background preloader

Jobbsøking og nettverksbygging

Facebook Twitter

Stilling ledig i VKV : VKV søker høgskoleutdannede medarbeidere til 2 faste og 1 midlertidig stilling som jobbveiledere.

Stilling ledig i VKV :

Som arbeids- og inkluderingsbedrift har vi et nært samarbeid med NAV, kommunene i Valdres, ulike offentlige instanser og ikke minst privat næringsliv. Men først og fremst samarbeider vi med mennesker som har utfordringer knyttet til arbeidslivet. Jobb & oppfølging, Gol. Ledige stillinger - Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med mer enn 2300 ansatte.

Ledige stillinger - Buskerud fylkeskommune

Vi har ansvar for å utvikle Buskerudsamfunnet, og våre innbyggere møter fylkeskommunen på ulike områder hver dag. Fylkeskommunen gir videregående opplæring, tannhelsetjenester og kollektivtransport til innbyggerne i fylket. Vi har ansvar for veier og legger til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevelser og kultur. Våre medarbeideres kompetanse, styrker og ressurser er selve grunnlaget for å løse fylkeskommunens oppgaver. Som en styrkebasert organisasjon er vi opptatt av å undersøke det som fungerer bra, lære av det og dele med andre. På den måten legger vi til rette for gode læringsarenaer som fremmer motivasjonog arbeidsglede og gir resultater. Engasjerte medarbeidere Våre ansatte skaper de gode tjenestene og resultatene.

Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Ingrid Lund, lektor ved Drammen videregående skole. Jucan.no - ledige stillinger og ledige jobber i Norge. Leder - Oslo Universitetssykehus HF Oslo Universitetssykehus HF.

jucan.no - ledige stillinger og ledige jobber i Norge

Store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser. Hvilke kommuner har størst økonomisk handlefrihet, og hvilke kommuner er dyre eller billige i drift?

Store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser

Rapporten « Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013» ordner kommunene i sammenlignbare grupper etter ulike kommunale kostnader, som skyldes demografiske og geografiske forhold. I tillegg blir kommunene ordnet etter inntekter som de disponerer etter at kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver er dekket. Eksperter: Her er utsiktene best til å få jobb i 2016. I et klasserom på Hetland videregående skole i Stavanger står petroleumsingeniør Eric Ordaz (28) og underviser elevene i realfag.

Eksperter: Her er utsiktene best til å få jobb i 2016

Planen hans var å kapre en godt betalt jobb i oljebransjen - helst før studiene var avsluttet. Da Ordaz ikke fikk napp, tok han seg jobb som lærer. - Jeg stortrives! Arbeidskraftundersøkelsen. Ledige stillingar. 1. kvartal 2016 var det 57 500 ledige stillingar.

Ledige stillingar

Det er 1 100 færre enn i det same kvartalet året før. I tråd med nedgangen i talet på ledige stillingar gjekk prosentdelen ledige stillingar ned frå 2,2 prosent i 1. kvartal 2015 til 2,0 i same kvartal 2016. I næringa industri gjekk talet på ledige stillingar ned med 500 frå 1. kvartal 2015 til 1. kvartal i år, dette svarer til ein nedgang på 18 prosent.

I bergsverksdrift og utvinning, som er dominert av olje- og gassverksemd, blei talet på ledige stillingar halvert samanlikna med same kvartal året før. Denne næringa har hatt nedgang dei siste tre åra, frå 1 900 ledige stillingar i 1. kvartal 2013 til 300 i same kvartal 2016. Hvordan lykkes i første jobben etter studiene. (KarriereStart.no): For de tusenvis av nyutdannede som i disse dager skal ta steget inn i arbeidslivet, er det mye spenning og usikkerhet knyttet til den nye tilværelsen.

Hvordan lykkes i første jobben etter studiene

For mange er dette en overgangsfase de har ventet lenge på - overgangen fra et tosifret antall år på skolebenken, til starten på den nye tilværelsen som fulltids arbeidstaker. Slik mestrer du gruppeintervjuet. (StudentTorget.no): Mange syns nok at gruppeintervju kan virke skremmende, men det kan også ha sine fordeler, sier karriereveileder. - Det er nok spesielt bransjer som har behov for teamwork som bruker gruppeintervjuer.

Slik mestrer du gruppeintervjuet

Jeg vet ikke hvor vanlig det er, og opplever at det var populært for en stund siden, så har det gått litt opp og ned, forteller Odd- Petter Fylling, daglig leder i To be academy, et firma som driver med karriereveiledning og coaching. Gruppeintervju er en fin måte for arbeidsgiveren for å finne ut hvilken rolle den enkelte tar i gruppen. - Først og fremst brukes det for å kunne se hvordan folk fungerer sammen, løser oppgaver i team og for å finne ut hvilken type person de forskjellige kandidatene er. Slik mestrer du gruppeintervjuet. Hva gjør jeg galt på jobbintervjuet? Her er ekspertenes svar. Jobbsøknaden - Den første daten med arbeidsgiver. (StudentTorget.no): Det tar en person tre sekunder å dømme en annen.

Jobbsøknaden - Den første daten med arbeidsgiver

Alt analyseres. Hvert ord. ÅPEN SØKNAD: Hvordan skrive en god åpen jobbsøknad? En åpen søknad har mange fellestrekk med en ordinær søknad.

ÅPEN SØKNAD: Hvordan skrive en god åpen jobbsøknad?

Den store forskjellen er at du tilbyr din arbeidskraft uten at den er annonsert fra den aktuelle arbeidsgiveren. Jobbsøking i sosiale medier: Marie tenkte utenfor boksen. Marie Elena Mathisen (25) er fagskolestudent i digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania, og hadde i fjor sommer behov for en relevant praksisplass. Da bestemte hun seg for å tenke utenfor boksen for å skaffe seg en jobb. Nettverksbygging på norsk. Mingling og nettverksbygging. Grøsser du når du hører disse ordene? Du er ikke alene. Arbeidsom.no: Nettverksbygging? Slik går du frem - Arbeidsom.no.

Nettverket ditt er en av dine viktigste ressurser. Mange av oss bytter jobb flere ganger i løpet av livet, og kjenner du de rette personene kan det ha stor betydning for hvilke jobbtilbud og muligheter du får. Her gir vi deg tips til hvordan du kommer i kontakt med de rette menneskene. Like barn leker ikke alltid best For nyutdannede studenter som søker sin første jobb er nettverk ofte avgjørende for å få innpass i ønsket bedrift.

Også når man vil videre på karrierestigen senere i arbeidslivet kan det profesjonelle nettverket ditt avgjøre hvilke muligheter du får. De fleste etablerer relasjoner til mennesker vi møter i studietiden og arbeidslivet. Dette skal til for å lande drømmejobben - Universum Listene - Jobb. Jobbintervju: Tør å være frempå - og land jobben. (KarriereStart.no): Et jobbintervju gir deg muligheten til å vise frem dine beste sider til en potensiell arbeidsgiver. - Og som oftest avsluttes den gjerne av at intervjueren spør deg om du har noen spørsmål om stillingen. I stedet for å spørre om hvordan en vanlig arbeidsdag ser ut, hvorfor ikke tørre å være litt ekstra pågående og stille en av disse spørsmålene som nettstedet Daily Muset har samlet: