background preloader

Licenta

Facebook Twitter

Fundamentele psihopedagogiei(2) Logopedia – are în atenţie studiul limbajului şi terapia corectivă a tulburărilor acestuia psihopedagogia specială a handicapaţilor fizic ⁄ somaptopedia – se ocupă deîntreaga problematică a deficienţilor locomotori, de reabilitarea funcţiilor restante,de compensarea funcţiilor alterate, de formarea deprinderilor comportamentaleadaptativ-integrative şi de înlăturarea unor deviaţii comportamentaleE.

Fundamentele psihopedagogiei(2)

Verza defineşte psihopedagogia specială ca fiind ş tiinţa care se ocupă de studiul persoanelor deficiente, de studiul particularităţilor psihice, de instruirea şi educareaacestor persoane, de evoluţia şi dezvoltarea lor psihică, de modalităţile corectiv – recuperative pentru valorificarea potenţialului uman existent şi de formarea personalităţii acestora în vederea integrării socio-profesionale cât mai adecvate. DEFICIENTA MINTALA. De-a lungul vremii, în literatura de specialitate, au fost uzitati extrem de multi termeni pentru a desemna deficienta mintala: arieratie mintala (Ed.

DEFICIENTA MINTALA

Seguin), oligofrenie (E. Bleurer, E. Kraepelin), retard mintal (A. R. SPECIFICITATEA DEFICIENŢEI MINTALE ŞI A STĂRII CONSECUTIVE DE HANDICAP. 6365042 Dictionar Psihologie Larousse1. Manual de Interpret Are Raven. 1.Matricele Progresive Raven 1.1.Consideraţii generale Matricele progresive Raven formează o probă perceptivă neverbalăutilizată pentru examinarea inteligenţei generale.Cercetările factoriale arată că anumite funcţii mintale sunt înstrânsă legătură cu inteligenţa generală, adică sunt foarte “saturate” îninteligenţă.

Manual de Interpret Are Raven

Prin “măsurarea” performanţelor unor astfel de funcţii puternic saturate în inteligenţă, se poate determina nivelul inteligenţeigenerale, adică se pot construi teste de inteligenţă, care să nu fie compusedin sarcini psihometrice eterogene, ci să cuprindă probe omogene.Testul “Matricelor Progresive Standard” (Standard Progresive Matrices), setul A, B, C, D şi E, elaborat în 1938 de J.C. Matricele Progresive Standard (sau Matricele Progresive Raven sau Raven necolorat, seriile A, B, C, D şi E)

Diferențe sociale în dobândirea performanței școlare la elevii din România. Țoc, Sebastian. 2013 Diferențe sociale în dobândirea performanței școlare la elevii din România Perspective politice Deşi există o întreagă literatură despre transmitarea unor efecte economice (educaţie, bunăstare şi venit, de exemplu), multe dintre modalităţile în care ele sunt transmise nu sunt foarte bine înţelese.

Diferențe sociale în dobândirea performanței școlare la elevii din România

Această lucrare poate contribui la înțelegerea modalității în care plasarea elevilor în anumite grupuri poate crește/scade. Resurse Bibliografice lucrare de licenta Pseudodeficienta mintala - Pseudodebilitatea Mintala la Copii. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu intelect de limita referat. Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu intelect de limita Intelectul de limita defineste o categorie eterogena de forme si grade de manifestare, a caror trasatura comuna in fenomenul decompensarii scolare la varsta de 11-12 ani urmata de aparitia unor reactii nevrotice si comportamentale consecutive insuccesului scolar.

Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu intelect de limita referat

D.p.v.psihopedagogic, exista cateva elemente definitorii dupa care copilul cu intellect laminar poate fi usor identificat, mai ales in procesul educational din scoala: -raspunsurile sunt realizate intr-o maniera inegala, adesea lacunara, putand fi asemanate atat cu raspunsurile unui copil normal, cat si cu cele ale unui copil cu deficienta mintala; -are nevoie de un anumit interval de timp pentru a-si mobilize capacitatile intelectuale, ceea ce explica realizarea in etape a unui raspuns correct, cu sprijinul unor intrebari suplimentare insotite de atitudinea deschisa si incurajatoare din partea educatorului; Intarzierea in dezvoltarea intelectuala C.I. = V.M.

Notiunea de "pseudodeficienta mintala" si problematica integrarii referat. Masterand "Educatie Integrata/ Inclusiva" Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei In societatea contemporana preocuparea pentru individual deficient mintal se gaseste in domenii variate si este analizata din perspective tot mai diverse.

Notiunea de "pseudodeficienta mintala" si problematica integrarii referat

Deficienta mintala desemneaza o realitate mai complexa, un fenomen bio-psiho-social foarte eterogen determinat de varietatea cauzelor, de gradul diferit de manifestare si de tulburarile secundare asociate. Termenul de deficienta mintala nu se refera la o entitate, la un sindrom, la un tablou clinic unitar, daca nu-i corespunde o unitate structural-functionala de ordin biologic sau psihologic; de aceea este dificil de realizat un profil psihologic general al deficientei mintale. Termenul de deficienta mintala este doar o notiune care inglobeaza variate forme si tipuri de insuficienta intelectuala. R. TESTAREA INTELECTULUI: PRINCIPII DE INTERPRETARE; PROBE DE CAPACITATI COGNITIVE.

1.Moduri de abordare a intelectului si definirea abilitatilor intelectuale In cadrul psihologiei aplicate s-a pus problema consistentei masuratorilor, a diagnozei si prognosticului privind eficienta intelectuala.

TESTAREA INTELECTULUI: PRINCIPII DE INTERPRETARE; PROBE DE CAPACITATI COGNITIVE

Orientarea prevalenta in psihometrie este cea care intemeiaza masurarea inteligentei ca performanta prin raportarea la un criteriu exterior. Au existat trei criterii principale care au determinat trei orientari in construirea probelor prin care se masoara inteligenta si abilitatile cognitive: inteligenta ca dezvoltare, inteligenta ca aptitudine si inteligenta ca structura factoriala. Inteligenta ca dezvoltare Aceasta perspectiva a permis: 1. determinarea faptului ca rezultatele copiilor la aceeasi sarcina sunt mai bune pe masura inaintarii in varsta; PSEUDODEFICIENTA MINTALA.

Obiectivele cursului: - realizarea unei distinctii clare intre subiectii cu deficienta mintalasi cei cu pseudodeficienta mintala - cunoasterea categoriilor posibile ale pseudodeficienteimintale, precum si a caracteristicilor acesteia.

PSEUDODEFICIENTA MINTALA

Cuvinte-cheie: pseudodeficientamintala, lentoare, blocaj emotional, carenta educativa Termenul de pseudodeficientamintala se refera la acele categorii de copii cu intarziere in dezvoltarea psihica, cu blocaje emotionale, cu carente educative, care sunt determinate in general de factori de origineexterna si al caror randament scolar si rezultate la unele teste psihologice sunt similare cu cele ale deficientului mintal. Deosebirea majora dintre pseudodeficienti mintali si deficienti mintali consta in faptul ca primii pot recupera deficitul intelectual daca interventia este prompta, sistematica si de durata, pe cand la deficientii mintali deficitul intelectual se considera a fi ireversibil.