background preloader

Pedagogiska grejer

Facebook Twitter

Mia Smith. Superhjälparna. Knäck koden i klassrummet - Educational escaperoom · Lärarnas Riksförbund. Jag har under senaste året förälskat mig i Escaperooms, det är så himla kul att tillsammans försöka klura ut ledtrådar och gåtor under en viss tidspress och att få samarbeta kring detta, alla kan liksom bidra på sitt sätt i dessa rum.

Knäck koden i klassrummet - Educational escaperoom · Lärarnas Riksförbund

Förra hösten började jag googla runt på "Escape the classroom" och hittade mycket material, framförallt på engelska och holländska, men inte alls något på svenska. När jag nördar loss på något hamnar jag ofta i ett "insamlarläge" som tar en hel del tid då jag tycker att många smådelar av olika personers tankar är väldigt bra och köpte därför också en del böcker på temat. Så nu har jag nog fyllt ett A4 med länkar som jag vill ha lite koll på inför kommande arbete inom detta.

- engaging student peer review. Lärarkalendern - en lärarkalender för klasslärare Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online. - Planeringskalender / Lärarkalender i A4 och A5. Priser med moms, utan frakt Stora Fundo-kalendern (A4) - 2019/2020 Hette tidigare Fundokalendern A4.

- Planeringskalender / Lärarkalender i A4 och A5

DIGITALA VERKTYG. Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser.

DIGITALA VERKTYG

För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. 47 Hacks People With ADD/ADHD Use To Stay On Track. Föreläsning och Workshop om hjärnans kapacitet - Hjärnskap. Grej of the day lista med presentationer. Utforska GOTD:s – GOTD. Kompetensutveckling. Hem › Skolutveckling › Kompetensutveckling Lyssna Kompetensutveckling.

Kompetensutveckling

Smart Classroom Management - Simply Effective Tips and Strategies. Free online word cloud generator and tag cloud creator - WordClouds.com. Strategi 1 i Formativt förhållningssätt – att klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier – Pedagog Malmö. Skribent: Åse Ranemyr-Holmberg Begreppet “Bedömning för lärande” kan beskrivas i fem nyckelstrategier (se tidigare blogginlägg för beskrivning).

Strategi 1 i Formativt förhållningssätt – att klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier – Pedagog Malmö

Den första strategin, som detta inlägg handlar om, innebär att klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier. Anders Jönsson, filosofie doktor i pedagogik beskriver i sin bok Lärande bedömning att lärande bedömning förutsätter: att förväntningarna kommuniceras tydligtatt uppgifter och bedömningsanvisningar konstrueras för att kunna ge information om elevernas position i förhållande till mål och kravatt den information som framkommer genom bedömningen, används för att stödja elevernas utveckling.

Mind Mapping Software - Brainstorm Online. Simple Collaborative Mind Maps & Flow Charts - Coggle. Flipgorilla. Classroom Quiet-Down Techniques. I really enjoy using collaborative learning in my classroom.

Classroom Quiet-Down Techniques

For more information on what that means, you can click here for my learning teams blogpost. One downside of collaborative learning is the noise... It can get a little loud when 32 kids are talking to each other. However, I've got a few tips that will hopefully keep you from raising your voice when you need their attention. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Digitala verktyg. Valet 2018. Detodo Utbildning – Läromedel & lärarfortbildning. Skolbanken. Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar.

Skolbanken

Du får vara med om du vill, det kostar ingenting att använda Skolbanken eller dess innehåll. Läs mer om Skolbanken » Om Skolbanken. PLANDISC - EN ÅRSCYKEL FÖR STRATEGISK PLANERING. Att synliggöra bedömningen av förmågorna. Lix räknare. Statens medieråd - Barn, unga och medier. Undervisa om kontroversiella frågor. Frågor som väcker starka känslor kommer då och då upp i skolan.

