background preloader

Ryhmäliikunnan ohjaus

Facebook Twitter

Becoming an instructor. Ryhmaliikunta.fi - Ryhmäliikunta ja urheilu. Suunnittelen liikuntaa - eväitä ohjaamiseen. Lapsi ohjattavana Lasten kehitystaso määrittää onnistuneen ohjaamisen edellytykset.

Suunnittelen liikuntaa - eväitä ohjaamiseen

Kehitystaso voidaan määritellä erikseen motoriselle, kognitiiviselle ja sosioemotionaaliselle kehityksen osa-alueelle. Voitas.fi - Iäkkäiden liikunnan ohjaus. Iäkkäiden liikunnalla on omat erityispiirteensä.

Voitas.fi - Iäkkäiden liikunnan ohjaus

Niiden huomioiminen ohjauksen suunnittelussa tekee liikkumisesta mielekästä ja monipuolista sekä auttaa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Hyvin toteutettu ryhmäliikunta vähentää myös liikkumisen pelkoa ja yksinäisyyden kokemusta. Iäkkäiden liikunnan ohjaajan tulee olla perehtynyt ikääntymiseen, toimintakykyyn ja iäkkäiden ohjauksen erityispiirteisiin.

Ohjaajan tulee tutustua hyvin omaan ryhmäänsä. Iäkkäiden liikunnassa osallistujilla voi olla merkittäviäkin yksilöllisiä eroja terveyden ja toimintakyvyn suhteen. LESMILLS TRACKLISTS - Ryhmaliikunta.fi. Les Mills -ohjaajakoulutukset Helsingissä. Les Mills – Taking Fitness to the Next Level. Method Putkisto - MP Pilates -ohjaajakoulutus. Kouluttajana Marja Putkisto ja Pilates legenda Gordon Thomson • Tammikuun 14. orientaatiopäivä• Maaliskuun 11. aloituspäivä Method Putkisto Pilates ohjaajaksi?

Method Putkisto - MP Pilates -ohjaajakoulutus

60 bootcamp bodyweight partner exercise ideas. Movement Culture. The Cruel Tutelage of Ido Portal. Plyometrics Exercises: Instruction and Movement Analysis.