background preloader

Digiteksanne

Facebook Twitter

Eight apps to learn Swedish. Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!

Eight apps to learn Swedish

Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp! Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper).

Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Då kan detta inlägg vara bra, för att se hur andra byggt upp sina bloggar för att få idéer eller inspiration.Pinned: 4 Sep 2014 Två gratisverktyg för skärmdumpar och filmerPinned: 13 Aug 2014 I det femte avsnittet av Sfi-podden med livshistorier berättar Moe Asraei sin historia.

Skolutveckling

Pedagogisk psykologi. Erik arbetar (som anställd) under vårterminen 2015 med att slutföra och implementera projektet Levla Lärmiljön som pågår i skolan i Umeå Kommun.

pedagogisk psykologi

Ordet Levla kommer från datorspelsvärlden. Att “levla upp” innebär att man höjer sig en nivå. Projektet sätter lärmiljön i fokus och vill bidra till att förstärka skolans tidiga insatser för elever som hamnar i problemsituationer. Ett vägledande stödmaterial har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en åtgärdsbank. Kontakta oss gärna för mer information. I filmerna bredvid beskrivs projektet och du kan se hur skolpersonal använt materialet och vad de tyckt om det. Tags. Länktips - Digitala verktyg. Tankekarta - Annikas sida. Enklast är kanske att göra tankekartan för hand.

Tankekarta - Annikas sida

Jag tycker om att använda helt vita papper, skriva med svart penna och använda färgpennor för att markera olika saker. Jag renskriver ofta tankekartan när jag är färdig. Om du vill göra tankekartan i datorn kan jag rekommendera MindNode. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Det finns också exempel på blanketter som kan användas i arbetet. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Kunskapsdagen 18 augusti. Københavns Kommune: 3D-teknologi. Netminers script version is 40I Cookies: uid=NaN sid=null visitCount=NaN lastVisit=NaN Device: Viewport width: 1024 Viewport height: 1002 Screen width: 1600 Screen height: 1200 Device pixel ratio: 1 Task name: setAccountId(kk) Task name: setVersion(2,01) Task name: setUseSiteName(true,Unknown site) Task name: setUseMetaBreadcrumb(true,Unknown breadcrumb) Task name: initFormTracking() Enabled field = regions_0_headercontent_3_SearchTextBox/regions_0$headercontent_3$SearchTextBox (text) Enabled field = regions_2_footercontent_4_ToNameTextBox/regions_2$footercontent_4$ToNameTextBox (text)

Københavns Kommune: 3D-teknologi

MindShift - Mobiluppladdningar.

Uppslagsverk på nätet

Intressanta länkar. Apptips. Verksamheter - Kommunförbundet Skånes startsida. Kommunförbundet Skåne är en intresseorganisation.

Verksamheter - Kommunförbundet Skånes startsida

En intresseorganisation gör insatser som är till nytta för dess medlemmar. Kommunförbundet Skånes uppdrag baseras på önskemål och behov som uttrycks i första hand av de skånska kommunledningarna. Kommunerna är ansvariga för verksamheter som är mycket viktiga för enskilda människor, familjer, företag och föreningar. Vid konferenser, nätverksträffar och andra möten fångar förbundsstyrelsen och dess anställda upp frågor från medlemmarna. Årligen hålls exempelvis minst fyra så kallade kommunledningskonferenser, där frågor som är av långsiktig och strategisk betydelse tas upp till diskussion. I förbundets regi pågår ständigt uppemot hundra små och medelstora projekt inom så gott som alla kommunala verksamhetsområden.

En viktig roll för Kommunförbundet Skåne är att medverka till att goda förutsättningar för samverkan mellan kommunerna, skapas.

Talböcker


  1. amsika Jan 15 2013
    Hi, welcome to Pearltrees. You can now cultivate your interests. Add pearls and pick those you discover in others' accounts. You'll be able to retrieve them on iPhone, iPad or any computer. If you have questions, simply reply to my comment. Keep pearling!