background preloader

İslam

Facebook Twitter

Esmaül Hüsna - İmam-ı Gazali RA.

Kur'an-ı Kerim

Hadis. Namaz. Risale-i Nur. Yanlış kaynak. Hasenat Kuranı Kerim Sitesi. Peygamberimizi (a.s.m) dört nükteyle görmeye çalışalım. Colin TURNER (Prof. Dr.) Peygamberimizi (a.s.m) dört nükteyle görmeye çalışalım. Peygamber Efendimiz'in ticaret ve ticaret ahlakıyla ilgili hadisleri nelerdir... Değerli kardeşimiz, İslam dini belli bir kâr oranı getirmemiştir.

Peygamber Efendimiz'in ticaret ve ticaret ahlakıyla ilgili hadisleri nelerdir...

Kârı belirleyen piyasa şartlarıdır. Bir mal piyasada ne kadar ise üç aşağı beş yukarı bir fiyata satılabilir. Müşteriyi aldatacak kadar fahiş bir fiyatla malı satmak ise caiz değildir. Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- buğday satan bir adama rastladı. Mehmet Akif'in Sanılan Yılbaşı Şiiri. Yine bir miladi yılın sonuna geldik ve yılbaşı kutlamaları taraftarı ve karşıtı kutuplar arasındaki tartışma tekrar alevlendi.

Mehmet Akif'in Sanılan Yılbaşı Şiiri

Yılbaşı kutlamalarının kültürümüzde ve dinimizde yeri olmadığını düşünenler, bir süredir Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınmadığı halde kendisine atfedilen bir şiiri “Mehmet Akif Ersoy’dan Yeni Yıl Mesajı” başlığıyla paylaşıp pozisyon kazanmaya çalışıyor. İtirazları haklı olsa da bunun doğru bilgi ve delillerle yapılması çok önemli. İşin üzücü bir yanı da memleketimizde yalnız gençlerin değil, belli köşelerde kalem oynatanların sergiledikleri sığlık. Üstad ve Mehdiyet hakkında Ahmed Feyzi ve Hulusi Yahyagil sohbeti. Ahmet Feyzi Kul Ağabey ile yaklaşık altı yıl beraber hizmet ettik.

Üstad ve Mehdiyet hakkında Ahmed Feyzi ve Hulusi Yahyagil sohbeti

Sohbetlerde Dershanemizde (İzmir’e geldiği zaman bizim dersanemizde kalırdı) ve sair hizmet mahallerinde beraberce bulunduk. Kendisiyle Denizli Hapishanesi’nden tahliye olduğunda (Yıl 1966) rahmetli Bekir Berk Ağabeyle gittiğimizde tanışmıştık. Ve bu tanışma bir evlât baba gibi birbirimize muhabbetle altı yıl devam etti. Kendisiyle yaşadığımız çok çeşitli hatıralarımız olduğu gibi, anlattığı ibret alınacak hadiselerde çoktur.

Mehmed Kırkıncı. Bazı Risale-i Nur Talebeleri Bediüzzaman Hazretlerini, bazıları da; “İstikbalde gelecek ve Risale-i Nur’u kendine program yapacak.” diye haber verdiği zâtı, Mehdi-i Azam zannediyorlar.

Mehmed Kırkıncı

Bu mevzuda sizin fikriniz nedir? Asırlardan beri herkesin hissinde, hayalinde, muhakemesinde, merakında cevelân eden Mehdi-i Azama dair mes’eleler, Risale-i Nur Külliyatı'nda makam ve mevzuun hassasiyeti nazara alınarak hakimane bir üslûb içerisinde kâfi derecede izah edilmiştir. İfadeler biraz remizlidir, imâlıdır ve perdelidir. Fakat dikkat edilirse şeffaftır, berraktır. Bununla beraber Bediüzzaman Hazretlerine mehdi demenin yahut dememenin itikadı bakımdan hiçbir mesuliyeti yoktur. Malumdur ki, peygamber olan zât bu vazifesini gizleyemez, ilân etmekle mükelleftir.

