background preloader

Emfra

Facebook Twitter

Emelie

En relativt nyutexaminerad lärare för grundskolans äldre åldrar och gymnasiet. Mina ämnen är Samhällskunskap, Hållbar utveckling, Pedagogik och Sociologi. Har jobbat på en grundskola som resurspedagog, fritidspersonal och som skolans enda vikarie. Skolan har berikat mig med många spännande erfarenheter och störst av allt är att man fått möjlighet att utveckla den pedagogiska sidan. Nu framöver börjar jag jobba som samhällslärare på ett gymnasium i Göteborg och ser mycket fram emot detta. Nya tider kräver mera kunskap. I detta forum kommer jag dela med mig av mina pedagogiska verktyg men också av andras. Är superglad för att äntligen ha fått hittat en kunskapsbank för lärare och av lärare. Grymt! Adda mig gärna och tipsa mig om lektioner inom mina ämnen men gärna i Svenska steg 1 och 2 då jag ska vikariera i det ämnet.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning. Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning. Sammanfattning-av-Dylan-Williams-Att-följa-lärande.pdf. Skillnaden mellan att göra och att träna. Gymnasieelever tränas för lite i källkritik kan vi läsa i ett inlägg från Skolinspektionen som gjort en granskning av drygt 400 400 rapporter som gymnasieelever skrivit.

Skillnaden mellan att göra och att träna

Här framgår det att lärarna behöver ge eleverna mer träning i att ”avgränsa frågeställningarna, självständigt tillämpa metod och analys, tillämpa kritisk värderingsförmåga, disponera texten samt skriva klart och tydligt.” Så hur tränar man källkritik? Hur tränar man vetenskapligt skrivande? Själv arbetade jag i många år efter devisen att det var eleverna som skulle jobba medan kollegorna och jag gick runt och ”coachade” och ”handledde”. Skulle våra elever utveckla informationskompetens – alltså förmågan att söka, sålla, granska, analysera och värdera källor för att slutligen använda informationen så att den blir till egen kunskap – måste ju eleverna få möjligheten att göra just detta.

Tänkte vi. Vi lärare gjorde verkligen så gott vi kunde. Framför allt var det svårt att få en överblick. Särskilt minns jag eleven Maria. Skrivuppgift. BFL. En av mina personliga favoriter når det gäller pedagogik är Dylan Wiliam.

BFL

Han har många kloka insikter kring vad som fungerar (som vi borde göra mer av) och vad som inte fungerar (som vi borde göra mindre av) när det gäller elevers inlärning. En av flera saker som jag gillar är att Dylan ifrågasätter metoder som är allmänt accepterade och som de flesta ser som framgångsrika pedagogiska metoder, när de i verkligheten kan vara kontraproduktiva. En sådan metod är att eleverna räcker upp handen när läraren ställer en fråga till klassen. Den metodiken leder ofta till att de som redan kan svaret replikerar befintlig kunskap och de som inte kan svaret känner att det är ingen idé att ens försöka (d v s de får ingen träning), då eleven har alldeles för kort tid (oftast mindre än 2 sekunder) till förfogande innan läraren förväntar sig ett svar. Jag har skapat ett par infographics kring Dylans 5 nyckelstrategier. Om du gillar mina bilder så använd dem! Skolverket - styr och stödjer för en bättre skola. Excel – ett digitalt verktyg som håller ännu.

Perso nligen har jag aldrig varit någon stor anhängare av Excel.

Excel – ett digitalt verktyg som håller ännu

Det mesta jag har velat göra, har gått att göra i Word. Men det finns gånger då Excel är överlägset och inte går att ersätta. På Mälarhöjden har vi infört ett system för elevscreening som vissa kallar för ”den röd-gröna röran”. Precis som på många andra skolor så upplevde vi att det var svårt att ha en bra överblick över elevvården. Elevvården sker efter ett rullande schema och en lärare i varje arbetslag påminner alla lärare som undervisar i den årskursen att det är dags att fylla i dokumentet. M eleven förväntas nå målen i ämnet så kan läraren markera eleven som grön. En kommentar kan man skapa genom att hålla markören över rutan och högerklicka, då kommer menyfältet upp och man kan välja att skapa en ny kommentar.

Det är lätt att berätta om nya appar och molntjänster men det får inte innebära att vi glömmer bort våra gamla trotjänare. Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummet. Vad är framgång och hur når vi det? Dagarna innan terminsstart skrollade jag igenom twitter och såg en länk till Johan Lindströms hemsida JLskolutveckling (www.jlsu.se) där han presenterade sin omarbetning av Sylvia Duckworths illustration till den sk isbergsillusionen.

Vad är framgång och hur når vi det?

Isbergsillusionen illustrerar vad som krävs för att nå framgång. Det arbete som sällan syns när vi ser någon som är riktigt skicklig inom ett visst område. Allt är ju lätt när man kan det och framgång eller skicklighet kan lätt misstas för att vara en medfödd talang. Det är viktigt att visa för eleverna att framgång snarare handlar om hårt arbete, planering, goda vanor, uppoffringar, misslyckande och uthållighet. Det krävs arbete för att lyckas. När eleverna kommer in i klassrummet står ordet framgång på tavlan. Mycket av det som står i bilden har eleverna redan sagt och bilden blir därmed en bekräftelse på att de ”tänker rätt”.