background preloader

4 Arbeidsliv og næringsliv

Facebook Twitter

Ubrukelig ung? — Video — NRK Skole. 4.2 Jobb og livskvalitet by haraldr no on Prezi. Kreativitet må læres. Kreativitet blir en stadig viktigere konkurransefaktor for næringslivet.

Kreativitet må læres

Ifølge et studium utført av IBM i 2010 mener 1500 toppledere fra 60 land og 33 ulike industrier at kreativitet vil være den viktigste ledelseskompetansen for å lykkes i næringslivet i fremtiden. Kreativitet er selve drivhjulet i innovasjon, for fremtidig overlevelse. Kreativitet bidrar til økt trivsel og motivasjon blant de ansatte. Honnørord Samtidig er arbeidet med kreativitet i mange norske organisasjoner tilfeldig og lite målrettet. Stereotype oppfatninger Hvorfor står det så dårlig til når ledere samtidig fremhever at kreativitet er en kritisk suksessfaktor? Kreativ muskel Vi trenger et kompetanseløft på kreativitet i norsk næringsliv og samfunn. For å bli kreativ i ditt daglige virke må du trene, akkurat som du må trene for å bli god på ski.

Metoder og riktig holdning En annen stereotypisk oppfatning er at kreativitet skyldes tilfeldige sammentreff. Mangel på kompetanse Ut av komfortsonen Kompetanseløft. Starte og drive bedrift - Altinn. Vi har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge.

Starte og drive bedrift - Altinn

Velg emne, så leder vi deg gjennom det offentlige regelverket samtidig som vi tipser deg om støtteordninger og hjelpemuligheter. Du finner også lenker til skjemaer, til lovtekster og til fordypning hos andre. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte oss ved å sende spørsmål, ringe oss eller benytte vår nettprattjeneste. Migrapolis: Jakten på arbeidslysten. Ole Johnny Hansen om arbeidsledigheten blant unge i Norden. Veiledning på internett - Yrker og utdanning - Arbeid - NAV. Når du skal velge utdanning og yrke, er det viktig at du tar deg god tid.

Veiledning på internett - Yrker og utdanning - Arbeid - NAV

Nav.no har en enkel interessetest og to yrkesvalgprogrammer som kan hjelpe deg med dette valget. Interessetesten Denne testen er best egnet for deg som er ung, og har behov for å reflektere og få systematisert dine interesser Dette er det enkleste av verktøyene på nav.no, og består av 120 spørsmål med fire svaralternativer. Hvis du svarer mest mulig spontant, får du det beste resultatet. Interessene er delt i 15 kategorier. Start Interessetesten Veivalg Programmet er godt egnet for deg som skal velge videregående og/eller høyere utdanning. Veivalg består av tre separate deler: Ferdighetsdelen - kartlegger hva du selv mener du er flink til å gjøre. For hver del får du en profil med en utdypende tekst. Start Veivalg Akademia Akademia er spesielt godt egnet for deg som har avsluttet, eller er i ferd med å avslutte høyere utdanning, og som skal orientere deg i arbeidsmarkedet og søke på jobber. Start Akademia. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten - SPH.

9.1 Innledning Særavtaler, Fravik av særavtaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) inngår en rekke sentrale avtaler med hovedsammenslutningene.

9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten - SPH

De fleste av disse avtalene er samlet i dette punktet. Særavtaler som er inngått mellom de sentrale parter kan ikke fravikes med mindre dette er uttrykkelig fastsatt i særavtalen, eller KMD og hovedsammenslutningene er blitt enige om fravik. Se nærmere om inngåelse, fortolkning og opphør av særavtaler i SPH pkt. 6.1.3. Hva som kan være gjenstand for en særavtale fremgår av tjenestetvistloven § 11 og av Hovedtariffavtalen. Departementets kommentarer til særavtalene er tatt inn i noter til den enkelte bestemmelse. 9.2 Særavtale for reiser innenlands for statens regning Reiser innenlands Særavtale om reiser innenlands for statens regning utløp 28. februar 2014. Når den nye avtalen er inngått, vil dette bli meddelt i egen personalmelding.

Særavtalen med departementets kommentarer, henvist med fotnoter, er følgende: Tjenestereiser Måltidstrekk. En «trygdesnylters» bekjennelser - kultur. Blir brent, skilt fra familien, får bot hvis de snakker eller går på do, spiser mat med insekter og lever blant rotter. (Dagbladet): Leketøysprodusenten forteller gjerne barna at det er smånisser som lager julepresangene et sted på Nordpolen.

Blir brent, skilt fra familien, får bot hvis de snakker eller går på do, spiser mat med insekter og lever blant rotter

Men i virkeligheten er det kinesiske småbarnsmødre som bor på trange rom, jobber ulovlige lange dager og som får bot hvis de går på toalettet uten tillatelse. 70 prosent av verdens leker blir i dag laget i Kina. Dagbladet har fått eksklusiv tilgang til rapporten «Å lage leker uten glede», som publiseres 5. desember. I tillegg har Dagbladet fått tilgang til bilder og vitnebeskrivelser som avslører de triste forholdene ved leketøysfabrikkene.

Presser ned lønningene Rapporten viser at leketøysprodusenter som Disney, LEGO og Mark & Spencer bidrar til å presse lønningene til de kinesiske arbeiderne. Den kinesiske menneskerettighetsgruppen, Sacom, har ved hjelp av skjult identitet undersøkt forholdene i to kinesiske industribyer, Shenzhen og Dongguan. Barnarbeid og rotter Dette er hva Sacom har avslørt: - Skiller mor og barn - Veldig sliten hver dag. Kjetil og Kjartan - Sosialkontoret.

Bedriftsetablering