background preloader

Grammar and writing

Facebook Twitter

Rubrics - Fanfiction. Before you start writing I want you to take a look below, since it definitely will improve your writing.

Rubrics - Fanfiction

As an introduction, before you start writing, you need to give the reader some information. Answer the questions and then include both questions and answers in your text. 1. Read the wiki on how to write Fanfiction 2. If you need more inspiration you can take a look here. 2. Describe the characters: Name? Plot: Conflict: Resolution: 3. To help you get your story in a chronological order and to help you creating your character/s you could take another look at the video we worked with when we wrote a personal narrative text: Good Luck! Proofreading.pdf. Home - spraktrollet. Educational Technology and Mobile Learning: Great Infographics for Language T...

Part One : ( Click HERE to access this part ) Definite and indefinite articlesAll about AdjectivesPunctuation Passive VoiceWhen to use e.g and i.e Here is what the second part is aboutPart Two : ( Scroll down to read Part Two ) 1- How to Use Quotation Marks and Punctuation 2- Subjective I wish I were 3- Modal Verbs 4- Parallel Structure Part 3 : ( Click Here to access this part ) Apostrophes The Importance of Good Grammar Adjectives Degree of Comparison Most Misspelled Words Ten Hyphenation Tips Fifteen Most Useful Phrasal Verbs Here is what part four is about :Part 4 : ( Click Here to access it ) Fourteen Typical Mistakes with PrepositionsNew Words of 2010The Most Annoying Writing MistakesCommon Rules for Capital Letter UsageThe Story of Modifiers Part Two 1- How to Use Quotaion Marks and Punctuation by Grammar.net.

Educational Technology and Mobile Learning: Great Infographics for Language T...

Persuasive Writing Graphic Oraganizer. English Worksheets. Synonyms which are really needed . . . a list on 1 page. List of Synonmys A collection of important synonyms grouped in categories: for teachers, writers and students of English alike.

Synonyms which are really needed . . . a list on 1 page

Important Synonyms - Popular words to use instead Common Synonyms — sorted by Category These lists also contain examples for the most common 100 words or so; however, the intention is not to replace a thesaurus. Within the categories the sorting is alphabetical. Exact Synonyms According to one definition (attributed to Leibniz) two expressions are synonymous if the substitution of one for the other does not change the "truth value" of a sentence in which the substitution is made.

In practice, some words are called synonyms, just because they are used to describe the same "fact" in different parts of the world. English is rich in synonyms because during the centuries it adopted a variety of foreign languages - most notably French, German and Latin. Now, what does this mean? Popular Synonyms Lists (also Antonyms) Synomizer » Synonyms and Antonyms in 5 Languages. Linking-words. Grammar. Grammarly. Grammar.

Svenska idiomatiska uttryck på engelska. Har du någon gång undrat vad t.ex.

Svenska idiomatiska uttryck på engelska

"Kasta sten i glashus" heter på engelska? Här har vi listat några svenska uttryck med deras engelska motsvarighet i bokstavsordning. Klicka på en bokstav ovan eller använd sökmotorn för att söka på ett uttryck. Det kan vara svårt att veta om ett uttryck som "Lägga alla ägg i en korg" ska ligga under L eller A ("Alla ägg i en korg") - det är därför sökmotorn finns. På så sätt kan man också söka på ett engelskt uttryck och få upp ett svenskt. Om detta med engelska uttryck finns två roliga böcker:Holy Smoke - Milda Makter. Can you google that? – informationssökning på engelska. Att internet flyttat in i våra klassrum är det ingen som har missat, men att det smugit sig in bland kunskapskraven är det många som missat, försöker låtsas om att de inte sett eller helt enkelt tycker är riktigt jobbigt.

Can you google that? – informationssökning på engelska

Men det finns ju där, vad vi än tycker om det. Det ska undervisas och bedömas, säga vad man vill om det. Att gå in på hur relevant och effektivt eleverna återanvänder sina sökresultat i sin egna produktion är en diskussion i sig, men nu tänkte jag fokusera på själva undervisningen. Jag har satt ihop ett material för att undervisa mina 9or i informationssökning. Materialet baserar sig till stor del på Skolverkets bedömningsstöd i digital läsförståelse, vilket man kan hämta hem från Skolverkets bedömningsportal. Can you google that? Som en del av övningen gör eleverna en självskattning, hämtad från bedömningsstödet.

Efter genomgång och självskattning får eleverna öva på att söka information. Free Puzzlemaker. Famous People English Lessons: Biographies and ESL Lesson Plans. Transition and linking words. Personal Narrative. Writing an essay - Google Slides. Wordle - Beautiful Word Clouds.