background preloader

Muhasebe güncel

Facebook Twitter

Konutta KDV İndirimi, Hangi Projeleri Nasıl Etkileyecek? Ekonomide canlanmanın sağlanması amacıyla bir dizi önlemler alınmaya devam ediliyor.

Konutta KDV İndirimi, Hangi Projeleri Nasıl Etkileyecek?

Bu önlemlerden en çok ses getireni ise ülkemizde öncü sektör olarak görülen inşaat sektöründeki konut satışlarında KDV oranının indirilmesidir. 08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesi hükmü ile yapılan düzenleme ile, normalde %18 KDV oranına tabi olan; 1- Net alanı 150 metrekarenin üzerindeki konutların, KDV oranında yapılan bu 10 puanlık indirimin 8 Eylül 2016’dan 31 Mart 2017’ye kadar geçerli yaklaşık 7 ay içerisinde yapılacak konut satışlarında uygulanması esas alınmıştır.

Ancak söz konusu uygulamanın kimleri ve nasıl kapsayacağı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmelidir. Diib'le Çalışan Firmaların KDV İadeleri Ne Kadar Azaldı? Zekeriya Aslan Yeminli Mali Müşavir DİİB'le Çalışan Firmaların KDV İadeleri Ne Kadar Azaldı?

Diib'le Çalışan Firmaların KDV İadeleri Ne Kadar Azaldı?

Tarih: 13.10.2016. Toplantıya Davet Mektubu Örneği - Apartman ve Site Yönetimi Hizmetleri. …………………..Apartmanı Kat Maliklerine Kat Malikleri Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere .. /.. 20.. günü, saat ….’da, ….no’lu dairede olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.

Toplantıya Davet Mektubu Örneği - Apartman ve Site Yönetimi Hizmetleri

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın … / ENVANTERE DAHİL OLMAYAN ARAÇLARA AİT GİDERLER SAFİ KAZANCIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINABİLİR Mİ? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 40’ ıncı maddesi, safi kazancın tespitinde hangi giderlerin indirilebileceğini (10) bent halinde düzenlemiştir.

ENVANTERE DAHİL OLMAYAN ARAÇLARA AİT GİDERLER SAFİ KAZANCIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINABİLİR Mİ?

Mali Müşavirler SGK ya aylık bildirge verirken aman dikkat! ANKARA’dan ismi mahfuz okurumuz A.A. soruyor: “Bünyamin bey, geçen sene ücretsiz izinden dönen bir personelin bir aylık hizmetini bildirmeyi ön muhasebeyi tutan eleman unutmuş.SGK’ya birkaç ay önce ek bildirge verdik.

Mali Müşavirler SGK ya aylık bildirge verirken aman dikkat!

Müfettiş bize ceza kesmiş, bu nasıl iş? Önce defterimizi istedi, ufak bir şey için bu kadar tantana. Defterlerimizde uyumsuzluk bulmuş, altı asgari ücret ceza kesilmiş bize. Bu nasıl iş? Finansal Kiralamada KDV İstisnası - Ankara Meslekte Birlik Derneği. “Sat ve geri kirala” yöntemiyle yapılan finansal kiralama işlemlerine KDV ve kurumlar vergisi istisnası Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren; - Finansal kiralama,

Finansal Kiralamada KDV İstisnası - Ankara Meslekte Birlik Derneği

Tahsilat ve Ödemekerin Tevsik Zorunluluğu Uygulaması - Mizan Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Kemal AÇIKEL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.

Tahsilat ve Ödemekerin Tevsik Zorunluluğu Uygulaması - Mizan Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Dahilde İşleme İşlemlerinde Muhasebe Uygulaması. TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR.. Çağrı Yıldırım. Geksis Nedir? Geksis Hakkında Bilinmesi Gerekenler. GEKSİS nedir?

Geksis Nedir? Geksis Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Gelir ve Kurumlar Vergisi İade işlemlerine asgari bir standart getirilmesi ve yurt çapında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla iadelerin elektronik ortamda kontrol ve analizinin yapılarak mükellef ve iade yapacak birimlere raporlanmasıdır. GEKSİS ile ne amaçlanmıştır?

Ssk emeklilik

Apartman yönetimi. Bağ-Kurlulara İki Müjde Birden. Www.muhasebeweb.com Başbakan Yıldırımın Yatırım Teşvik Paketinde, Bağ-Kur’lu vatandaşlar için beş puanlık indirimi yer alıyor.

