background preloader

Jobbsøking og nettverksbygging

Facebook Twitter

Stilling ledig i VKV : VKV søker høgskoleutdannede medarbeidere til 2 faste og 1 midlertidig stilling som jobbveiledere. Som arbeids- og inkluderingsbedrift har vi et nært samarbeid med NAV, kommunene i Valdres, ulike offentlige instanser og ikke minst privat næringsliv. Men først og fremst samarbeider vi med mennesker som har utfordringer knyttet til arbeidslivet. En stadig større del av disse har en annen språkbakgrunn, noen har ingen norskkunnskaper enda. Vi er en gjeng humoristiske, støttende, dyktige kolleger med ulike fagbakgrunner, som sammen jobber for at andre skal få muligheten til å utnytte sitt potensiale - og for at hver enkelt av oss skal gjøre det samme. Du engasjerer deg i arbeidet og skaper derigjennom en god arbeidshverdag for deg selv og oss andre. Du klarer å se potensialet hos andre. En jobbveileder/ pedagog med kompetanse innen norsk som fremmedspråk, 100 % fast stilling.

Jobb & oppfølging, Gol. Ledige stillinger - Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med mer enn 2300 ansatte. Vi har ansvar for å utvikle Buskerudsamfunnet, og våre innbyggere møter fylkeskommunen på ulike områder hver dag. Fylkeskommunen gir videregående opplæring, tannhelsetjenester og kollektivtransport til innbyggerne i fylket. Vi har ansvar for veier og legger til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevelser og kultur. Våre medarbeideres kompetanse, styrker og ressurser er selve grunnlaget for å løse fylkeskommunens oppgaver. Som en styrkebasert organisasjon er vi opptatt av å undersøke det som fungerer bra, lære av det og dele med andre. På den måten legger vi til rette for gode læringsarenaer som fremmer motivasjonog arbeidsglede og gir resultater. Engasjerte medarbeidere Våre ansatte skaper de gode tjenestene og resultatene. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn.

Ingrid Lund, lektor ved Drammen videregående skole Åse Marit Hovden, rådgiver folkehelse. Jucan.no - ledige stillinger og ledige jobber i Norge. Leder - Oslo Universitetssykehus HF Oslo Universitetssykehus HF Oslo Vil du være med å forme morgendagens utdanning av legespesialister? Leder for Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering ved Oslo universitetssykehus kombinert med 20% bistilling som førsteamanuensis/professor II i medisin ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Utdanning er en av kjerneoppgavene til spesialisthelsetjenesten og har stor betydning for pasientbehandlingen. I forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger, skal det etableres en tverregional ordning for å sikre en nasjonal, samordnet spesialistutdanning. Store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser. Hvilke kommuner har størst økonomisk handlefrihet, og hvilke kommuner er dyre eller billige i drift?

Rapporten « Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013» ordner kommunene i sammenlignbare grupper etter ulike kommunale kostnader, som skyldes demografiske og geografiske forhold. I tillegg blir kommunene ordnet etter inntekter som de disponerer etter at kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver er dekket. Kommunene er pålagt å drive blant annet skoler, helsevesen, og pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede etter bestemte retningslinjer. Disse retningslinjene skal sørge for en minstestandard i tjenestene de tilbyr befolkningen sin.

Hvilke kommuner er dyre i drift, hvilke er billige i drift, og hvilke kommuner har et relativt stort eller lite økonomisk handlerom? For å kunne svare på disse spørsmålene, deles kommunene inn i grupper etter følgende kriterier: Kommuner i Nord- Norge har høye bundne kostnader. Eksperter: Her er utsiktene best til å få jobb i 2016. I et klasserom på Hetland videregående skole i Stavanger står petroleumsingeniør Eric Ordaz (28) og underviser elevene i realfag. Planen hans var å kapre en godt betalt jobb i oljebransjen - helst før studiene var avsluttet. Da Ordaz ikke fikk napp, tok han seg jobb som lærer. - Jeg stortrives! Egentlig kastet jeg meg tilfeldig inn i lærerjobben fordi jeg var desperat etter arbeid.

