background preloader

Edytaadrianna

Facebook Twitter

Stalker.

Stalking – termin pochodzący z języka angielskiego, który oznacza „podchody” lub „skradanie się”. Pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał dodatkowe negatywne znaczenie na skutek nowego zjawiska społecznego, jakim było obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami filmowymi Hollywood. Obecnie stalking jest definiowany jako „złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu”. Stalking jest często powiązany z czynami karalnymi, tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Przykładowe zachowania definiowane jako stalking to śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. poprzez ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną, podarunki) i ciągłe, powtarzające się nagabywanie. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą przybrać formę przemocy fizycznej, zagrażającej życiu ofiary. W polskim kodeksie karnym stalking (zdefiniowany jako uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatnośc) od 6 czerwca 2011 r. stanowi przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat (art. 190a § 1 k.k.) lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej – do 10 lat. Osoba dopuszczająca się stalkingu nazywana jest stalkerem. Zjawisko nękania istniało już w starożytności. Prawo rzymskie znało adtemptata pudicitia (naruszenie skromności) polegające na natrętnym chodzeniu za osobą dobrych obyczajów lub/oraz zaczepianiu jej.[8] – edytaadrianna

Wszystko o art. 190a kodeksu karnego. OFIARA STALKINGU. SPRAWCY STALKINGU. WZORZEC ZACHOWAŃ STANOWIĄCYCH STALKING. Art. 190a. Uporczywe nękanie - stalking. Jak skutecznie walczyć z nękaniem/stalkingiem. OCHRONA PRAWNA. 4kosinska. WPŁYW DOŚWIADCZENIA STALKINGU NA OFIARĘ. DOBRA RADA. Jak uchronić dziecko przed zagrożeniami w sieci? - Dorota Zawadzka, Parenting.pl.