Undervisa om kontroversiella frågor

Ibland kan de skapa spänningar i klassrummet och det behöver lärare hantera. Elever behöver få möjligheter att diskutera även kontroversiella frågor. Tillsammans kan lärare utveckla sitt arbete att leda också dessa samtal. Det är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag. Nu finns även ett stöd för rektorer att leda skolans arbete med dessa frågor. En omvärld med extremism, populism och polarisering påverkar och ställer krav på skolans roll i vår demokrati. Olika frågor kan uppfattas som kontroversiella beroende på situation och erfarenheter. Europarådet har tagit fram ett material som stöd för lärare i att utveckla undervisning om kontroversiella frågor. Klicka på "Swedish" (svensk översättning) här på Europarådets webbplats. Lesson Plans & Worksheets for School Teachers. 10 Awesome and Surprising Ways You Can Use Google Docs in the Classroom. As a teacher, you probably know about Google Docs.

10 Awesome and Surprising Ways You Can Use Google Docs in the Classroom

Det oppna klassrummet 201507. Gratis läromedel för lärare - Digitala läromedel. Free presentation template: corporate and professional. Free presentation template: Minimal and clean design. Free presentation template - Elegant with inspiring photograhy. Free modern and bold presentation - Powerpoint template or Google Slides theme. Free Powerpoint templates and Google Slides themes for presentations - SlidesCarnival. Invigos - Roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande. Två klassrumsverktyg. Peter Sandberg - så här tycker jag. Du har äntligen blivit inbjuden att presentera ditt förslag för en grupp beslutsfattare.

Peter Sandberg - så här tycker jag

Det är precis det tillfälle du har väntat på så länge. Nu gäller det! Det finns bara ett problem: Du har ingen aning om hur du öppnar presentationen med ett Schaboom! Som får dem intresserade, på hugget och som gör att du sticker ut. Lugn! Det handlar om introduktion och avslutning. Examensarbete. UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 1 - UR Play. IKT-skafferiet. På Pauliskolan i Malmö (kommunal skola) har vi satsat ordentligt på Läslyftet! Alla lärare på skolan är med och jag leder en grupp språklärare. Satsningen är treårig och detta första år börjar alla med modulen som heter Språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Idag tänkte jag berätta om den första övningen som ska genomföras ute i klassrummen och hur jag lade upp den. Som exemplet föreslår beslöt vår grupp att köra en EPA men vi ändrade syftet. Vårt syfte med övningen var att få alla elever att vilja och våga prata målspråket, som i mitt fall är engelska. Groupie v2.0. Facebook, Twitter and Google Find More Evidence of Russian Election Activity. Major tech companies plan to tell Congress Tuesday that they have found additional evidence of Russian activity on their services surrounding the 2016 U.S. election.

The Learning Network. Random Group Creator. Import class: Mega Seating Plan - free classroom seating plan generator. Untitled. Det börjar med mig - Make Equal. Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Vad betyder värdeorden? – Min undervisning. Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekterna rekommenderar jag även denna skrift Bedömningsaspekter. Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan.

Jag har även gjort dem i CANVA så man kan sätta upp dem i klassrummet men för mina ämnen i svenska och engelska och lite tips för hur man man tänka för att utveckla sitt resonemang mm. Du hittar stödet längst ner i inlägget efter filmerna! Argumentera – att påstå något och bemöta andras påståenden Tolka – att förstå. 5 Ways to Write a Unit Plan - wikiHow. Steps Understanding Unit Planning 1Adopt unit plans to create connections for your students. At its most basic level, unit planning ensures you are linking each lesson plan to the next.