Men jeg syntes det var helt kanonkult og kjørte på videre. Spår vekst Det gjør han lurt i, ifølge flere DN har snakket med. Til tross for mørke utsikter i petroleumsrelaterte virksomheter, spår eksperter vekst i flere andre sektorer i løpet av 2016. Læreryrket er ett av yrkene det kan bli lettere å finne seg arbeid innen de neste par årene. - I mange næringer går det veldig bra. Statistikk fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) viser at arbeidsledigheten nå er lavest innen undervisning- og akademiske yrker, og høyest innen ingeniør- og ikt-fag. Tjenester - Tjenesteforbruket er bra. Integrering Bygg- og anlegg Se også: Arbeidskraftundersøkelsen. Tallet på arbeidsledige ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) økte med 17 000 fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Hele denne økningen kom blant menn, som hadde en ledighetsrate på 5,7 prosent i 1. kvartal 2016, opp fra 4,5 prosent i fjor.

For kvinner var ledighetsraten rundt 4,0 prosent begge år. Flest jobber borte i oljerelaterte næringer De økte problemene på arbeidsmarkedet for menn henger sammen med de utslagene redusert oljepris ga på norsk økonomi. AKU viser en nedgang på 9 000 sysselsatte i olje- og gassutvinning fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Flere undersysselsatte menn Det var i alt 79 000 undersysselsatte i 1. kvartal 2016. Flere midlertidig ansatte I 1. kvartal 2016 var det 205 000 midlertidig ansatte ifølge AKU, en økning på om lag 28 000 fra samme kvartal i fjor. Innen helse- og sosialtjenester var økningen på 11 000, og andelen midlertidig ansatte i denne næringen kom dermed opp i 12,5 prosent. Små endringer i yrkesaktiviteten. Ledige stillingar. 1. kvartal 2016 var det 57 500 ledige stillingar. Det er 1 100 færre enn i det same kvartalet året før. I tråd med nedgangen i talet på ledige stillingar gjekk prosentdelen ledige stillingar ned frå 2,2 prosent i 1. kvartal 2015 til 2,0 i same kvartal 2016.

I næringa industri gjekk talet på ledige stillingar ned med 500 frå 1. kvartal 2015 til 1. kvartal i år, dette svarer til ein nedgang på 18 prosent. I bergsverksdrift og utvinning, som er dominert av olje- og gassverksemd, blei talet på ledige stillingar halvert samanlikna med same kvartal året før. Denne næringa har hatt nedgang dei siste tre åra, frå 1 900 ledige stillingar i 1. kvartal 2013 til 300 i same kvartal 2016.

Talet på ledige stillingar i næringa forretningsmessig tenesteyting gjekk ned med 2 000 frå 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Dette svarer til ein nedgang på 24 prosent. Oppgang i nokre tenesteytande næringar I næringa fagleg, vitskapeleg og teknisk tenesteyting var det 5 200 ledige stillingar i 1. kvartal 2016. Hvordan lykkes i første jobben etter studiene. (KarriereStart.no): For de tusenvis av nyutdannede som i disse dager skal ta steget inn i arbeidslivet, er det mye spenning og usikkerhet knyttet til den nye tilværelsen. For mange er dette en overgangsfase de har ventet lenge på - overgangen fra et tosifret antall år på skolebenken, til starten på den nye tilværelsen som fulltids arbeidstaker.

Dette er imidlertid en overgang som kan være svært krevende hvis man ikke møter arbeidslivet med den riktige innstillingen. Dette er noe Craig Cincotta, visepresident for merkevarekommunikasjon i Porsche, brenner for. I et innlegg på Entrepreneur.com har han derfor valgt å dele av sine erfaringer til dagens nyutdannede. - I løpet av karrieren min har jeg hatt muligheten til å jobbe med noen fantastiske mennesker. Med bakgrunn i disse erfaringene har han skrevet 10 tips som vil hjelpe nyutdannede med å lykkes i starten av karrieren: LES OGSÅ: Slik imponerer du i første jobben etter studiene 1. 2. 3. LES OGSÅ: Slik gjør du jobben din mer spennende 4. Slik mestrer du gruppeintervjuet. (StudentTorget.no): Mange syns nok at gruppeintervju kan virke skremmende, men det kan også ha sine fordeler, sier karriereveileder. - Det er nok spesielt bransjer som har behov for teamwork som bruker gruppeintervjuer.

