background preloader

Opportunities & Useful work links

Facebook Twitter

Om oss: Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB. Reseutlägg - Unicell AB Bokföringsforum. Hej igen Sara, Jag kan inte se något misstänkt i att du drar av de faktiska kostnaderna.

Reseutlägg - Unicell AB Bokföringsforum

Se bara till att spara kvitton o.dy. Ditt stora problem är egentligen att skattekontoren bedömer resor lite godtyckligt. Det finns en lag som säger att resor till och från arbete inte är avdragsgilla förrän de passerat kr 8.000. Har du reseavdrag för 10.000, får du alltså dra av 2.000. Online talent programs led by fashion industry icons. Hochschule Trier - Gestaltung: A.i.R. - application. Ansökan — Swedish Fashion Council.

Art Studios London

Music. Stipendier. Konsttidningen Volym - Konstsupporten. Årgång Konst i Västernorrland En frågekolumn om konst som vänder sig till konstnärer som önskar få vägledning i det konstnärliga arbetet och teoribildningen kring det Konstföreningar och olika möjligheter till utställningsersättning Under en längre tid har jag funderat på varför man som random person kan bilda en konstförening och öppna ett galleri där man blir garanterad från Sveriges Konstföreningar att konstnären blir ersatt (så länge konstnären uppfyller satta krav).

Konsttidningen Volym - Konstsupporten

Om däremot ett gäng utbildade konstnärer startar konstförening och galleri, får man varken ersättning eller medlemskap i Sveriges Konstföreningar på grund av att man har ett inträdeskrav i sin förening. International jewellery event in Imatra 2015. Professional artists or artist groups who are working as jewellery artist and artist from other fields who concentrate to create new ideologies and aesthetic views in the sense of contemporary jewellery.

international jewellery event in Imatra 2015

KIF - Nätverk. KRO har sin naturliga plats i ett omfattande nätverk av föreningar och organisationer inom kulturlivet.

KIF - Nätverk

Varje KRO-medlem är med i detta nätverk. Lokalt arrangerar KRO sammankomster för diskussioner och social samvaro. Konstföreningar, konstfrämjande, konstnärsklubbar, kommuner och landsting är naturliga samtalspartners. Frågorna kretsar kring satsningar på utställningar, inköp av lös och fast konst, konsthallar, ateljéer, kollektivverkstäder och olika manifestationer av det lokala och regionala kulturlivet.

Nationellt deltar KRO i arbetet med KLYS tillsammans med 19 andra kulturarbetarorganisationer. Internationellt är det KRO som representerar Sveriges bildkonstnärer. Sveriges Designer » Medlemskap. Eftersom vi är den enda branschorganisationen för verksamma designers, enbart finansierade av medlemsavgifter och därmed helt oberoende av statliga eller andra finansiella medel, kan vi verka för frågor med enbart våra medlemmars intressen för våra ögon.

Sveriges Designer » Medlemskap

Vi bildar opinion och är en länk till internationella och regionala designer och designorganisationer. Vår målsättning är att växa oss så starka tillsammans att vi ännu mer aktivt kan påverka designerns roll och villkor på marknaden än vi redan gör. Som medlem har vi många förmåner som ständigt utökas och du hittar dem under medlemsförmåner.

En viktig del av vår verksamhet är vår rådgivning till medlemmarna om allt som rör vår bransch. Hur dessa utvecklar sig, nya arvodesnivåer och de kniviga juridiska frågorna som ofta uppstår när vi möter nya projekt. Under rådgivning hittar du bland annat arvodesrekommendationer, juridiska frågor bland annat om upphovsrätt, frågor om företagande såsom deklaration, moms och traktamenten. Dela. Länkar.

Swedish jobs

Att leva på sin konst. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Publikationer. Det har under årens lopp blivit många rapporter och publikationer i Nätverkstans samling. Vi har ambitionen att dela med oss av kunskap och erfarenheter och lägger därför kontinuerligt upp detta på hemsidan. Nätverkstan har startat en skriftserie där vi regelbundet kommer att ge ut publikationer som vi tror är viktiga för kulturlivets diskussion och utveckling. Även dessa finner du på denna sida. För beställning, klicka på symbolen för den publikation du är intresserad av. Du kommer då till vår bokhandel, samladeskrifter.se, där du kan köpa boken. Skriftserie Nr. 4. Få det gjort! : svart bälte i vardagseffektivitet - David Allen - Bok (9789172320659. Sole trader taxes uk. The UK tax system is complicated and ever changing.

sole trader taxes uk

It is important to ensure that your business and personal tax affairs are in order to ensure that you are paying the right amount of tax and operating compliantly. As a sole trader you are obliged to submit a Self-Assessment Tax Return. This is how HMRC establish your tax position and calculates any personal tax liability. The income received from your trade or any other sources of income, less any allowable expenditure, is your profit. Create your business plan. Download free business plan templates and find help and advice on how to write your business plan.

Create your business plan

Business plan templates Download a free business plan template on The Prince’s Trust website. How to: Freelancing and HRMC. You’ve just been paid for your first freelance job – but how do you make sure that you are dealing with HMRC correctly?

How to: Freelancing and HRMC

Scott Bryan asked some accountants, tax experts and freelancers for advice... First things first... All of our experts agreed that once you start earning you must notify HMRC. Quentin Pain – accounting expert and founder of accounting software Accountz – advises that, “Failure to do so could result in a penalty. Maker Development / Professional Development / HUSAM EL ODEH. My background?

HUSAM EL ODEH

Since I always get this question, I might as well answer it unprompted: My mother is Lebanese, my dad is Palestinian (Westbank), I am German and have lived in London for the last ten years – in my view, that still makes me German and, as it goes for cultural identity, my word is law... Ever since I was a teenager I was sure that I would be an artist and nothing else. Directorate-General for Education and Culture.