background preloader

Esiintymistaidot

Facebook Twitter

Insinöörin puheopas: Puhevalta käyttöön! - Pölli tästä : Pölli tästä. Posti kiikutti pienen ylläripaketin Otaniemeen.

Insinöörin puheopas: Puhevalta käyttöön! - Pölli tästä : Pölli tästä

Riemukseni löysin sieltä tupituoreen sinikantisen kirjan nimeltään ”Puhevalta käyttöön!”. Puhekouluttaja Juhana Torkki on taas ahkeroinut. Olen Juhanan pitkäaikainen fani. Hänen ensimmäinen kirjansa Puhevalta (Otava 2006) on mielestäni yksi parhaita suomalaisia bisneskirjoja. Ahmin sen aikoinaan saman tien alusta loppuun. Olin teoksen opeista niin innostunut, että unet jäivät siltä yöltä uneksimatta. Uutuuden takakansi toteaa näin: ”VAROITUS: Tämä kirja panee sinut ajattelemaan. Juhana on kirjoittanut teoksensa kokonaan insinöörin ja puhekouluttajan väliseksi vuoropuheluksi. Ensinnäkin retoriikan asiantuntijamme on tietysti itse tutkinut samaan muotoon paketoituja ajatuksia Platonista alkaen.

En halua vihjata, että asetelma olisi jotenkin ylimielinen. FAQ:n tai Q&A:n perusrakenne onkin selvästi keksitty jo ennen ajanlaskumme alkua. Sinänsä vuoropuhelu ”etenee” usein kuin Kaurismäen elokuvissa. Juhana popsii reippaasti omaa koiranruokaansa. Pölli tästä - Ideavarkaan apaja. Liikeideoita, konsepteja, tuotteita, kampanjoita ja näkökulmia. Sovella niitä, jotta bisneksesi erottuu kilpailijoistasi. Kirjoittajana tuotteistaja Jari Parantainen Noste Oy:stä. : Pölli tästä. Ääni - Vahva Vaikutelma. Ylioppilaan puhe - Lahden yhteiskoulun lukio. Aalto-yliopisto - Talouselämän viestinnän perusteet - Tietoaines. Tiedottamalla annetaan informaatiota jostakin asiasta pyrkimättä vaikuttamaan siihen, miten kuulijat tulkitsevat tai arvioivat esitettyjä asioita.

Aalto-yliopisto - Talouselämän viestinnän perusteet - Tietoaines

Esitystapa on usein neutraali. Pääasiat liittyvät esittäjän omaan tietämykseen tai eri lähteistä (asiantuntijalähteet, oppikirjat, tilastot jne.) kerättyyn asiatietoon. (Andersson ja Kylänpää 2002, 47.) Esitelmä Esitelmän tavoitteena on tietojen välittäminen mahdollisimman havainnollisesti. Esitelmä eroaa puheesta seuraavasti: Esitelmässä käytetään usein kielellisen havainnollistamisen lisäksi havaintovälineitä, esim. Puheenvuoro Tiedotustilaisuuden puheenvuorossa on tärkeää, että puhuja on valmistautunut nimenomaan suulliseen vuorovaikutustilanteeseen eikä vain paperista lukemiseen. Ennen tilaisuutta pääasiat kirjataan systemaattiseen järjestykseen. Lisäksi on mietittävä valmiiksi perustelut ja suunniteltava vaikuttamis- ja havainnollistuskeinot. Puhujan tai tiedottajan tehtävä on myös huolehtia kirjallisesta aineistosta. Raportti Esittelyt. Aalto-yliopisto - Talouselämän viestinnän perusteet - Tietoaines. Idean tai asian myynnissä pyritään vaikuttamaan niin, että kuulijat ottavat idean tai asian omakseen.

Aalto-yliopisto - Talouselämän viestinnän perusteet - Tietoaines

Kuulijat tarttuvat esitettyyn asiaan, harkitsevat sitä, tekevät päätöksen ehdotuksen pohjalta ja/tai toimivat esitellyn ehdotuksen mukaisesti. Hyvä valmistautuminen, looginen asian esittely, monipuolinen argumentointi, vahva ja varma esiintyminen sekä innostus edesauttavat idean tai asian myynnissä. (Yli-Kokko 2008.) Suostuttelun tavoitteena on saada hyväksyntä omalle esitykselle tai käsitykselle. Tavoitteeseen pääsemistä auttaa, jos saa motivoitua kuulijat kiinnostumaan asiasta ja miettimään sitä. Suostuttelevia ovat mm. vaikuttamaan pyrkivät puheet ja puheenvuorot, myyntipuheet sekä erilaiset yhteiskunnalliset ja ideologiset puheet. Puheen tai puheenvuoron sisältö riippuu tilanteesta, kuulijoista ja esitettävän asian luonteesta. Retorinen tilanne ja argumentaatio Retorisen tilanteen elementit Yleisö voi olla päätöksentekijöitä, virkamiehiä, tutkijoita tai ekonomisteja. Aalto-yliopisto - Talouselämän viestinnän perusteet - Tietoaines.

Presentation tarkoittaa yleensä sellaista esitystä, jonka tavoitteena on tiedonvaihto (exchanging information), ohjaus ja opastus (instructing) sekä vaikuttaminen (influencing).

