background preloader

Gimnazijske čitanke

Facebook Twitter

Facebook narcizam viđen očima Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga. U romanu “Dvojnik” Fjodor Mihajlovič Dostojevski bavi se paranoidnim narcizmom u ruskom društvu.

Facebook narcizam viđen očima Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga

Opisujući život Jakova Petroviča Goljatkina koji se svim silama trudi biti priznat, prepoznat, lajkan, zamijećen…, Dostojevski razotkriva Goljatkinov narcizam. Enesa Mahmić: Postmoderne zafrkancije Itala Calvina. Još od antike isticane su različite funkcije književnosti: spoznajna, didaktička, etička, estetska, hedonistička, katarktična i sl., i uvijek je podrazumijevala jednosmjerno dejstvo, dejstvo djela na čitatelja, gdje su autori pripovijedali o onome što su čitatelji od njih očekivali.Tek u (post) moderno vrijeme, jasnim uočavanjem tih reverzibilnih procesa, odnos pisac-djelo-čitalac se počeo shvatati kao dvosmjerna relacija.

Enesa Mahmić: Postmoderne zafrkancije Itala Calvina

Moguće da je najbolji primjer dvosmjerne relacije Calvinovo djelo Ako jedne zimske noći neki putnik, gdje autor mimo tradicionalnih književnih konvencija odustaje od klasične naracije i fabuliranja pri čemu klasični psihološki mehanizmi koji prate recepciju tradicionalne pripovjedne proze zapravo bivaju izigrani. 1. Wtf ?! Antitradicionalizam ovog romana čigledan je već na samom početku gdje shvatamo da čitamo knjigu koja nam govori da je čitamo. 123 godine Miroslava Krleže: Crkva je moralno prevrtljiva rulja, a hrvatstva po sebi - nema. "O, Gospode ti Bože moj, ima li nešto megalomanskije na ovome svijetu, i, uopće, kada se narodnost već uzdigla na rang božanstva, onda je na satu ljudske pameti otkucala ponoć, onda nema više izgleda da bi svanulo, jer ova vrsta nacionalističkog fetišizma, to je konac balade.

123 godine Miroslava Krleže: Crkva je moralno prevrtljiva rulja, a hrvatstva po sebi - nema

" Na današnji dan prije 123 godine u Zagrebu je rođen naš najveći pisac Miroslav Krleža (Zagreb, 7. VII. 1893 – Zagreb, 29. XII. 1981). Hrvatska enciklopedija bilježi ga kao autora najznačajnijih tekstova hrvatske književnosti XX. stoljeća i pokretača mnogih kulturnih inicijativa zasnovanih na kritičkom osvješćivanju hrvatskog društva, što je njegov opus, navodi se, učinilo jednom od središnjih odrednica u izgradnji moderne Hrvatske. U čast velikana hrvatske književnosti, na ovom mjestu donosimo Krležine vanvremenske citate, kritičke bilješke o hrvatskome društvu. Kačić Miošić, Andrija_Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Andrija Kačić Miošić: Razgovor ugodni naroda slovinskoga izbor.

Kačić Miošić, Andrija_Razgovor ugodni naroda slovinskoga

Aa1c4c9a0f1a1ec6de942c8a4268f37a. Полезное - Patterns of Fashion 2 (1660-1860): Englishwomen's dres. Jeste li znali da je čak 28 pjesama A.G. Matoša uglazbljeno? Hrvatska enciklopedija. Renesansa (franc. renaissance: obnova, preporod), naziv za razdoblje u europskoj kulturi XV–XVI. st. koje općenito odlikuje obnavljanje antičkih kulturnih zasada, razvoj novih umjetničkih oblika te postupna afirmacija individualizma ostvarena u koncepciji velikog umjetnika, odnosno svestrana, intelektualno radoznala, čovjeka (tal. uomo universale).

Hrvatska enciklopedija

Naziv se prvi put javio u djelu G. Vasarija Životi najvrsnijih talijanskih arhitekata, slikara i kipara (1550–68). Renesansu su kao zasebno razdoblje prvi definirali u XIX. st. J. Michelet te posebice J. Krležijana. STIL, lat. stilus, pisaljka (engleska i francuska grafija »style« nastala zbog pogrešnog etimološkog povezivanja s grč. stylos, stup); za razliku od monosemijskih »čvrstih«, tipičan »termin-indikator« (Petrović).

Krležijana

Različito se doživljava i definira u raznolikim područjima ljudske djelatnosti. I u znanosti o književnosti postoje mnogobrojne definicije: stil se određuje kao individualna uporaba jezika za razliku od kolektivne; javljao se kao psihologijska kategorija (»stil je čovjek sâm«; očitovanje je »afektivne vrijednosti izraza«); izjednačivan je s vrijednosnom oznakom, temeljenje na izboru među ukupnošću izražajnih sredstava dok se oblikuje kakav iskaz, tumačenje kao sinonim pojmovima oblika ili izražajnosti; i napokon, kibernetički shvaćen kao pamćenje formula kulturnoga, ne izražajnog, nasljeđa.

Stilistika/stilografija ima svog antičkoga pretka u helenskim i rimskim retorikama i poetikama, jer: i one su se bavile tekstom, samo što su prema njemu bile aprioristične, normativne. Hrvatska - Vijenac 398 - Retorika kao umijeće uvjeravanja. Uz knjigu Povijest retorike do grka naših dana Retorika kao umijeće uvjeravanja Ivo Pranjković Nedavno je u izdanju agilne i vrlo dobro profilirane izdavačke kuće Disput objavljena izvanredna knjiga pod naslovom Povijest retorike od Grka do naših dana (Zagreb, 2008).

hrvatska - Vijenac 398 - Retorika kao umijeće uvjeravanja

Autori su knjige dvojica profesora retorike iz Bruxellesa (Michel Meyer i Benoît Timmermans) te jedan profesor filozofije iz Lisabona (Manuel Maria Carilho). Meyer, koji je jedan od najuglednijih retoričara današnjice, ujedno je i urednik knjige, a biblioteku Palimpsest u kojoj je knjiga objavljena uređuje kolega Krešimir Bagić, ponajbolji poznavatelj stilističke i retoričke problematike u nas. Dead Poets Society - Carpe Diem. John Steinbeck on Falling in Love: A 1958 Letter. By Maria Popova “If it is right, it happens — The main thing is not to hurry.

John Steinbeck on Falling in Love: A 1958 Letter

Nothing good gets away.” Nobel laureate John Steinbeck (1902-1968) might be best-known as the author of East of Eden, The Grapes of Wrath, and Of Mice and Men, but he was also a prolific letter-writer. Anna Karenina by Joanna Carapito on Prezi. Propaganda posters of Soviet space program 1958-1963. Glagoljske Rukopisne Knjige free ebook download. Untitled 1. Www.srecko-listes.com/dokumenti_skola/dokumenti_pripravnici/priprava_2.pdf. Theory of Literature. Literary Theory: Crash Course. Tko nam je ukrao Božić? Kada nečemu oduzmete značenje to je kao da mu dušu ukradete, a kada izopačite iskonske oblike onda samo ostaje leš ili nakarada.

Tko nam je ukrao Božić?

O tome govori filozof Georg Simmel kad ističe da su današnji oblici moderne kulture u biti izopačene i mrtve forme bez vitalne iskonske energije. Architecture Time Periods PowerPoint presentation. Arhitektura i urbanizam.

Stilska razdoblja