Jeg vet ikke hvor vanlig det er, og opplever at det var populært for en stund siden, så har det gått litt opp og ned, forteller Odd- Petter Fylling, daglig leder i To be academy, et firma som driver med karriereveiledning og coaching. Gruppeintervju er en fin måte for arbeidsgiveren for å finne ut hvilken rolle den enkelte tar i gruppen. - Først og fremst brukes det for å kunne se hvordan folk fungerer sammen, løser oppgaver i team og for å finne ut hvilken type person de forskjellige kandidatene er. Er man er innadvent eller utadvent, og hvorvidt man tar ledelsen og styringen i gruppen, sier han videre. - Vær ydmyk og lyttende - Det er en mulighet til å vise seg fram i en samarbeidssituasjon. . - Oppleves positivt - De fleste opplever det faktisk positivt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Slik mestrer du gruppeintervjuet. Hva gjør jeg galt på jobbintervjuet? Her er ekspertenes svar.

(KarriereStart.no): Jobbintervjuer har som kjent flere kandidater enn deg, og statistisk sett er sjansen mindre for at du får jobben, enn at du ikke får den. Men hvis du til stadighet kommer deg til intervjurunden uten å lande jobben, er det naturlig å begynne å spørre deg selv hva som er årsaken. Det kan være at stillingen i utgangspunktet var tiltenkt noen andre. Det kan være noen andre var bedre kvalifiserte. Men det kan også være deg. - De som aldri når opp, de som aldri blir nummer én, der tror jeg det handler en del om hvordan de opptrer, sier Lars Petter Skeie i Adecco Search and Select, som har flere tusen jobbintervjuer bak seg. - Det kan være at man er for glad i å prate, at man rett og slett prater seg litt bort. Skeie forteller at dette oftest skjer hvis kandidaten ikke har den erfaringen intervjueren ser etter, og prøver å kompensere ved å fortelle andre ting.

LES OGSÅ: Slik vet du om jobbintervjuet var vellykket Ikke vær for glattpolert Universitetet i Bergen. Kom forberedt. Jobbsøknaden - Den første daten med arbeidsgiver. (StudentTorget.no): Det tar en person tre sekunder å dømme en annen. Alt analyseres. Hvert ord. Hvert blikk. Hver bevegelse. Det aller første møtet skal vekke nysgjerrighet og kartlegge hverandres interesser. – Det som kjennetegner en god søknad er at den er informativ og at leseren ikke sitter igjen med flere spørsmål, kun nysgjerrighet, sier Carl Ole Marken, Rekrutteringssjef Manpower, Trondheim. Strukturer! Det er unaturlig å starte en samtale med en fremmed med at du var på fisketur i helgen. Så tenk logisk når du bygger opp søknaden din. . – Til slutt må man fremheve sine sterkeste kvalifikasjoner som er relevante for stillingen.

Vit hvem du snakker med! Det er vanskelig å finne de riktige samtaleemnene når du ikke vet hvem du snakker med. . – Det første man må gjøre før man skriver en søknad er å lese annonsen godt og sette seg i annen informasjon man har om arbeidsgiver, sier Marken i Manpower, Trondheim. Vis at du har forstått! Vit hva du vil ha! Undersøk deg selv. Vær deg selv (med måte)! ÅPEN SØKNAD: Hvordan skrive en god åpen jobbsøknad? En åpen søknad har mange fellestrekk med en ordinær søknad. Den store forskjellen er at du tilbyr din arbeidskraft uten at den er annonsert fra den aktuelle arbeidsgiveren. 1. Si hva du ønsker Introdukshvorfor du mener at du kan være aktuell som kandidat hos arbeidsgiveren. 2. Fortell hva hensikten med brevet er Jeg ønsker med dette brevet å presentere meg som en mulig ny medarbeider. Trenger dere flere medarbeidere? 3. (Dette finner arbeidsgiver også i CV-en som du vedlegger søknaden.) Jeg er en 25 år gammel Oslo-mann, er samboer og har et barn på 3 år. 4.