Aalto-yliopisto - Talouselämän viestinnän perusteet - Tietoaines

(Ks. esim. Baguley 1994.) Kirsi Poikolainen määrittelee kirjassaan Sijoittajaviestintä (1996) presentaation esitykseksi tai esityskokonaisuudeksi, jossa yritys tai yhtiö kertoo itsestään tiiviissä muodossa. Presentaatio on osa kokonaisuutta, johon kuuluvat tervetulotoivotus, esitys, kysymykset ja kommentit, cocktails, buffet tms. Hänen mukaansa presentaation perusesitys voidaan rakentaa seuraavasti: Aalto-yliopisto - Talouselämän viestinnän perusteet - Tietoaines. Viihdyttämisen tarkoituksena on usein miellyttävän ja rentoutuneen ilmapiirin luominen.

Aalto-yliopisto - Talouselämän viestinnän perusteet - Tietoaines

Viihdyttävät puheet liittyvät tilanteisiin, rituaaleihin tai seremonioihin. Puheita pidetään esimerkiksi ylioppilasjuhlissa, syntymäpäivillä, häissä, hautajaisissa, läksiäisissä, valmistujaisissa ja vierailujen yhteydessä. Yrityselämän tilanteita ovat myös projektien, suunnittelupäivien sekä asiakaspalaverien aloitukset ja lopetukset.

Puheissa on olennaista tilaisuuden tunnelman ja ilmapiirin huomioon ottaminen. Tilanteeseen sopimattoman tyylin valinta saattaa pilata yleisön tunnelman. Tilannepuheiden suunnitteluun voidaan antaa muutamia yleisohjeita, jotka sopivat moniin tilanteisiin (ks. esim. Onnittelu Onnittelusanat ovat usein vain muutaman minuutin mittaiset. Onnittelija voi verrata onniteltavan menneisyyttä nykyisyyteen ja viitata tulevaisuuteen. Kiittäminen Kiitossanat ja -puheet ovat kuten onnittelusanatkin yleensä lyhyitä. Esiintymiskouluttaja: Nämä ovat suomalaisten ongelmat esiintymisessä. Hissipuhe, esiintymisvalmennus Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli.

Referenssit Jyväskylän seudun kehitysyhtiö Jykes Oy “Lähdimme INNOvanhapelto Oy:n ja Antti Osaran kanssa tarjoamaan kansainvälistyville asiakkaillemme pilottiprojektina hissipuhevalmennusta.

Hissipuhe, esiintymisvalmennus Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli

Markkinointi ja myynti ovat usein yrityksessä heikko lenkki, jonka virittämiseen kaivataan tukea. Valmennuksen pääajatuksena oli löytää oma ”hissimatka”, jonka aikana myyntitilanne otetaan haltuun ja päästään haluttuun lopputulokseen. Harjoitusten kautta osallistujat saivat hioa vuorovaikutustaitojaan ja etsiä itselleen sopivia keinoja, joilla esittää omat tuotteet ja palvelut kiinnostavasti. Koko valmennus toteutettiin learning by doing -metodilla. Satu Freyberg, kv-johtaja Valmennuksista sanottua What was good? “Exercises were good + elevator pitch trainings extremely good! Influencing Skills Training, Tieto Oyj “Luulin valmennukseen mennessäni että hissipuheeni on hyvä, tullessani valmennuksesta se meni täysin uusiksi.”

Osallistujan palaute, hissipuhevalmennus Hissipuhe ja myyntivalmennus, Ukipolis Oy. Vakuuttavan puhujan työkalut. ”Esiintymiskouluttajalla on velvollisuus ymmärtää erilaisia tulkintoja” - Keskuskauppakamarin ansiomerkitKeskuskauppakamarin ansiomerkit. Suomen Puheopiston toimitusjohtaja Marsa Bäck opettaa työkseen ihmisiä ilmaisemaan asiansa selkeästi, vakuuttavasti ja vaikuttavasti.

”Esiintymiskouluttajalla on velvollisuus ymmärtää erilaisia tulkintoja” - Keskuskauppakamarin ansiomerkitKeskuskauppakamarin ansiomerkit

Hän korostaa oman persoonan roolia esiintymisessä sekä kuulijoiden tarpeiden ymmärtämistä ja tietää, mistä esiintymisjännityksessä on pohjimmiltaan kysymys. Keskuskauppakamarin kultaisella elämäntyömerkillä palkitun Bäckin ura puhe- ja esiintymiskouluttajana on kestänyt jo yli 40 vuotta. Kuuntele Marsa Bäckin haastattelu (osa 1 ja osa 2) Radio Nostalgiassa.

Audio PlayerAudio Player Hyvät puhujat mielletään usein ihmisiksi, jotka huokuvat itsevarmuutta ja ottavat yleisönsä voittajan elkein. ”Joskus nuorempana esiinnyin koulutettavilleni liian itsevarmasti. Bäck itse ei halua nimetä ketään yksittäistä henkilöä, jota pitäisi erityisen hyvänä puhujana, vaan korostaa hyvien puhujien moninaisuutta ja erilaisia ominaisuuksia. ”Tiedän puhevikaisia ihmisiä, joiden karisma täyttää tilan niin, ettei tuoleille mahdu istumaan. Oppilaasta omistajaksi.