelingNT2. Woordenschatoefeningen - GOESTING IN TAAL. Werkvormenboek voor conversatiegroep Nederlands - Vormingplus, Volkshogeschool regio Antwerpen. Babbeldoos: taal leren met hoofd, handen en voeten De Babbeldoos is een nuttig en inspirerend handboek mét werkmateriaal voor begeleiders van een taaloefenmoment.

Werkvormenboek voor conversatiegroep Nederlands - Vormingplus, Volkshogeschool regio Antwerpen

Zowel voor je vrijwilligers als voor je beroepskrachten. Je kan de Babbeldoos gratis downloaden. Het handboek Het handboek geeft een beetje theorie: de verwachtingen en behoeftes van de deelnemers; hoe leert iemand een nieuwe taal, met tips die je kan toepassen in je conversatiegroep. En vooral veel praktijk: 50 werkvormen die we toepasten in een conversatiegroep. Download het handboek: deel 1: theoretisch deel (pdf, 150 Mb) - deel 2: de 50 werkvormen (pdf, 7 Mb) Het werkmateriaal Bij de eerste15 werkvormen hoort werkmateriaal: speelkaarten, afbeeldingen, checklists, ... Printtips: Bekijk het bestand vooraleer je het uitprint.

Download het werkmateriaal dat je nodig hebt onderaan deze pagina. Drie jaar lang begeleidden we OCMW-klanten met een lage taalvaardigheid. Taalpromotie - Vertaalwoordenboekje voor gemeenteloketten - de Rand. Vraagwoorden A1 – Nt2taalmenu.nl. Nt2taalmenu gebruikt Google Analytics en Google Adsense.

Vraagwoorden A1 – Nt2taalmenu.nl

Deze programma's maken gebruik van cookies. Informatie die via deze cookies verkregen wordt kan worden gedeeld met derden. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst, en via Google Adsense.

Read more about our privacy policy. (One cookie will be set to store your preference) (Ticking this sets a cookie to hide this popup if you then hit close. Lees meerAbout this tool. NT2 startpakket - LOWAN. Op alle ISK’s is het een komen en gaan van een grote diversiteit aan leerlingen. Dit vraagt van de organisatie en van de docenten flexibiliteit, het bieden van een positief en verantwoord pedagogisch klimaat, het kunnen werken in niveaugroepen en het zorgen voor veiligheid en houvast.

Voor alle leerlingen geldt dat zij opnieuw moeten beginnen, niet alleen moeten zij wennen aan een nieuw land, maar ook aan een nieuw schoolsysteem. Dit terwijl zij door hun migratie een breuk hebben in hun schoolloopbaan, die opgelopen kan zijn tot een aantal jaar. Door het bieden van een duidelijke structuur in de week-, dag- en lesplanning komen deze leerlingen vaak makkelijker tot leren. Lessenplan NT2 voor eerste 8 weken. Centrum voor Taal & Onderwijs. Centrum voor Taal & Onderwijs.

Methoden voor groepsgesprekken over culturele verschillen (heen) Het boek “Leerrijk & gezellig” presenteert 39 thema’s voor groepsactiviteiten en groepsgesprekken in het Nederlands.

methoden voor groepsgesprekken over culturele verschillen (heen)

Sessies van ongeveer twee uur worden gestoffeerd met vragen als: Heb je liever dat jouw kinderen op straat spelen, dan met de spelconsole in de zetel ? Wat vind jij goeie schoenen? Denk je dat er leven is na de dood? Ben je gelovig en hoe komt dat? Naar welke muziek luister je? “Leerrijk & gezellig” is een boek om zelf mee aan de slag te gaan. Vraag “Leerrijk & gezellig” gratis aan bij Marijke Verleyen (054 41 48 02) ! Uiteraard kan je bij haar ook terecht voor meer info over zowel “Leerrijk & gezellig”, als over het project Babbelonië. In de rubriek "downloads" van deze pagina vind je een pdf-versie van het integrale boek “Leerrijk & gezellig”. “Leerrijk & gezellig” put uit de ervaringen van het project Babbelonië, waarin gemengde groepen van volwassen anderstalige en Nederlandstalige mensen elke week met elkaar babbelen. Documentatiecentrum Atlas bibliotheek.

HandBoekTweePuntNul www.boektweepuntnul.nl. Werkvormenboek voor conversatiegroep Nederlands - Vormingplus, Volkshogeschool regio Antwerpen. Centrum voor Taal & Onderwijs. Anderstalige en laaggeletterde volwassenen leren zelden zomaar taal.

Centrum voor Taal & Onderwijs

Zij hebben duidelijke behoeften waarvoor taalvaardigheid nodig is – solliciteren, communiceren met de school en de buurt, een opleiding volgen, enz.. Taalverwerving moet dan ook in functie staan van datgene wat leerders willen doen. Dit gebeurt het beste door leerders met levensechte communicatieve taken te laten werken, zoveel mogelijk ingebed in de voor hen relevante context(en). Het CTO besteedt veel aandacht aan deze volwassen leerders en ondersteunt iedereen die bij hun taalverwervingsproces betrokken is, of het nu in een opleiding is of in een vrijetijdscontext. Fifty Alternatives to the Book Report. TOP Taal Omgeving en Participatie (woord voor woord) Na het succesvol verlopen project OKTAAV slaan het Alfa college, Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, de MJD en Interconnect opnieuw de handen ineen.

TOP Taal Omgeving en Participatie (woord voor woord)

Met financiering van het Europees Integratie Fonds (EIF) gaan zij voor de TOP. TOP staat voor Taal, Omgeving en Participatie en wil de integratie van laaggeletterden, die niet bereikt worden door de reguliere inburgeringprogramma’s en die dikwijls in een sociaal isolement leven, bevorderen. Dit kunnen nieuwkomers en oudkomers zijn. Deelnemers worden geworven via de reguliere kanalen, maar ook door middel van een in het kader van Activering Eigen Kracht ontwikkelde wervingsmethode. Daarnaast spelen de Ambassadeurs ook in deze fase al een cruciale rol.

De resultaten van Oktaav waren geweldig, maar daarmee is de TOP zeker nog niet bereikt. Een TOP prestatie is behaald als honderd deelnemers in een interdisciplinaire en wijkgerichte aanpak de kans hebben gehad zich te ontwikkelen en te integr eren. Basisinformatie NT2 en didactiek.