ASRİKA’yı Anlamazdan Gelmek! - ASSAM - Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği. “ASRİKA İslam Birliği Konfederasyonu” önerisi ASSAM tarafından hazırlanan İslam Ülkelerinin Birlik oluşturmasını amaçlayan strateji oluşturma çalışmasının fikri meyvesidir.

ASRİKA’yı Anlamazdan Gelmek! - ASSAM - Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

Gerçek meyvesini görmeyi de tüm varlığımızla ümit ediyoruz. Bize bu gerçek meyveyi göstermemenin yolunun fikri meyveyi yiyerek yok etmekten geçtiğini zannedenler var! Konuyla ilgili ilgisiz her kafadan bir ses çıkıyor. Gerçekten okuyup anlayıp değerlendirme yapan pek çok sayıdaki kişiye saygı duyuyorum. NurNet.Org – Büyük Cevşen (Meali) Büyük Cevşen (Meali) Büyük Cevşen Meali / Tarih 06 Ağustos 2012 Saat 15:21 / Hizb-ü Envâri’l Hakaikı’n-Nuriye Türkçe Açıklaması Tercüme.

NurNet.Org – Büyük Cevşen (Meali)

Papaz Jeff Warren’in, “KUR’AN’A UYALIM PROJESİ” / Ebubekir TANRIKULU - Din TA... İttihad-ı İslam'ın kalp, ruh ve fikir boyutu tamam kaldı maddi İttihad-ı İslam. Risale Haber-Haber Merkezi Dünyanın bir çok noktasında kitap fuarlarına katılan Abdülkerim Baybara, İslam dünyasında gördüklerini anlattı.

İttihad-ı İslam'ın kalp, ruh ve fikir boyutu tamam kaldı maddi İttihad-ı İslam

Risale-i Nur eserlerinin çok kimselere ulaşmasına vesile olan, aynı zamanda hayatını İman, Kur'an hizmeti için Risale-i Nur'a vakfeden Abdulkerim Baybara, umutsuzluğun had safhada olduğu Müslümanlara ümit veren bir gözlemini aktardı. Anlatırken duygulanan Baybara, şöyle konuştu: "Gittiğimiz her yerde insanlar Bediüzzaman'ı duymuşlar, fakat eserlerini nasıl temin ederiz bilemiyorlar. Bir de kitapları karşılarında görünce o an sevinçlerine şahit olmak lazım.

"Gerçekten Türkiye'yi hem çok seviyorlar hem de çok dua ediyorlar. BEDİR GAZVESİ (BEDİR SAVAŞI) İslâm devletinin Medine'de kurulmasından sonra müslümanlarla müşrikler arasında meydana gelen ilk savaş.

BEDİR GAZVESİ (BEDİR SAVAŞI)

Bu savaşa, yapıldığı kasabanın adıyla anılarak, Bedir Gazvesi denilmiştir. Bedir kasabası Medine'nin 120 km. kadar güneybatısında ve Kızıl Deniz sahiline 20 km. uzaklıktadır. Bedir, Mekke'den gelip Medine'den geçerek Suriye'ye kadar uzanan yol üzerinde olup, Mekke-Medine arasındaki konak yerlerinden biri idi. Bedir halkı kasabalarına uğrayan ticaret kervanlarına verdikleri hizmetler karşılığında elde ettikleri kazançlarla geçinirlerdi. Ayrıca her yıl Zilkade ayında burada kurulan bir panayır kasaba halkına önemli gelir sağlardı. Sorularla İslamiyet. Mezheb Nedir?

Sorularla İslamiyet

İnsanı aldanmaya götüren sebepler nelerdir? İnsanları hakikattan uzaklaştıran önemli bir sebeb şu muhteşem kâinata ve onda cereyan eden harika olaylara gaflet ile, üstünkörü bir nazar ile bakmaktır.

İnsanı aldanmaya götüren sebepler nelerdir?

Çölde, uzaktan bakıldığında serabın su zannedilmesi gibi, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hurafe de gaflet ile ve basit nazar ile hakikat zannedilir. Hem uzak mesafelerden bakıldığında bir yıldız mum kadar görüldüğü gibi, bir hakikat da uzaktan temaşa edildiğinde gereği gibi idrak edilemez. Destek Olun.

