background preloader

Estratègies de comprensió lectora

Facebook Twitter

Pòster estratègies. Seminari CEP Menorca. Estratègies Sintetitzar. Estratègies Visualitzar. Estratègies Resumir. Idees principals. Estratègies Qüestionar. Fer-li preguntes al text. Preguntes_segons_Bloom. ESTRATÈGIES INFERIR. Missatges subjacents del text. ESTRATÈGIES Connectar previs. Estratègies Metacognició. Text + pensament. Estratègies. Per què s'han d'ensenyar, treballar i avaluar?