background preloader

Curs 2016-17

Facebook Twitter

Taller de dansa

Carnestoltes. Picasso i Haring. 200 anys de Festes de Gràcia. Avaluació diagnòstica d'educació primària. Es convoca la prova d'avaluació diagnòstica de primària, centrada en les competències bàsiques del currículum. Aquesta prova, elaborada i organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té caràcter orientador i formatiu per als centres. Avalua l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica a la meitat del tercer curs de l’educació primària. Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, l’elaboració de les proves i les pautes per aplicar-les i corregir-les són externes. Però l’aplicació, la correcció i l’anàlisi de resultats són a càrrec dels equips docents dels centres. El temps previst per a l’aplicació de cada una de les proves és de 50 minuts, tot i que el centre pot decidir augmentar aquesta previsió. Procediment i calendari Durant aquest procés els centres educatius han d'accedir a l'aplicació informàtica per tal de realitzar diverses actuacions d'acord amb el calendari següent: Consultes i incidències.

Dinamització LEGO WeDo – Xavier Rosell. 1. Unboxing LEGO WeDo 2. Propostes de figures predeterminades 12 models de figures 3. Documentació complementària 4. 5. Com fer servir el motor de LEGO WeDo amb Scratch 2.0 en menys de 5 minuts! Download Video Com fer servir el sensor de distància de LEGO WeDo amb Scratch 2.0 en menys de 5 minuts! Download Video Com fer servir el sensor d’inclinació de LEGO WeDo amb Scratch 2.0 en menys de 5 minuts! Download Video 6.

Català

Castellano. Matemàtiques. Medi. Science 3. English.