background preloader

Digitale verktøy

Facebook Twitter

Two ways to use Google Drawings in your... - Free Technology for Teachers. Inklewriter. Storybird - Artful Storytelling. PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPoint alternative.

Nyttige verktøy i undervisningen

Glogster - join the visual communication network. JeopardyLabs - Online Jeopardy Template. Audience Response Systems. Kahoot. Nettjenester: Google med geografispill. GEOGRAFI-QUIZ: Googles Smarty Pins-tjeneste kan være et morsomt tidsfordriv på en regnværsdag.

Nettjenester: Google med geografispill

(Foto: GOOGLE) Dinside Google finner ofte på mye skøy, enten det er å endre logoen sin i forbindelse med markeringen av historiske hendelser eller lesse på med aprilspøker når marskalenderen akkurat har bikket over. Del med vennene dine Nylig lanserte de Smarty Pins; en slags geografiquiz der du må plassere nåla på riktig sted. Les også: Fem fine quiz-apper til telefonen Varierte spørsmål Spørsmålene er i flere kategorier; historie, underholdning, sport, kultur og mer til. Dernest får du et spørsmål og et kartutsnitt der det riktige svaret som regel er å finne. Her har ser du et eksempel: PLASSÉR NÅLA: Jo lenger unna du setter nåla, jo flere «liv» mister du. Del med vennene dine Kilometer = «liv» Du begynner med 1609 kilometer til gode (tusen engelske miles), og for hver kilometer du bommer med, mister du tilsvarende. Smarty Pins kan være en morsom måte å lære noe nytt på.

OneNote

Pedagogiske spill: Geografi Europa. Online - geografispill (norsk) Fakebook. Flowboard. Dipity. Padlet. Haiku Deck. Kjemikerens utvikling. Dette innlegget er et forsøk på å strukturere og dele det jeg og Tone Hadler-Olsen, som også er ePedagog i Hordaland Fylkeskommune, holdt foredrag om på Rogalandskonferansen 9. april i år.

Kjemikerens utvikling

Vi hadde et todelt innlegg, første del var for å vise frem hva vi bruker OneNote til både for oss selv, i fagsamarbeid og med elever. Den andre delen var ment som en workshop der vi skulle gi en innføring i bruk av programmet, men siden det var få fremmøtte og enda færre med pc/programvare, ble det mer en demonstrasjon. Det er alt for mye å skrive alt vi snakket om. Jeg kan snakke om dette i 60 minutter uten pause… Men hovedtrekkene: Hva bruker vi det til for oss selv? Alt. Hvordan bruker vi det i fagsamarbeid? Jeg har delt blokk med kolleger når vi underviser samme fag. Hvordan bruker vi det med elever? Både jeg og Tone har delt OneNote-blokker med elever.

Men hva ER det egentlig? Tja, si det. Det som mangler der er formelverktøyet, som for meg er et svært viktig verktøy. Veileder for klasseledelse i teknologirike omgivelser / klasseleiing i teknologirike omgjevnader. Senter for IKT i utdanningen. Smartskole. Å lage sine egne lærebøker – framtidas NDLA? – bitjungle. Digital dis­tri­bu­sjon av lære­bø­ker gir nye spen­nende mulig­he­ter, spe­si­elt om tekst og bil­der har en lisens som til­la­ter end­rin­ger og remik­sing.

Å lage sine egne lærebøker – framtidas NDLA? – bitjungle

Jeg har tes­tet to eksemp­ler på hvor­dan lærere enkelt kan sette sam­men en skred­der­sydd bok for ele­vene sine: Flexbook og Wikipedias bok­ska­per. NDLA sat­ser både på digi­tal dis­tri­bu­sjon og en lisens som til­la­ter bear­bei­ding av andre, og alt burde der­for ligge til rette for at også de kan tilby et sys­tem for indi­vi­du­ell “bokbygging”. Enkelte hev­der at digi­tal dis­tri­bu­sjon av lære­bø­ker med åpne lisen­ser vil frata lære­ren fri­he­ten til selv å velge lære­mid­ler og metode, men jeg har pro­ble­mer med å for­stå logik­ken i dette. Tvert imot tror jeg lærere får større valg­fri­het når han eller hun kan hente inn mate­riale med for eksem­pel CC-BY-SA lisens direkte fra Internett.

Systemer for å sette sam­men teks­ter til bøker fin­nes allerede. Resten av bok­byg­ginga gikk rasende fort. Soundslides. Paper for the web. Filmrommet. Voki. Globaloria.com. Storify. Scribble Maps. Glogster EDU. Prezi. Creaza. GoAnimate. Delogbruk.no. Scoop.it. Tag Galaxy. Storify. Khanacademy. NRKbeta: NRKs sandkasse for teknologi og nye medier. Bitstrips for Schools. Memrise. Wolfram. Twitter Profile Designer by COLOURlovers. 3050+ Free Powerpoint Templates PPT and Free PowerPoint Backgrounds. Qlock - World Clock. Scholar.