background preloader

Vyhledáváme informace

Facebook Twitter

Průběžně aktualizováno. 9.8.2020

Rešerše - Národní technická knihovna. Smluvní podmínky Objednávka rešeršních služeb není závazná.

Rešerše - Národní technická knihovna

Po vyplnění objednávkového formuláře Vás bude telefonicky kontaktovat pracovník NTK, který s vámi doladí závaznou objednávku rešerše. V případě problémů či nejasností ve vašem zadání vás budeme kontaktovat. Storno objednávky. Vyhledáváme v Anopressu. Vyhledávání bibliografických a faktografických informací. Licencované online databáze. Elektronické informační zdroje. Studijní texty - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Rešerše v Národní lékařské knihovně v letech 2015 – 2018. Mgr.

Rešerše v Národní lékařské knihovně v letech 2015 – 2018

Adam KOLÍN, NLK Rešeršní služby jsou jednou ze základních služeb[1] poskytovaných Národní lékařskou knihovnou (dále jen NLK) v oddělení informačních a speciálních služeb (dále ISS). Jako veřejná knihovna NLK službu poskytuje všem osobám starších 15 let[2]. Uživatelé si ji mohou objednat osobně, pomocí webového formuláře, e-mailem nebo telefonicky. Rešerše je zpracována z elektronických licencovaných nebo volně dostupných zdrojů. Statistiky – jaké vedeme a jak je počítáme Aby byla lépe vystižena náročnost zpracování jednorázových rešerší, nepočítá se do statistiky počet objednávek, ale počet dotazů, které lépe odpovídá počtu použití elektronických informačních zdrojů (dále EIZ) viz tabulka č. 1 a 2. Rešeršní služby v NLK – statistiky Tabulka č. 1 obsahuje informace o počtu objednávek, z nichž pak vychází celkový počet dotazů a celkový počet stažených plných textů.

Literature searching: example search history.

Evidence Based Medicine

Efektivita rešeršní činnosti v odborných databázích s přihlédnutím k praxi na České zemědělské univerzitě v Praze – Bc. Lenka Pešková, DiS. Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie PEŠKOVÁ, Lenka.

Efektivita rešeršní činnosti v odborných databázích s přihlédnutím k praxi na České zemědělské univerzitě v Praze – Bc. Lenka Pešková, DiS.

\textit{Efektivita rešeršní činnosti v odborných databázích s přihlédnutím k praxi na České zemědělské univerzitě v Praze} [online]. Brno, 2009 [cit. 2018-10-19]. Dostupné z: < Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. PEŠKOVÁ, Lenka. Vzorový postup rešerše (zkrácený) Rešeršní činnost; Richard Papík.

Databáze vědeckých lékařských informací; Richard Papík. Rešeršní strategie a informační systémy pro vědu a výzkum Papík. Vyhledávání informací IV. (R. Papík, L. Lopezová) Rok 2003, roč. 14, č. 2, s. 106-113 Linda Lopezová - Richard Papík Když jsem chtěl něco vynalézat, začal jsem studovat vše, co se v dané otázce udělalo v minulosti.Thomas Alva Edison (1847-1931),americký vynálezce a podnikatel Zdroje patentových informací a zdroje informací o ochranných známkách patří mezi nejdůležitější informační zdroje, které jsou velmi nápomocny vědecké, vývojově-technické, ale i obchodní uživatelské klientele v uspokojování jejích informačních potřeb a požadavků.

Vyhledávání informací IV. (R. Papík, L. Lopezová)

Jelikož ve využívání těchto druhů informačních dokumentů existují velké bariéry, rozhodli jsme se sepsat tento přehledový článek. Část informačních zdrojů je přístupna komerčně, zvláště ty, které mají „přidanou hodnotu“ (např. produkty společnosti Derwent, ale naprostá většina patentových úřadů zpřístupňuje dnes své zdroje v nějaké podobě (např. věstníkové, ale i databázově organizované) volně a zdarma prostřednictvím internetu. Druhy patentových rešerší. Tipy a triky pro vyhledávání – Vše o vyhledávání – Google. Rešeršní strategie a rešeršní služby III.: subjekty producent – poskytovatel v rešeršním procesu. Rešeršní strategie a rešeršní služby II.: Vyhledávání informací v elektronických informačních zdrojích z hlediska používaných termínů.

Rešeršní strategie a rešeršní služby I. Vyhledávání informací. Na začátku každého vyhledávání je tzv. informační potřeba, čili nedostatek informací k řešení nějakého problému.

Vyhledávání informací

Pokud svoji potřebu formulujete, stává se z ní informační požadavek. Ve chvíli, kdy se stává předmětem vyhledávání, nazývá se rešeršním požadavkem a jakmile jej vyjádříte v určitém dotazovacím jazyce, mluvíme již o rešeršním dotazu. Výsledkem rešeršní činnosti je rešerše, což je soupis bibliografických záznamů, faktografických informací nebo plných textů dokumentů, které odpovídají informačnímu požadavku.

Rešerši zpravidla provádíte sami, ale můžete si ji i objednat. Také knihovna UTB nabízí rešeršní služby. Jak postupovat při vyhledávání informací Než začnete se samotným vyhledáváním, ujasněte si, co chcete hledat, uveďte téma vyhledávání do souvislostí s jinými tématy.Jakmile máte jasnou představu o tom, co by mělo být výsledkem rešerše, vyberte relevantní zdroje a nástroje pro vyhledávání.Následuje tvorba rešeršních dotazů a samotné vyhledávání.

Secret gardens of search. You know the usual drill for library conferences.

Secret gardens of search

Lots of knowledgeable speakers telling the delegates about the wonderful projects they've done at their libraries, hoping the delegates will take some of these ideas home to create their own wonderful projects in their libraries. During breaks and at lunch, delegates chat among themselves—and at Internet Librarian International those chats can be in many different languages—about what they've learned, how they’re going to make changes when they return home, and why they enjoyed particular talks. Perhaps I'm too idealistic. For all I know, they're discussing shopping or their travel plans. At Internet Librarian International, there were some interactive activities on offer in the exhibit area that were a far cry from formal presentations.

Oborové průvodce (Subject Guide)

Google Search: 10 Questions & Answers to Help You Search Smarter! At the Google Teacher Academy Lisa Thumann awed me with her lively presentation on Google Search.

Google Search: 10 Questions & Answers to Help You Search Smarter!

I must do an average of 15 searches a day on a wide range of topics. I search for articles, images, power points presentations, key words, etc. but I had no idea what Google search could do for me and my students. What I know now will radically change how I teach my students to research in the future, so I wanted to share some cool tips with other educators. First, let’s get the lingo down (since I didn’t know the terminology before I started digging into the resources Lisa provided). Your search is called a “query” and you type it in the “query box.” I know that query means question or inquiry, but I had no idea that is what you called the little box on the Google homepage.

Note: When I type an example query, I will use brackets [ ] to indicate that it is a query. Here is some quick and interesting information on how Google improves your searches. 1. 2. Do you want to find PDFs, PPTs, or XLS?