Beskriv deg selv med få ord. Tenk på deg selv som et produkt som arbeidsgiver vil ha. Du må gi arbeidsgiver klare kjøpesignaler. 5. Er det en bedrift som har fokus på teamwork og samarbeid, så kan jo et kjøpesignal være: "Jeg liker å jobbe på prosjekter som krever samarbeid, og det å lykkes med å fullføre oppdrag der alle har fokus og jobber i samme retning gir meg stor glede. " 6. NB! Jobbsøking i sosiale medier: Marie tenkte utenfor boksen. Marie Elena Mathisen (25) er fagskolestudent i digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania, og hadde i fjor sommer behov for en relevant praksisplass. Da bestemte hun seg for å tenke utenfor boksen for å skaffe seg en jobb. - Jeg satte opp tidenes mest sketchy landingsside om meg selv og skrev «10 gode grunner til å ansette Marie». Landingssiden ga resultater. Hun fikk rundt ti henvendelser og flere intervjuer hos relevante bedrifter i bransjen. Blant annet «ledige jobber innenfor digital kommunikasjon og markedsføring», samt på sin egen Facebook-vegg. - Gamle lærere har delt og alt mulig.

Fokus på personen bak CV-en Poenget med landingssiden var å markedsføre henne som person, fremfor å bruke den til å markedsføre CV-en hennes. . - Det er veldig nyttig at jeg faktisk er interessert i bransjer som ikke alle andre nødvendigvis fokuserer så mye på, forklarer hun. Mathisens interesse for tekst og innhold gjør at hun også har fått mye erfaring med å hjelpe andre Blogger om sosial angst. Nettverksbygging på norsk | Ledelse. Mingling og nettverksbygging. Grøsser du når du hører disse ordene? Du er ikke alene. Nettverkskonseptet som florerer i skandinaviske karrierefora er importert fra en amerikansk forretningskontekst, et fenomen som vi lydig har svelget uten å tygge først. Nå ligger dette idealet ufordøyet, som en klump i magesekken og hvisker: jeg er den magiske ingrediensen til fremgang.

Alle har vi jo lyst til å mestre dette med «nettverksbygging», men den tilgjengelige amerikanske nettverksmetodikken strider ofte med norske sosiale koder. Det å sosialisere med en agenda, eller å ta «business» inn i det sosiale rom er ikke like akseptert her i Norge. En norsk modell mangler Nå er det på tide å avdramatisere dette med nettverksbygging, noe som egentlig er en helt sentral del av alle menneskelige samfunn. Deling Nettverk er noe vi trenger for å løse utfordringer, og i sakens kjerne finner vi en grunnregel: å dele. Les mer om hva Tekna tilbyr innen området karriere. Arbeidsom.no: Nettverksbygging? Slik går du frem - Arbeidsom.no. Nettverket ditt er en av dine viktigste ressurser. Mange av oss bytter jobb flere ganger i løpet av livet, og kjenner du de rette personene kan det ha stor betydning for hvilke jobbtilbud og muligheter du får. Her gir vi deg tips til hvordan du kommer i kontakt med de rette menneskene. Like barn leker ikke alltid best For nyutdannede studenter som søker sin første jobb er nettverk ofte avgjørende for å få innpass i ønsket bedrift.

Også når man vil videre på karrierestigen senere i arbeidslivet kan det profesjonelle nettverket ditt avgjøre hvilke muligheter du får. De fleste etablerer relasjoner til mennesker vi møter i studietiden og arbeidslivet. Bli kjent med noen som allerede har lyktes i å oppnå suksessen du ønsker for deg selv. Grunnregler Uavhengig av bransjen eller tilnærmingen du velger for å møte nye mennesker, eksisterer det noen ”kjøreregler” som er grunnleggende og relevante i alle sammenhenger. Kom deg ut av komfortsonen. Dette skal til for å lande drømmejobben - Universum Listene - Jobb. Jobbintervju: Tør å være frempå - og land jobben.