Bağ-Kurlulara İki Müjde Birden

İndirimden, Bağ-Kur’a prim borcu olmayan ve Bağ-Kur primlerini zamanında yatıran vatandaşlar yararlanabilecek. İndirim tutarı 82,35 TL ile 535,27 TL arasında olacak Sosyal güvenlik yasasına göre Bağ-Kur’lu vatandaşlar asgari ücret ila asgari ücretin 6,5 katı arasında kendilerince belirlenen kazanç tutarının % 34,5’i oranında prim ödüyor.

Asgariden prim ödeyen bir Bağ-Kur’lu vatandaş halen 1.647 * 34,5 / 100 = 568.22 TL prim öderken tavandan prim ödeyen bir vatandaş 1.647 * 6,5 = 10.705,50 * 34,5 / 100 = 3.693,40 TL prim ödemekte. İŞVERENLER MESLEK MENSUPLARI DİKKAT! SGK UYGULAMALARINI DEĞİŞTİRDİ, CEZALI DURUMA DÜŞMEYİN. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram öncesi çıkardığı iki ayrı genelgeyle iki uygulamasını birden değiştirdi.

İŞVERENLER MESLEK MENSUPLARI DİKKAT! SGK UYGULAMALARINI DEĞİŞTİRDİ, CEZALI DURUMA DÜŞMEYİN

Bu uygulamalardan biri, prim borçlarını katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerin borcu yoktur yazısı talepleriyle alakalı, diğeri işverenlerce sigortalılara doğum günü, yılbaşı, bayram günleri, 25 inci 50 nci hizmet yılı gibi özel günlerde hediye mukabilinde verilen altınların prime esas kazanca dahil edilmesi ile alakalı. Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerin borcu yoktur yazısı talepleriyle ilgili yapılan değişiklik Özel sektör işverenlerince cari aylara ilişkin prim borçlarının ödeme süresi takip eden ayın sonunda bitmesine rağmen, katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenecek olması halinde, yasal ödeme süresi yirmi gün daha uzatılmakta ve süre takip eden ayı izleyen ayın 20 nci günde sona ermektedir.

S.M.M.M. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın bazı hükümlerinin yürürlülük süresine 1 yıl erteleme! Başbakan Yıldırım, yatırım desteği ve teşviklere yönelik yeni bir paket açıkladı. Pakette yer alan yeniliklerden bazıları şöyle: ''Yılbaşına kadar yenilenen ticari araçtan ÖTV alınmayacak. Araç alan bir şehit yakınından ÖTV alınmayacak. İhracatçıya yeşil pasaport verilecek. Ücretini alamadığı serbest meslek faaliyetleri için serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenlemeyecegi hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, ücretini alamadığınız serbest meslek faaliyeti kapsamındaki hizmetleriniz için serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenlemeyeceğiniz konusunda tarafınıza bilgi verilmesi istenilmektedir.

YMM’den Tam Tasdik Hizmeti Almak Zorunda Mıyım? Kitabın ortasından konuşmak gerekirse, sonda vereceğim cevabı sizlere baştan söyleyeyim; Şirketinizin bilanço ve gelir tablosu büyüklüğü ne kadar yüksek olursa olsun YMM’den tam tasdik hizmeti almak zorunda değilsiniz. Hiçbir Kanun size böyle bir zorunluluk getirmiyor. Ancak, tam tasdik hizmeti almanızda yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen söz konusu hizmeti almanız sebebi ile bazı avantajlara sahip oluyorsunuz. Log into Facebook. KDV İADE VE TAM TASDİK RAPORUNUN YASAL VE ANAYASAL AYKIRILIĞI/Abdurrahman FİLİZ - Demo Haber Sistemi Mobil Site.

21 Mayıs 2016 Cumartesi 14:14 Mükelleflerin vergisel yükümlülüğü anayasal bir yükümlülük olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmesine engel veya başka meslek erbabınca yerine getirilmesinin istemi anayasaya aykırı olmaktadır. Mükelleflerin KDV iade alacak hakkı kişi hak ve hürriyetinin bir parçası olup, herhangi bir koşula bağlı olmaksızın kamu idaresince yerine getirilmesi anayasal bir yükümlülüktür. Mükelleflerin KDV iadesi için Vergi idaresince YMM tasdik raporu isteminin anayasa aykırılığı söz konudur. KDV iade alacağı hakkı iadesi için vergi idaresinin mükellefleri herhangi bir koşula bağlaması yasal olmamaktadır.

