background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Mattemästaren. Mattetips.se - Bra mattetips med övningar, spel, länkar, appar och filmer där man faktiskt lär sig matematik. Dokument till MV-boken. Matematikmaterialet. Hands on-länkar. Om man via t ex Google söker på ord som hands-on + matematik, laborativ matematik etc får man stora mängder träffar.

Hands on-länkar

Tyvärr visar sig många träffar vara ganska innehållslösa med saker/information som är till salu eller i bästa fall referenser. På denna sida samlas länkar med ett konkret och intressant innehåll. Math midway Laborativ matematik i stort format ... En interaktiv utställning. Numicon Omfattande webbplats med det laborativa materialet Numicon. Interactives En amerikansk interaktiv webbplats som kan användas som komplement till laborativt arbete. Mattepussel Mattepussel från Mattelandet i Helsingfors. Hands-On Math Activities For Grades 4–6 Aktiviteter, pdf-underlag och lärarkommentarer sammansatta av Wendy Sawatzky.

Math Dance Math Dance är titeln på en bok som innehåller klassrumsaktiviteter där matematik lyfts fram genom olika former av kroppsrörelse. Mattesmedjan Mattesmedjan är en matteskola i Bengtsfors som är uppbyggd, utvecklad och under ledning av Sten Rydh. Talfamilj. Innehåll – Svärds matte. På den här sajten har jag samlat några tankar och småfilmer, där jag bland annat beskriver hur man kan använda konkret material i klassrummet.

Innehåll – Svärds matte

Det hänger ihop med att jag fick i uppdrag att köpa in material till alla klassrum och att jag ville förklara hur jag tänker kring hur man kan använda detta för mina arbetskamrater. Efter ett tag så modifierade jag sidan och la till även annat som jag sysslar med i matematikundervisningen på lågstadiet. Innehållet blir då mer användbart för flera. MattePortal - Matematikträning på nätet. Free Worksheets and Printables for Kids. Worksheets and printables that help children practice key skills.

Free Worksheets and Printables for Kids

Download, print & watch your kids learn today! Worksheets for kids from Education.com are easy to implement in the classroom, after school or in homeschool environments to build specific skills or improve on an entire subject area like math, reading, science or social studies. Can be stored digitally Worksheets are formatted to be printable in color or black and white Search and filter to find exactly what type of worksheets you're looking for Great for encouraging learning in or outside of school on road trips, waiting at the doctor and more Worksheets are created by Education.com early learning specialists Download worksheet sets or printable workbooks to tie together similar educational concepts Perfect for preschool, kindergarten and into elementary school.

Vetamix. Att nå ut och nå fram med forskningen. Teorier och forskning om lärande och undervisning når i begränsad utsträckning fram till dem som arbetar med undervisning och lärande i matematik i praktiken, det vill säga lärarna i skolan.

Att nå ut och nå fram med forskningen

Det visar flera studier. Som en del i ansträngningarna att nå ut lägger Skolverket till matematik som ett av de bevakade forskningsområdena. I den svenska skolan och det svenska samhället har matematik, som ett av skolans kärnämnen, hög status och skolämnet tillskrivs stor betydelse för landets utveckling och tillväxt. Matematiken är ett prioriterat område och satsningen på bl.a. Matematiklyftet syftar till att stimulera och stärka skolornas utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen och få en ökad måluppfyllelse. Under det senaste decenniet har flera olika studier (se exempelvis Skolverkets enkätstudie 2001/2002) genomförts om lärares intresse för och utnyttjande av forskningsresultat. Matematikpapper.

De kopieringsunderlag du finner här kan du fritt använda i din undervisning.

Matematikpapper

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena Trygg. För beskrivningar och förslag på hur matematikpapper kan användas, se Matematikpapper i undervisningen >> [Webbarbete pågår idag, tors 26/11] Nytt: Tom hundrarutaNytt: PositionskortNytt: Ansikten 1 cm-rutat papper2 cm-rutat papper3 cm-rutat papperPapper med rutor 1,8 x 2,5 cmPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuberTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, storaHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora.

Matematikundervisning.se. Scratch - Imagine, Program, Share. Lärportalen för matematik. Paper Models of Polyhedra. Matematik. Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun.

Matematik

Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. Vi har även lärandemål som vi jobbar mot varje vecka. Hur skulle jag då göra detta begripligt för eleverna? En självklar del blev att utgå från Kunskapsväggen som jag gjorde för några år sedan. För att synliggöra vad det är vi jobbar med just nu har jag valt ut de förmågor och det centrala innehållet från kunskapsväggen och lagt på bloggen jag har med mina elever – kunskapsgänget.se Det rödmarkerade i molnen är det centrala innehållet vi jobbar med just i detta område.

Mer exempel hittar ni också på elevernas blogg – kunskapsgänget.se. Matematik. Idag har vi haft nya mattestationer.

Matematik

Vi har jobbat vidare med upprepade additioner med BeeBots och att träna på subtraktion i NOMP. Två stationer var nya för eleverna. Tomma tallinjen… Läs mer En grupp har matte hela förmiddagen. Läs mer Nu har det blivit full aktivitet på vår skola! Ulrika Broman. Startsida. Truls Matte och NO » MA-material. Truls Matte och NO MA-material MatematikmatrisMatematikmatris för mellanstadiet – pdf Träna addition och subtraktion:Om att testa elever och WinnetkakortLilla additionstabellen WinnetkakortStora additionstabellen WinnetkakortLilla subtraktionstabellen WinnetkakortStora subtraktionstabellen Winnetkakort.

Truls Matte och NO » MA-material

Mattemästaren. Penningborg. Montessoriinspirerad matematik. Josefins matte. Skapligt Enkelt matematiskt.