background preloader

Digitale verktøy

Facebook Twitter

Two ways to use Google Drawings in your... - Free Technology for Teachers. Inklewriter. Storybird - Artful Storytelling. PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPoint alternative.

Nyttige verktøy i undervisningen

Glogster - join the visual communication network. JeopardyLabs - Online Jeopardy Template. Audience Response Systems. Kahoot. Nettjenester: Google med geografispill. GEOGRAFI-QUIZ: Googles Smarty Pins-tjeneste kan være et morsomt tidsfordriv på en regnværsdag.

Nettjenester: Google med geografispill

(Foto: GOOGLE) Dinside Google finner ofte på mye skøy, enten det er å endre logoen sin i forbindelse med markeringen av historiske hendelser eller lesse på med aprilspøker når marskalenderen akkurat har bikket over. Del med vennene dine Nylig lanserte de Smarty Pins; en slags geografiquiz der du må plassere nåla på riktig sted. Les også: Fem fine quiz-apper til telefonen Varierte spørsmål Spørsmålene er i flere kategorier; historie, underholdning, sport, kultur og mer til. Dernest får du et spørsmål og et kartutsnitt der det riktige svaret som regel er å finne. Her har ser du et eksempel: PLASSÉR NÅLA: Jo lenger unna du setter nåla, jo flere «liv» mister du. Del med vennene dine Kilometer = «liv» Du begynner med 1609 kilometer til gode (tusen engelske miles), og for hver kilometer du bommer med, mister du tilsvarende.

Smarty Pins kan være en morsom måte å lære noe nytt på.

OneNote

Pedagogiske spill: Geografi Europa. Online - geografispill (norsk) Fakebook. Flowboard. Dipity. Padlet. Haiku Deck. Kjemikerens utvikling. Dette innlegget er et forsøk på å strukturere og dele det jeg og Tone Hadler-Olsen, som også er ePedagog i Hordaland Fylkeskommune, holdt foredrag om på Rogalandskonferansen 9. april i år.

Kjemikerens utvikling

Vi hadde et todelt innlegg, første del var for å vise frem hva vi bruker OneNote til både for oss selv, i fagsamarbeid og med elever. Den andre delen var ment som en workshop der vi skulle gi en innføring i bruk av programmet, men siden det var få fremmøtte og enda færre med pc/programvare, ble det mer en demonstrasjon. Det er alt for mye å skrive alt vi snakket om. Jeg kan snakke om dette i 60 minutter uten pause… Men hovedtrekkene: Hva bruker vi det til for oss selv? Alt. Hvordan bruker vi det i fagsamarbeid? Jeg har delt blokk med kolleger når vi underviser samme fag. Hvordan bruker vi det med elever? Både jeg og Tone har delt OneNote-blokker med elever. Men hva ER det egentlig? Tja, si det. Det som mangler der er formelverktøyet, som for meg er et svært viktig verktøy. Veileder for klasseledelse i teknologirike omgivelser / klasseleiing i teknologirike omgjevnader.

Senter for IKT i utdanningen. Smartskole. Å lage sine egne lærebøker – framtidas NDLA? – bitjungle. Digital dis­tri­bu­sjon av lære­bø­ker gir nye spen­nende mulig­he­ter, spe­si­elt om tekst og bil­der har en lisens som til­la­ter end­rin­ger og remik­sing.

Å lage sine egne lærebøker – framtidas NDLA? – bitjungle

Jeg har tes­tet to eksemp­ler på hvor­dan lærere enkelt kan sette sam­men en skred­der­sydd bok for ele­vene sine: Flexbook og Wikipedias bok­ska­per. NDLA sat­ser både på digi­tal dis­tri­bu­sjon og en lisens som til­la­ter bear­bei­ding av andre, og alt burde der­for ligge til rette for at også de kan tilby et sys­tem for indi­vi­du­ell “bokbygging”. Enkelte hev­der at digi­tal dis­tri­bu­sjon av lære­bø­ker med åpne lisen­ser vil frata lære­ren fri­he­ten til selv å velge lære­mid­ler og metode, men jeg har pro­ble­mer med å for­stå logik­ken i dette. Tvert imot tror jeg lærere får større valg­fri­het når han eller hun kan hente inn mate­riale med for eksem­pel CC-BY-SA lisens direkte fra Internett. Systemer for å sette sam­men teks­ter til bøker fin­nes allerede. Resten av bok­byg­ginga gikk rasende fort. Soundslides. Paper for the web. TinEye Reverse Image Search.

Filmrommet. Voki. Globaloria.com. Storify. Quizlet. Scribble Maps. Glogster EDU. Prezi. Creaza. GoAnimate. Delogbruk.no. Scoop.it. Tag Galaxy. Storify. Khanacademy. NRKbeta: NRKs sandkasse for teknologi og nye medier. Bitstrips for Schools. Memrise. Quizlet. Wolfram. Twitter Profile Designer by COLOURlovers. 3050+ Free Powerpoint Templates PPT and Free PowerPoint Backgrounds.

Qlock - World Clock. Scholar.