background preloader

Folkehelse og helseatferd

Facebook Twitter

Pedagogiske verktøy for lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! - mestring.no. – en skattekiste av verktøy og arbeidsmetoder basert på helsepedagogikk og kreative pedagogiske metoder Oversikt over pedagogiske verktøy I Helt sjef!

Pedagogiske verktøy for lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! - mestring.no

Har vi valgt verktøy og arbeidsmetoder som kan brukes for å belyse relevante perspektiver og arbeide med viktige temaer på ulike livsarenaer, som for eksempel familie, skolesituasjon, vennskap og helse, og overganger på disse områdene. Med små tilpasninger vil de kunne brukes på flere ulike temaer.

Folkehelse og helseatferd

Demensplan2015. Aktivitet kan gi demente bedre helse - Gemini.no. Demente som aktiviseres innenfor interessefeltene sine, ser ut til å få økt livskvalitet og bedre helse.

Aktivitet kan gi demente bedre helse - Gemini.no

Forskere skal nå undersøke om dette holder stikk. Da faren til gründeren Heidi Wang ble dement i 2006, ansatte hun tre personer som skulle holde han i aktivitet. Positive resultater gjorde at hun to år etter gikk videre og kommersialiserte ideen sin om at individuelt rettet aktivitet kunne virke helsefremmende. Ndla. Publisert: 14.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017 Helsetilstanden i Norge er god, men den varierer mellom ulike kjønn, sosiale lag, etniske grupper og ulike deler av landet.

ndla

En rekke faktorer påvirker helsen, som fysisk aktivitet, mat og drikke, utdanning, inntekt, veisikkerhet, inneklima, utemiljø, bosted og tilgang på helsetjenester. Helsetilstanden i Norge er god, men den varierer mellom ulike kjønn, sosiale lag, etniske grupper og ulike deler av landet. Nasjonalt_nettverk_for_helsefremming. Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap. Sykepleierne ved nevrologisk avdeling har rapport.

Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap

Pasienten det handler om er Geir på 47 år, som er innlagt etter et transitorisk iskemisk anfall (TIA). Han er overvektig og i løpet av sykehusoppholdet har man avdekket at han har en type 2-diabetes. Forebygging.no. Nutbeam (1986) sier tilvarende at "Health promotion is the process of enabling individuals and communities to increase control over the determinants of health and thereby improve their health ” ( s. 113).

forebygging.no

Forståelse av helsefremming i sykepleie. Forståelse av helsefremming i sykepleie Åse Gammersvik, Herdis Alvsvåg DOI: Emneord (Nøkkelord) Den helsefremmende sykepleierfunksjon; helsefremming; empowerment; makt og avmakt; sykepleierutdanning Sammendrag Helsefremming er i følge ICN's etiske retningslinjer for sykepleiere, en sentral sykepleiefunksjon.

Forståelse av helsefremming i sykepleie

Hverdagsaktivitet - små grep med stor effekt. Hverdagsaktiviteten er viktigst For mange er hverdagsaktiviteten den største fettslukeren… Som en ekstra bonus forbrenner du kalorier stort sett uten at appetitten påvirkes negativ.

Hverdagsaktivitet - små grep med stor effekt

Kilde: IForm.no Statlige instanser, medier og helsepersonell forteller oss at vi må trene mer for å holde oss friske. Det er ikke riktig for de fleste av oss. Hverdagsaktiviteten går ned Norge. Kilde: Tidsskrift for den Norske Legeforening Litt hver dag blir mye på ett år: Gå til og fra jobb (25 minutter hver vei): Cirka 200 kcal hver vei = 40.000 kcal/4 kilo fett per år. Alltid ta trappene (for eksempel 4. etasje, tre ganger om dagen): Cirka 100 kcal =20.000/2 kilo fett per år (trappegåing gir mer kalorier per minutt enn vanlig gåing). Gå til butikken (10 minutter hver vei): Cirka 100 kcal hver vei = 20.000 kcal/2 kilo fett per år. Journalisten er også student ved Norges Idrettshøyskole. Appetittregulerende Men fysisk aktivitet er så mangt. Les også: Så lenge kan du trene før kroppen trenger drikke. Hverdagsaktivitet – Berit Nordstrand. Løsningen heter nemlig HVERDAGSAKTIVITET!

Hverdagsaktivitet – Berit Nordstrand

Har du sett reklamen med Kjetil Jansrud som skal følge en 8-åring i skolegården? Til og med for han det er vanskelig å holde aktivitietsnivået barna har. Det sier litt om hvor spreke barna våre er, og det kun med lek og moro! De fleste av oss har stillesittende jobber. Det betyr at det å øke pulsen og få musklene i gang 2-3 ganger i uken er alt for lite. Økt hverdagsaktivitet er en av nøklene til bedre helse. Hvis man legger til kontinuerlig aktivitet i hverdagen vil resultatene komme!

Det vil virkelig øke forbrenningen betraktelig. Hverdagsaktivitet feiringklinikken 270912. Hverdagsaktivitet. Denne helgen har jeg vært på Fitness Convention på Norges Idrettshøyskole.

Hverdagsaktivitet

Det er en årlig happening (5. år i år) der instruktører, personlige trenere og andre aktører i treningsbransjen møtes for å bli kjent med nye treningstrender, ny forskningsbasert kunnskap, treffe andre i bransjen, danne nettverk og ikke minst lære mye nytt og ha det gøy. Jeg var bl.a. på en forelesning om hverdagsaktivitet. En fantastisk fettsluker. Folkehelserapporten-2014-pdf.

Helseogsyk. 1. Innledning - stortinget.no. Sosial- og helsedepartementet legger fram en melding til Stortinget om utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid - innsatsområder og virkemidler.

1. Innledning - stortinget.no

Meldingen bygger på NOU 1991:10 Flere gode leveår for alle - Forebyggingsstrategier og høringsuttalelser til denne utredningen. Det understrekes innledningsvis at helse og miljø må sees i sammenheng, helse i betydningen sunnhet og velvære, miljø i betydningen fysiske og sosiale sider ved våre omgivelser. Det vises til at det er en økende erkjennelse i vårt samfunn at det ikke er nok å reparere skader når de er oppstått, men at vi også må fremme helse og forebygge sykdom og nød gjennom forebyggende tiltak.

Ett argument for dette som ofte er brukt, er at forebygging kan lønne seg rent økonomisk. Det er imidlertid ikke uten videre klart at forebygging og en stadig bedre folkehelse alltid lønner seg. 154756-nou1991-10.