Online Reading Activities. Trettio kurser att läsa under våren: att skriva och att läsa. Ett par terminer har jag gjort dessa sammanställningar nu, för jag tycker helt enkelt det finns så mycket roligt en kan plugga! Nästan alla dessa kurser är kostnadsfria högskolekurser som går på distans, med sista ansökningsdatum den 16 oktober. Folkhögskolorna har lite olika ansökningstider och ibland krävs det arbetsprover. 180621 muntlig presentation. Logopeden i skolan. Filmer för lärare. Hjärnans hårda skola. Alla har en åsikt om hur man bäst lär sig. Inte minst utbildningsminister Jan Björklund som vill ha mindre eget arbete och förespråkar mer traditionell katederundervisning. Men vad gillar våra hjärnor? Medicinsk Vetenskap har försökt hitta ett svar. Jobs and Work. DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz. Lär på ditt sätt. Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en stöttning för lärare och skolledare.

Begreppet stöttning/scaffolding (Gibbons, 2013) är vedertaget inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det handlar om att hitta en tillfällig, strategisk och framåtsyftande anpassning som eleven använder tills hen klarar av uppgiften på egen hand. Stöttning måste finnas på olika nivåer så att alla kan klara av den kognitivt krävande uppgiften. Bra exempel på stöttning är att använda modersmålet som ingång till ett arbetsområde eller att använda ett venn-diagram för att göra jämförelser.

Även lärare och skolledare behöver stöttning. Quizlet live. 36 Edtech Tools I'm Using Right Now in My Classroom and Life. So many of these tools are essential to me. It is amazing how I use them every single day. Here’s what I’m using all the time in my classroom (and life) right now. Some even hum along and do their job and I didn’t do a thing but set them up. 36 Tools I’m Using Right Now in My Classroom and Life. TodaysMeet - Give everyone a voice.

Recap. Classcraft. How to Use Padlet in the Classroom: A Fantastic Teaching Tool. Padlet is a versatile, easy to use tool for every teacher’s toolkit. Let’s learn the basics. At the bottom of this post, I have a Padlet that is temporarily open for you to post and share your favorite edtech tools. Digitala redskap – Mikael Bruér. Draftback - en sorts plagiatkontroll På många skolor använder man olika typer av betallösningar för plagiatkontroll. Detta är både bra och exempel som fler skolor borde följa, inte bara för kontrollfunktionens skull utan också för att det kan vara ett kraftfullt pedagogiskt verktyg när det kommer till att träna elever i att inte plagiera. På den skola jag arbetar med saknar vi dock den typen av verktyg. Det är så klart inte aktuellt för lärare att strunta i att leta plagiat bara för att det saknas ett betalverktyg. Istället får man hitta andra vägar för att kontrollera och arbeta med detta.

Planeringsverktyget i SchoolSoft. Schoolsoft + Google Drive - Håll planeringen levande! Schoolsoft Introduktionsfilm. Nätresurser till examensarbetet. Nedan finns några korta filmer som introducerar olika aspekter av examensarbetet. Ni har olika erfarenheter av att göra akademiska, självständiga arbeten. Ni går olika utbildningar och har olika inriktningar på era arbeten. Features. Teknifik - En kreativ teknikblogg för ett roligare digitalt liv! Turn YouTube into a Classroom with PlayPosit.

New Teachers . . . Classroom Organization Ideas! After 18 years of teaching, I still love organizing and decorating my room at the beginning of each school year. I just finished setting it up, and wanted to share some ideas with new teachers that I either found on Pinterest (greatest teacher resource of all time) or developed on my own. Enjoy. Welcome to my classroom. As you can see above, the walls are mostly bare. Recitethis.com. SAGE Journals: Your gateway to world-class journal research. Showbie – The Heart of Your Paperless Classroom.

#dinlärarkollega på UR, vi heter Lisa och Björn. Lärportalen. Digitala läromedel från digilär.se. Litteraturläsning och digitala verktyg. Elevernas språkbruk och digitala verktyg kan användas för att öka elevernas förförståelse, delaktighet och motivation. Donnergymnasiets IKT-blogg. Lessons. Patricia Diaz – www.patriciadiaz.se. Skolbanken.