background preloader

Psihopedagogie speciala

Facebook Twitter

Titluri%20pentru%20licenta. L004 RSCopii. Ghid pentru elaborarea lucrarilor de licenta si disertatie. Departamente de bază / facultăţi (cf. art.133 din L.1/2011) - Departamente - Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Departamente subordonate facultăţilor (cf. art.133 din Legea 1/2011) Legea educaţiei naţionale, publicată în M.Of.nr. 18/10.01.2011, numită pe scurt Legea 1/2011, stipulează în art. 133 că: „Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate”.

Departamente de bază / facultăţi (cf. art.133 din L.1/2011) - Departamente - Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Departamentul este o entitate academică de bază, având un rol esenţial în buna funcţionare a universităţii, fapt ce rezultă şi din art.130 lit. b); art.207- (1) c) şi (4); art.207 (1); art. 213 –(11), (12) şi art.286 (4) din Legea 1/2011, precum şi din Carta UAV (art. 125-127 ş.a.). Învăţământ special. Manuale Școlare Românești Vechi, din „Epoca de Aur” (digitalizate in format PDF) MiniGhid_Metodologic.pdf. Glosar de psihologie - Wikipedia. De la Wikipedia, enciclopedia liberă Acesta este un glosar de termeni utilizați în psihologie.

Glosar de psihologie - Wikipedia

A[modificare | modificare sursă] - (în sens larg) formă de relaționare a organismului (uman sau animal) cu mediul extern, bazată pe reflectarea și semnalizarea de ordin psihic. - (în sens restrâns) formă specific umană de relaționare cu mediul, de manifestare a structurilor psihice specific umane. - poziție față de un eveniment sau aspect al realității; - stadiu pregătitor care precedă un anumit act perceptiv sau anumite reacții. Autoacuzare - formă de delir, întâlnită mai ales în melancolie, caracterizată prin aceea că bolnavul se învinovățește pentru fapte pe care nu le-a comis.Autoapreciere adecvată - termen utilizat la pacienții care își înțeleg perfect personalitatea și recunosc că au probleme psihice.Automatism - proces fiziologic care se desfășoară fără participarea conștiinței; B[modificare | modificare sursă] C[modificare | modificare sursă] D[modificare | modificare sursă]

Defectologie si logopedie. 1.1.Obiectul psihopedagogiei speciale Psihopedagogia specială este o ştiinţă psihopedagogică ce se ocupă de studiul particularităţilor psihice, de instrucţia şi educaţia, evoluţia şi dezvoltarea psihică, de modalităţile corectiv – recuperative, pentru valorificarea potenţialului uman existent şi formarea personalităţii persoanelor cu deficienţe psihice, senzoriale, fizice, de limbaj sau de comportament, în vedere integrării acestora în viaţa socio-profesională, cu cât mai puţine dificultăţi.

Defectologie si logopedie

Aşadar, psihopedagogia specială are implicaţii practic-aplicative, în care instrucţia şi educaţia, recuperarea şi integrarea se constituie ca activităţi de intervenţie specială, care să conducă la valorificarea tuturor disponibilităţilor în vederea inserţiei sociale a persoanelor cu nevoi speciale. Psihopedagogia învăţământului special este o ştiinţă sintetică, interdisciplinară, la intersecţia dintre psihologie, pedagogie, medicină, sociologie, biologie, etc. . – copii întârziaţi la minte; Pereteatcu_psihopedagogia_special.pdf. Curs psihodiagnoza- Psihopedagogia Inadaptarii-suport de Curs. I.Devianţă, delincvenţă – definiţii şi clarificări conceptuale Termenul de devianţă a fost utilizat pentru prima dată în anul 1938de către sociologii americani T.

Psihopedagogia Inadaptarii-suport de Curs

Sellin ca „ansamblul comportamentelor îndreptate împotriva normelor de conduită sau a ordinii instituţionale” şide către R. Merton care considera devianţa drept „o reacţie normală aoamenilor normali în condiţii anormale” Astăzi, definiţia devianţei, ca şi adelincvenţei – cum vom vedea mai jos - se poate realiza diferit în funcţiede criteriul utilizat. După criteriul normativ , d evianţa reprezintă o conduită care încalcănormele scrise sau nescrise ale societăţii, sau ale unui grup social particular. Raport-Copiii-cu-dizabilitati.pdf. Centru de reabilitare medicala Oradea. Paraplegia este o paralizie a membrelor inferioare.

Centru de reabilitare medicala Oradea

Este cauzata, in general, de o leziune a maduvei spinarii ca urmare a unui traumatism la nivelul coloanei vertebrale. Sectionarea poate avea loc la orice nivel. Zona din canalul maduvei care este afectat in paraplegie este fie toracica, lombara sau sacrala. Paraplegia este o paralizie a celor doua membre inferioare si apare atunci cand leziunea este localizata sub T2 (toracical 2). Paralizia este pierderea miscarii si a senzitivitatii, ca urmare a lezarii sistemului nervos. Dupa zonele pe care le afecteaza, paraplegiile pot fi: Monoplegie – un membruTetraplegie – paralizia tuturor membrelor atat superioare cat si a celor inferioare. Hemiplegia reprezinta paralizia unei jumatati de corp, datorata unei leziuni neurologice infectioase sau traumatice, situata in encefal sau in invelisul cervical al maduvei spinarii.

Hemiplegia poate fi: Anamneza.pdf. Anamneza+Ex Clinic Model. Raport Psihologic - Studiu de Caz 1. Numele prenumele si afilierea autoruluiScopul raportului Evaluare,diagnostic I.Istoricul cazuluiA.

Raport Psihologic - Studiu de Caz 1

Date de identificare. 63055_modul_3_stiluri invatare_final. Anomie Si Devianta Comportamentala. Şi boala psihică), care ameninţă echilibrul sistemului şi dă naştere unei sancţiuni” (Turliuc, 2007,p.23) Juridic devianţa priveşte violarea normelor legale, comportamentul antisocial.

Anomie Si Devianta Comportamentala

Psihologic , devianţa apare “ca o abatere variabilă, mai mult sau mai puţin evidentă, a comportamentului, gândirii şi identităţii indivizilor de la normalitatea psihică şi valorico-normativă, adesea etichetată şi sancţionată ” (ibidem) Iată deci că din punct de vedere psihologic, devianţa trebuie corelată cu o anumită capacitate de adaptare a indivizilor. Cu alte cuvinte, orice persoană aflată într-o situaţie limită, negăsind mijloace eficiente de adaptare poate reacţiona printr-un comportament deviant.

Normă socială. TULBURARILE DE COMPORTAMENT. Chestionarul de Tendinte Accentuate Schmiescheck.