background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Dikter

Emilie Ebbis Roslund: Att recensera kvinnors utseende går aldrig ur tiden. Lathund texttyper. Novellstart - Google Slides. Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT. Det har blivit som ett mönster att jag (ibland tillsammans med kollegor) varje vår drar igång ett undervisningsprojekt som utmanar vad skola kan vara.

Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT

Denna vår var det dags för källkritikprojektet riktigtsant.se. Det blev kalasbra, men något som bliv minst lika bra utan att vara särskilt nyskapande var novellarbetet på temat flykt. Förutom fantastiska berättelser av alla elever i åk 6 på Årstaskolan så var arbetet lätt att koppla till kunskapskrav och det lirade bra ihop med nationella proven. Ingenting kändes stressigt och jag upplevde att alla elever hajade vad de höll på med. Min%20reflektion%20om%20skolan. Den-magiska-dörren. Annika Sjödahl on Instagram: “#blackoutpoetry” Att utveckla ett resonemang i svenska. En minut av mitt jullov. Vårterminen drar igång med en klassiker i verktygslådan, skrivuppgiften En minut av mitt jullov.

En minut av mitt jullov

Den här varianten kom till för ganska många år sedan. Jag upptäckte att när eleverna skrev fritt om exempelvis jullovet, så levererade de alltid texter på en, för mig, förväntad nivå. Elever som brukade skriva välformulerat och beskrivande, gjorde det och elever som sällan skrev utvecklade texter, gjorde det inte nu heller. Jag ville därför hitta en metod som stöttar de skrivovana. Vi fyller den interaktiva tavlan med klassens händelser från jullovet genom att skriva in ord med hjälp av Answergarden.