YMM’ler in yaptığı tasdik işlemleri bir kamu görevi olduğundan anayasanın 123 ve 128.maddesi gereği kamu hiyerarşisi içerisinde görev yapan memurlarca yerine getirilmesi gerekmetedir. İş ve Sosyal Güvenlik Rehberi. Mehmet CAN Sosyal Güvenlik Denetmeni. İşi Bırakan Mükellef İndiremediği KDV’yi Ne Yapmalı? Bilindiği üzere, işe devam eden mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak yüklenip indiremedikleri KDV’yi, indirilmek üzere sonraki dönemlere devretmeleri gerekmektedir. Ancak, işi bırakan (faaliyetini terk eden) mükelleflerin indiremedikleri KDV’yi, faaliyetlerini terk etmeleri nedeniyle bir daha indirebilmeleri mümkün olmadığından, indirilmek üzere sonraki dönemlere devretmeleri söz konusu bulunmamaktadır. Bu ise, faaliyetini terk eden mükelleflerde indirilemeyen KDV sorununa neden olmaktadır. Bu sorun, özellikle yıl sonlarında ortaya çıkmaktadır.

KDV Kanunu’nda, mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV’lerin telafisinde; Muhtasar beyanname ve Sigorta Hizmet ve Primler beyannamesi aynı format içinde ! Www.muhasebeweb.com Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, beyan fazlalılığı anlayışından kurtulacaklarını belirterek, "Hem muhtasar beyannamesini hem de sigorta hizmet ve primler beyannamesini aynı format içinde, tek beyanname ile sağlayabilecek bir anlayışı çok yakın bir zamanda sizlerle buluşturacağımızı ifade etmek istiyorum. " dedi. Soylu, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) seçimli genel kurulu öncesi düzenlenen Meslekte Birlik Grubu Yönetime Yürüyüş Gecesi'nde, Türkiye'nin yazılım değiştirme döneminin geldiğini kaydetti.

Bugün yapılması gerekenin gelecek projesini ortaya koymak olduğunu belirten Soylu, demokrasiyi güçlendirmenin önemine işaret etti. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli ifade ettiği gibi devlet olarak, "hizmetkar bir devlet anlayışını ortaya koyabilmenin" önem arz ettiğini aktararak, "Hizmetkar devlet demek sadece hizmet etmek demek değil. Kıdem tazminatında ne değişecek? - Yazarlar - Resul KURT. Son dönemlerde kamuoyunda en fazla tartışılan konulardan biri olan kıdem tazminatı, esas itibariyle işçinin işverene sadakatle ve bağlılıkla hizmetlerinin bir karşılığıdır. 1475 sayılı kanunda gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de bu işçinin hak sahiplerine işveren tarafından ödenmesi gereken paradır.

Mali Müşavirin Beyanname Vermeme Hakkı ! Özdoğrular - KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİNİN DEVRİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV ORANI. Vergi uygulaması genellikle mantık çerçevesinde çözüm üretebilmeyi mümkün kılar. Bazen de artık çözüm üretebilecek bir yol kalmaz. Zira o işlemi yapıyorsanız işlemin mahiyeti değişeceği için farklı bir vergi yükü ile karşı karşıya kalınması gerekebilir. Başlıkta belirttiğimiz konu tam da böylesi bir duruma güzel örnek teşkil edecek durumdadır. Kat karşılığı inşaat işini müteahhit olarak kendiniz yaparsanız, inşaatın işyeri veya konut olması durumuna göre farklı KDV oranı uygulanır.

Asgari ücrete '70 liralık' devlet desteği! - Ekonomi Haberleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, "Asgari ücrette vergi sözümüz söz. Maliye Bakanı Ağbal'dan VERGİ AFFINDA MÜKELLEFE İKİNCİ ŞANS. Www.muhasebeweb.com Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi ve prim borçlarını geçmişte taksitlendirdikleri halde ödeyemeyen vatandaşlara ikinci bir imkan tanınacağını, taksitlerini ödemeleri durumunda bu kişilerin yeniden sisteme dahil olabileceklerini bildirdi. Bankadan Ödeme Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar (Abdulmenaf YAKUT Vergi Müfettişi) Bankadan Ödeme Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar.