background preloader

Logo

Facebook Twitter

Identyfikacja wizualna: podstawy, trendy i trochę kontrowersji. Dzisiaj chcieliśmy podzielić się z wami naszymi spostrzeżeniami na temat trendów w projektowaniu znaków i identyfikacji wizualnej. Na początek kilka zdań o samej idei i definicji pojęcia identyfikacji – co to jest i komu jest to potrzebne. Dwa słowa o logo Logo jest przede wszystkim znakiem towarowym marki, który spełnia funkcję marketingową i informacyjną.

Jest ono elementem, który znakuje działalność firmy i pozwala wyróżnić się na tle konkurencji. Zatem podstawowe logo [znak marki], w swojej budowie posiada godło [ikonę], które jest symbolem charakterystycznym znaku oraz typografię, w której zawarta jest nazwa firmy – logotyp. Obecnie logo zaczyna odchodzić na drugi plan, ustępując pola kompleksowej identyfikacji wizualnej. I piszemy o tym więcej w dalszej części postu. 1. Same litery pełnią funkcję całego logotypu. 2. Różnego rodzaju kształty nieposiadające swojego geometrycznego porządku. 3. W tych znakach ikona spełnia rolę ilustracji. 4. 5. 6. 7.

Zagadka 1: Co to za marka? Rebranding. Projektowanie logo – jak stworzyć logo skazane na sukces? FajneNie ruszajNie fajne Ciekawe logo to jedno z najważniejszych narzędzi marketingowych. To właśnie ono decyduje o rozpoznawalności firmy lub organizacji. Logo pokazuje nie tyle kim jesteś i co robisz, ale informuje jakim jesteś. Dlatego całe to projektowanie logo jest takie ważne. Wielu ludzi niezwiązanych z branżą używa zamiennie słów logo i logotyp. Logo najczęściej składa się z sygnetu (graficznego znaku) i logotypu (znaku typograficznego, czyli składającego się z fontu wybranego kroju). Oczywiście funkcjonują także logo stworzone wyłącznie z sygnetu (np. Narzędzia do projektowania logo – ołówek i kartka papieru Przed erą komputerów do projektowania logo używało się tylko ołówka i papieru.

Dlaczego lepiej zacząć od tradycyjnych narzędzi? Projektowanie logo – od czego zacząć? Napisz na kartce 2 – 4 główne słowa, które najlepiej oddają charakter przedsięwzięcia lub firmy dla której powstaje logo. Gdy wiesz już jakie ma być twoje logo zacznij rysować. 5) Ważna jest także tematyka logo. Jak zrobić logo? - Ja mówię TO - Podróżuj i zarabiaj. Pamiętam, że gdy lekcja w szkole była nudna, wyrywałem z zeszytu kartkę i rysowałem. Najczęściej logo firm, które znałem, herby drużyn piłkarskich i swoje własne, powstające w głowie logotypy. Jeśli dobrze zaprojektujesz logo, to może i ono będzie rysowane przez jakiegoś gimnazjalistę w szkole. Stworzenie logo jest jeszcze trudniejsze niż stworzenie nazwy przedsięwzięcia. Logo mówi wiele o charakterze firmy, o tym, do kogo adresowane są jej usługi lub produkty.

Powinno być wyjątkowe, odróżniające firmę od konkurencji. Mówiące o jej tożsamości. Ładne, estetyczne logo potrafi zachęcić (przynajmniej mnie) do zakupu. Jeżeli chodzi o względy prawne, to ani ZUS, ani Urząd Miasta nie są zainteresowane, co będziesz miał w swoim logotypie. Logo vs Logotyp Wiele osób używa pojęć logo i logotyp zamiennie. Logo to zwykle dwa elementy: sygnet i logotyp. Z kolei logotyp to (najprościej rzecz ujmując) graficzne przedstawienie nazwy marki. A właściwie, jakie to są funkcje? Funkcjonalność Prostota Stałość. Love Logo | Design Blog. Logo uczelni, szkoły, biblioteki, przedszkola. - Owocni. Bez względu na to, czy pro­wa­dzisz szkołę, biblio­tekę, szkołę czy uczel­nię, posia­da­nie odpo­wied­niego logo jest istot­nym ele­men­tem two­jego przy­szłego suk­cesu. W Polsce edu­ka­cja zaczyna być potęż­nym biz­ne­sem, gdzie wielu rodzi­ców szuka spo­so­bów, na to, by ich dziecko miało dobry start w życiu.

Musisz być tak samo czujny i aktywny we wspie­ra­niu wła­snej firmy; znak gra­ficzny sta­nowi pierw­szy krok. Logo szkoły Healthy School - Wyższa szkoła medyczna Marka biblio­tekiMid-Content - Biblioteka publiczna Logotyp przed­szkola Boyo - przed­szkole dla chłop­ców Wzory logo szkół, uczelni i przed­szkol z całego świata. Jak zro­bić logo szkoły? Najczęściej wystę­pu­ją­cym typem logo edu­ka­cyj­nych są znaki gra­ficzne szkół i przed­szkol.

Logo szkoły pod­sta­wo­wejSPR - Szkoła Podstawowa w Radłowie Logo eLe­ar­ningLynda - Szkolenia online Logo uczelni Elmgreen School - Wyższa Szkoła Ochrony Śro­do­wi­ska Zobacz: Przykłady pro­jek­tów stron dla szkół i uniwersytetów. Tradycja. Manual. 99 Creative Logo Designs for Inspiration. Love Logo | Design Blog. 1.2. Pole ochronne - Strateq - księga znaku.