background preloader

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Facebook Twitter

Ηλίας Πετρόπουλος: 20 μοναδικά φωτογραφικά ντοκουμέντα με σημαντικούς ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών. Δείτε το slideshow 21 Φωτογραφίες Ηλίας Πετρόπουλος Ο Ηλίας Πετρόπουλος (1928-2003) είχε πολύ καλή σχέση με τη φωτογραφία.

Ηλίας Πετρόπουλος: 20 μοναδικά φωτογραφικά ντοκουμέντα με σημαντικούς ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών

Αρκεί να θυμηθούμε τον τρόπο που αξιοποιούσε τις φωτογραφίες σε πάρα πολλά βιβλία του. Φωτογραφιζόταν και ο ίδιος φυσικά… και μια ωραία σειρά με δικές του πόζες είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό ΤΟΜΕΣ (τεύχος 69, Φλεβάρης 1981), που διηύθυνε ο ποιητής και συγγραφέας Δημήτρης Δούκαρης (1925-1982). Είναι ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τυπωμένες σε μικρά ή μεγαλύτερα μεγέθη, τραβηγμένες κυρίως στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και το Παρίσι – πόλεις στις οποίες έζησε για μεγάλα διαστήματα ο Πετρόπουλος. Απ’ αυτή τη σειρά –που αριθμεί 54 συνευρέσεις του με σημαντικά πρόσωπα της εποχής (τέλη ’50 έως τέλη ’70), όπως και κάποιες στις οποίες ποζάρει μόνος του, μπροστά από τα δικά του «μνημεία»– επέλεξα να σκανάρω είκοσι. Οι περισσότερες από τις λεζάντες που συνοδεύουν τις φωτογραφίες είναι οι πρωτότυπες. Ο Αλέκος Φασιανός και ο Ηλίας Πετρόπουλος στο Παρίσι. Ο Ελύτης ως μεταπολεμικός επιφυλλιδογράφος. Τα πολιτικά του κείμενα στην εφημερίδα ''Ελευθερία''

Στο πολύ μεταγενέστερο και απολογιστικό αυτό κείμενο, ο ποιητής, φανερά αποστασιοποιημένος, βιάζεται να συρρικνώνει μια συνεργασία που διαρκεί, έστω και με διακοπές, περισσότερο από πέντε μήνες, στις πρώτες «πέντ’ έξι εβδομάδες» της, αφήνοντας ασαφές αν η προσπάθειά του για μια ‘στροφή’ σε «λογοτεχνικά ζητήματα» εντέλει αποτυπώθηκε σε κάποιο δημοσιευμένο κείμενο.

Ο Ελύτης ως μεταπολεμικός επιφυλλιδογράφος. Τα πολιτικά του κείμενα στην εφημερίδα ''Ελευθερία''

Όπως θα δούμε, αυτό το χρονικό διάστημα που ανακαλεί αφορά την πρώτη φάση της επιφυλλιδογραφικής του δραστηριότητας, η οποία και αποφέρει τη σύνταξη των ‘πολιτικών’ του επιφυλλίδων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι κατ’ αρχήν να φέρει στο φως αυτές τις σχεδόν άγνωστες επιφυλλίδες τού Οδυσσέα Ελύτη, δεδομένου ότι, αν και συμπεριλαμβάνονται (κάποτε με λανθασμένες ημερομηνίες) στη Βιβλιογραφία του Mario Vitti και αναπαράγονται στη του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, πολύ λίγο απασχόλησαν ως. Ανοικτή Βιβλιοθήκη OPENBOOK.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κώστας Κουτσουρέλης - ThePressProject.gr. 24grammata.com Culture e-Magazine – Free eBooks – WebTV » Γ.Σεφέρης-Οδ.Ελύτης: Η στάση τoυς στη γλώσσα της πoίησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ , ‘Ητοι Λόγος περί ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Z) Ἀναγκαῖον μοι φαίνεται, ἀγαπητοί μου, τώρα, ὁποὺ ἐκαταλάβητε τὸ πόσον χρέος ἔχει ὁ ἐλεύθερος νὰ διαυθεντεύῃ τὴν πατρίδα του, καὶ πόσον εὐχαρίστως τὸ ἐκτελεῖ, νὰ σᾶς φανερώσω ἐν συντόμῳ, τίνι τρόπῳ καὶ οἱ ἐλεύθεροι λαοὶ ὑποδουλώνονται, καὶ πόσον δύσκολος εἶναι ἡ ἐπανόρθωσις τινῶν, πόσον δὲ εὔκολος ἄλλων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ , ‘Ητοι Λόγος περί ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Z)

