background preloader

Průzkumy | Dotazníky | Zpětné vazby | Testování | Kvízy

Facebook Twitter

Quizzing Tools. 25 practical ways to use Google Forms in class, school. Google Forms gives educators a powerful data collection tool.

25 practical ways to use Google Forms in class, school

Rubrics4assessment. Overview Types of assessment: formative and summative; standardized, large-scale, alternative; discrete-point and holistic Focus on formative assessment for learning Key to assessment: Clear behavioral objectives, organized step-by-step to lead students to achieve course goals.

Rubrics4assessment

Definitions. 20 Ways To Provide Effective Feedback For Learning - Contributed by Laura Reynolds While assessment gets all the press, we often misunderstand effective feedback for learning. When feedback is predominately negative, studies have shown that it can discourage student effort and achievement (Hattie & Timperley, 2007, Dinham). In my experience, the only thing I knew is that I hated public speaking and I would do anything possible to get out of it. As a teacher, most of the time it is easy to give encouraging, positive feedback. However, it is in the other times that we have to dig deep to find an appropriate feedback response that will not discourage a student’s learning. A teacher has the distinct responsibility to nurture a student’s learning and to provide feedback in such a manner that the student does not leave the classroom feeling defeated. 1.

Providing feedback means giving students an explanation of what they are doing correctly and incorrectly. 2. FF - KISK - Metodologie. Kurzy.knihovna.cz. Vysokoškolské kvalifikační práce. Dotaznik. 21 Tools for Conducting Digital Formative Assessments. Conducting simple formative assessments is one way to measure what your students do or do not understand from the lessons that you have taught.

21 Tools for Conducting Digital Formative Assessments

There are many ways to conduct formative assessments. They can be in the form of fun games, in a video format, or in a quick quiz. The following tools all provide a means through which you can conduct formative assessments.Google Forms Almost as soon as my school went 1:1 with netbooks, I started using Google Forms to collect responses from students. Vyplňto.cz - řešení pro online průzkumy. Vyplňto.cz > Rady a tipy > Jak správně vytvořit dotazník Co umí Vyplnto.cz a co musíte udělat sami Dotazníková služba Vyplnto.cz Vám pomůže s technickými a algoritmizovatelnými činnostmi, které souvisí s realizací internetového průzkumu – nebudete muset tisknout a rozdávat dotazníky respondentům, luštit jejich nečitelné písmo a pracně sčítat jednotlivé odpovědi.

Vyplňto.cz - řešení pro online průzkumy

„Díky Vyplnto.cz můžete svépomocí realizovat průzkumy klidně i s tisíci respondenty bez zdlouhavé rutinní práce a chyb při sčítání odpovědí.” Nicméně úspěšná realizace internetového průzkumu rozhodně nespočívá pouze ve výše zmíněných činnostech. Bylo by velkou chybou si myslet, že internetový průzkum spočívá v naťukání nějakých otázek na Vyplnto.cz a následné publikaci automaticky vygenerovaných grafů. Abyste průzkumem získali nějaká použitelná data, musíte: uvědomit si, co Vás zajímá, co chcete zjistitvymyslet správné otázkylogicky poskládat otázky do kompaktního dotazníkuzvolit vhodný okruh respondentů. Create Your Own Adventure. Příručka marketéra: Nejhorší chyby webových formulářů – Tyinternety.cz. Špatně navržený formulář je jako díra v silnici.

Příručka marketéra: Nejhorší chyby webových formulářů – Tyinternety.cz

Musíte přibrzdit a vyhnout se jí. Naopak dobře navržený formulář je chápaný jako další logický krok. Intuitivní, bezbolestný, bez nutnosti přemýšlet (zbytečně). Všude tam, kde vám o něco jde, máte formuláře. Ať už je to nákupní košík, vstupní stránka, odběr newsletteru nebo kontakt. Najdou,vyplní,neskočí pak z okna. Kterým chybám webových formulářů byste se měli určitě vyhnout? Chcete zbytečné informace. 25 ways to use forms in the classroom.pdf. How to Differentiate Questions with Google Forms.

Tutoriály

Nástroje pro průzkumy, dotazování, testování. Měření výkonu a kvality v knihovnách — IPK - informace pro knihovny. Projekt ROI.

Měření výkonu a kvality v knihovnách — IPK - informace pro knihovny

Zeptejte se. O knihovnách a průzkumech spokojenosti uživatelů. K čemu potřebují knihovny znát názory svých uživatelů, čtenářů, návštěvníků?

O knihovnách a průzkumech spokojenosti uživatelů

Potřeby uživatelů je důležité znát ve chvíli, kdy pracovníci knihovny zvažují, jakým směrem posunout své služby tak, aby bylo jejich užívání pro občany města co nejkomfortnější, srozumitelné, užitečné a dostupné. Nebo ve chvíli, kdy se vedení knihovny rozhoduje, jakým směrem by chtělo rozvíjet služby své knihovny, jak je upravit, vylepšit nebo zda zavést službu úplně novou.

K tomu, aby se knihovna dozvěděla, jaké jsou potřeby jejích uživatelů, je potřeba se jich pravidelně ptát – například metodický pokyn Ministerstva kultury Standard pro dobrou knihovnu, který vychází z mezinárodně platné směrnice IFLA pro služby veřejných knihoven, doporučuje měřit spokojenost uživatelů každých pět let. Výzkumy.knihovna.cz - Dotazníky. Pro přípravu a distribuci online dotazníků existuje celá řada nástrojů - nabízí výběr z velkého množství různých typů otázek (výběr z možností, matice, škály atp.), užití různých šablon, snadnou distribuci (URL odkaz, embed kód) i základní analýzu získaných dat.

Výzkumy.knihovna.cz - Dotazníky

Nástroje, které vám doporučujeme, je možné využít buď ve verzi zdarma, nebo v placené verzi, která nabízí více funkcí - než se pro některý rozhodnete, zvažte především, kolik responzí potřebujete sesbírat a jak rozsáhlý dotazník chcete sestavit: 1. SurveyMonkey.com Ideální pro: rozsáhlejší dotazníková šetření, základní zpracování textových odpovědí. Závěrečná práce: Bc. et Bc. Pavla Minaříková, učo 361548: Designové myšlení pro knihovny: projekt Libdesign. Závěrečná práce: Bc. Hana Guznarová: Zavádění inovací v knihovnách: kvalitativní výzkum v českých knihovnách. Metodologie2 1 Vyzkumny problem.

Online dotazniky. 147 cs. Analyza uzivatel potreb 2016. Spoluprace knihovny s uzivateli jak na to. Krajská vědecká knihovna Liberec - Standardy knihovnických služeb. Knihovny soucasnosti 2018.