background preloader

חגים ומועדים

Facebook Twitter

Hagimesimot. ערכים במועדם - מדריך למורה. מועד וזיכרון - חגים ומועדים ב"עופרים" משימות מתוקשבות בנושא. שבועות - משרד החינוך. חג שבועות. דף בית חגי תשרי. פעילויות. מושגים העיסוק בחגי תשרי מזמן העמקה במושגים אלו: התחלות מחזוריות המשכיות דוגמת פעילות להמחשת המחזוריות: 1.

פעילויות

בכיתה מפוזרים כרטיסים (תמונות ומילים): זריעה / שחר / נביטה / חריש/ צהרים / בוקר /ביצה/ צמיחה/ זחל/ זרע /אסיף / ענן/ קציר / פרח / בין הערבים / גולם/ פרי / ערב / פרפר / גשם / ים / חצות... 2. כל ילד בוחר כרטיס ועונד אותו. 3. משימה ראשונה: הילדים מחפשים שותפים לקבוצה, ומסבירים את המשותף לכל חברי הקבוצה. 4. דפי עבודה לחגי תשרי, גילאים 11-12. חג פסח, חג האביב באתר משרד החינוך. חג פורים, אתר משרד החינוך. יום הזיכרון , יום העצמאות - משרד החינוך. ל"ג בעומר - משרד החינוך: סיפור החג, מרד בר-כוכבא, חומרי הוראה ולמידה, זהירות - אש. יום הזיכרון ליצחק רבין. יום ירושלים - משרד החינוך:חומרי למידה והוראה, טיול בירושלים, שירים ושערים. חנוכה - משרד החינוך: מידע והפעלות , סיפור החג, משחקים, מתכונים. חנוכה. ‫סיפור חנוכה‬‎ נר ראשון/אפריים סידון - כיתה ג'1 - פנינה בירדוגו. תלמידים יקרים, בשיעור זה נבחין בין מציאות לדמיון ביצירה "נר ראשון" /אפריים סידון.

נר ראשון/אפריים סידון - כיתה ג'1 - פנינה בירדוגו

לאחר מכן, קריאת היצירה מתוך המקראה בעמוד 50. שימו לב, היכן אנו פוגשים את סיפור חנה ושבעת בניה. לאחר קריאת היצירה - מה הרגשתם בעקבות השתלשלות האירועים בסיפור? ומדוע? ‫חנוכה - בימים ההם, בזמן הזה‬‎ יום השואה והגבורה - משרד החינוך: סקירה היסטורית, הוראת השואה. מרכזיה חינוכית ארצית. Shoa. מאגר הפעלות - חיפוש. יום השואה - מרכז הדרכה מקוון. ט"ו בשבט - משרד החינוך: חג האילנות, סיפור החג, מידע והפעלות, חומרי למידה,