Ἀλλά, διὰ νὰ ἐννοήσωμεν τὴν ὑπόθεσιν καλλιότερα, ἂς ἐρευνήσωμεν πρότερον τὰς αἰτίας τοιαύτης μεταβολῆς, καὶ βέβαια, θέλει μᾶς εὐκολυνθῆ ἡ κατάληψίς της. Βέβαια, φαίνεται νὰ εἶναι μία ἀναγκαία ἐξακολούθησις τῆς ὑπάρξεως τοῦ παντὸς αὐτὴ ἡ παντοτινὴ μεταβολὴ καὶ ἀκαταστασία ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων, ἡ ὁποία μᾶς ἀποδεικνύει τὴν ἀτελειότητά μας, καὶ εἶναι φανερὰ ἡ αἰτία! Πλανήτης Πρέσπα. Νέοι Ήχοι στο Παμπάλαιο Νερό. Σύνδεσμοι - ΕΚΒΜΜ. ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ #52 – Ἀφιέρωμα: Ἑλληνικὸ μικρὸ διήγημα (β΄ μέρος) – Μὴν τὸ χάσετε! ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ #52 – Ἀφιέρωμα: Ἑλληνικὸ μικρὸ διήγημα (β΄ μέρος) – Μὴν τὸ χάσετε!

ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ #52 – Ἀφιέρωμα: Ἑλληνικὸ μικρὸ διήγημα (β΄ μέρος) – Μὴν τὸ χάσετε!

Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 52, Ἰούνιος 2012 Θὰ τὸ βρεῖτε στὰ κεντρικὰ βιβλιοπωλεῖα καὶ περίπτερα καὶ στὴν περιφέρεια στὰ κατὰ τόπους πρακτορεῖα τοῦ ἀθηναϊκοῦ τύπου Κυκλοφόρησε τὸ Πλανόδιον # 51, Δεκέμβριος 2011 Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι 48 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα Ἑλ­λή­νων Συγ­γρα­φέ­ων Ἕ­να ἀ­φι­έ­ρω­μα στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα …Ὡς πρὸς τοὺς τρό­πους ἐ­πε­ξερ­γα­σί­ας, τὸν γνω­στό μας ρε­α­λι­σμό, γνώ­ρι­σμα κα­τε­ξο­χὴν τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς δι­η­γη­μα­το­γρα­φί­ας τῶν με­τα­πο­λε­μι­κῶν δε­κα­ε­τι­ῶν, ἔρ­χε­ται [στὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα τῶν ἡ­με­ρῶν μας] νὰ [τὸν] ἐ­ξι­σορ­ρο­πή­σει ὡς ἀ­νερ­χό­με­νο στοι­χεῖ­ο ὁ ἐ­σω­τε­ρι­κὸς μο­νό­λο­γος καί, ἀ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο, μιὰ ἐν­τυ­πω­σια­κὰ ὑ­πο­ψι­α­σμέ­νη καὶ κα­λο­δου­λε­μέ­νη ψυ­χο­γρα­φί­α. [Ἀ­πὸ τὴν εἰ­σα­γω­γὴ τοῦ ἐκ­δό­τη τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ καὶ ἐ­πι­με­λη­τὴ τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τος Γιά­ννη Πα­τί­λη] Ἡ πα­ρου­σί­α τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς ποί­η­σης στὸ πα­ρὸν τεῦ­χος Ἀ­να­φο­ρὲς.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