İman hakikatlerini ve Kur’an’ın düsturlarını muhtaç gönüllere ulaştırmak ve bu konuda gayret göstermek her müminin vazifesidir. Sadece şahsi hayatında bu hakikatleri yaşayıp, bunları diğer insanlara ulaştırma gayretinden yoksun olmak ise; asla kâmil bir imanın neticesi olamaz. Latest Indices: 2018 – Islamicity Indices. Salât-ı Ümmiyye Okumak – En Güzel Rüya. İmam Yafiî Hazretlerinden “Bosta­nü’l-Fukarâ” kitabından nakledildi.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri buyurdu: Ramazan.diyanet.gov. Turistlere ezanın beş farklı makamını seslendiren Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar...… Allah'ın İsimleri. Sahabeler Ansiklopedisi. Dağınık, vahşi, cehalet bataklığında kıvranan bir toplum. Kötülüklerin, inkâr ve isyanların ruhlarına işlediği, cahiliye âdet ve huylarından asla taviz vermeyen inatçı; bu uğurda birbirinin kanını akıtmaktan perva etmeyen bir millet. Onlar Resulüllah'a (a.s.m.) tabi oldular. Re­sû­lul­lah'ın (a.s.m.) nur halkasına dahil oldular. Evliya Hayatları. Tabiînin büyüklerinden. İsmi Üveys bin Âmir Karnî’dir. Yemen’in Karn köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 37 (m. 657) senesinde şehîd edildi.

Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) sağlığında müslüman oldu. İlber Ortaylı: Türk ve Moğolların kökenleri... Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Devlet Üniversitesine bağlı Avrasya Araştırma Enstitüsü Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu’nun da destekleriyle, ünlü Türk tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından verilen Türk Dünyası ve Türkoloji Çalışmalarının Güncel Meseleleri başlıklı konferansı düzenledi. İlber Ortaylı bugünlerde Tatar ismini taşıyanların kendi ismini beğenmediklerini vurgulayarak, kendilerini Bulgar olduklarını iddia ettiklerini açıkladı. Bir diğer yanlış ifadenin, Moğol ve Türkler aynı kökten oldukları ifadesi olduğunu belirterek, bu iki toplumun kökünün aynı olmadığının altını çizdi. İslam Ansiklopedisi. Sorularla İslamiyet. HASAN EL BENNA: HAYATI VE KİŞİLİĞİ - Medeniyet Vakfı Hoşgeldiniz.

Ürdün Müslüman Kardeşler Cemaati liderlerinden pek muhterem ilim, hareket ve dava adamı Dr. Ömer Muhtar (1862 - 1931) - Kim Kimdir? - FORSNET. Libya’daki direnişin öncüsü ve sembolü Ömer Muhtar, 1862 yılında Libya’nın Defne bölgesinin Batnan kasabasında doğdu. Annesinin ismi Aişe binti Muharib’tir. Mahmud Esad Coşan Kimdir - Timetürk Biyografi. Şeyh Ahmet Yasin 13 yıl önce bugün şehadete kavuştu. 1936 yılında köklü ve tarihi Cevre Askalan köyünde doğdu. 1948 yılında ailesiyle birlikte Gazze'ye hicret etti. Çocukluğu yokluk içerisinde geçti. Abdülkadir Molla kimdir? Cemaati İslami lideri Motiur Rahman Nizami idam edildi - Nizami kimdir?

Yeni Şafak’ın promosyon kitabında Peygambere ağır iftira – ihvanlar.net EHLİ SÜNNET MÜDAFAA HATTI ismailağa İsmailağa cemaati. Yazının sonunda soracağımız soruyu bu sefer başında sormak istiyoruz. El-Ezher Profesörü'nden Dinlerarası Diyalog yorumu ile ilgili videolar, görüntüler. Büyük Cevşen (Meali) Hac ve Umre Turları - İkbal Turizm.

TUNAHAN TURİZM. Hilâliye Eğitim Vakfı. Kuranı Kerim ve Risale-i Nur Online Siparişi : envarnesriyat.com. Afetler - Risale-i Nur Külliyatı. ÖMER NASUHİ BİLMEN AMERİKALILARI ŞOK ETTİ! Yasin Pişgin. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı.