background preloader

CulturaAudiovisual

Facebook Twitter

Pepe Novellas on Prezi. Cultura Audiovisual. Programacion_CAM_2010_2011. Educacionplasticayvisual - UNIDADES DIDÁCTICAS CAM. Skip to main content Create interactive lessons using any digital content including wikis with our free sister product TES Teach.

educacionplasticayvisual - UNIDADES DIDÁCTICAS CAM

Get it on the web or iPad! Guest Join | Help | Sign In educacionplasticayvisual Home. Index. Victoria Contreras Flores - ARTS. "My "Disasters" are of a non-evident way, no spectacular, customary, sometimes not at the first sight, some disguised as happy events.

Victoria Contreras Flores - ARTS

Unlike Goya, I was able to choose to restrain the wish to paint other people’s blood and pain: today television does it enough.Usual "tragedies" although some does not look like. They talk about a daily common war, a not always silent fever wich we all suffer although some survive and some dose to forget it. " "Mis "Desastres" lo son de una forma poco evidente, nada espectacular, cotidiana, a veces imperceptibles a primera vista, disfrazados, algunos incluso, de acontecimiento feliz. Al contrario que Goya, yo he podido elegir contener mis ganas de pintar la sangre y el dolor de otros: hoy ya lo hace bastante la televisión. "Tragedias" habituales aunque algunas no parezca que lo son.

Formats de la imatge digital. Tema 1: Els components d'una imatge. SUMARICAVdef. Upf_anàlisi_missatges by Inglés Enric on Prezi. SUMARI DE CULTURA AUDIOVISUAL - CULTURA AV. Imatgina: CONTINGUTS ASSIGNATURA. Molts són els anuncis que diariament contemplem voluntaria o involuntariament.

imatgina: CONTINGUTS ASSIGNATURA

Ens fascina la bellesa de les seves imatges, la música o l'originalitat dels missatges. També ens aporten informacions que ens poden interesar o no, però el que intenten sempre es imposar-se i convèncer.Cal que tinguem molt present que la publicitat pot influir inconscientment en la nostra manera de pensar, de viure i d'entendre el món. Incidirà en els desitjos i en el comportament de la gent, per tant hem de desenvolupar una actitud crítica vers el fenomen publicitari i aprendre a llegir els anuncis amb objectivitat.

Comencem aquest tema coneixent alguns aspectes bàsics sobre la publicitat. Anuncis de producteAnuncis de serveisAnuncis de consells intitucionals èxit a la vidapodermillorar el nivell i qualitat de vidaser admirat, tenir famaser respectatèxit en les relacions interpersonalsèxit en les relacions amb el sexe oposatmasculinitat/feminitatser modern i actualvèncer la timidesa ser atractiuser jove. Untitled Document. 365 Concepts.

Mitjans de comunicació

Publicitat. TEMARIO - Cultura Audiovisual I.E.S. Zurbarán (Badajoz) Web.educastur.princast.es/proyectos/comadeva/programacion.html. Create your own web pages in minutes...

web.educastur.princast.es/proyectos/comadeva/programacion.html

La Programación del curso Para empezar, puedes leer con cierto detalle la programación del Curso con los contenidos, los criterios de evaluación y los criterios de calificación que vamos a utilizar este año. Plas-TIC: CULTURA AUDIOVISUAL 1º BACH. Recursos. Audiovisuals. CURS AV B7films. Culturaudiovisual.mifotoblog.com - CULTURA AUDIOVISUAL. Com sabeu, fa uns quants mesos varen tancar els cinemes Renoir de Palma. Un tancament anunciat amb antelació, és veritat, per l’empresa propietària, i que s’unia a una dolorosa llista d’ altres cinemes que han anant desapareixent de Ciutat els darrers deu anys: ABC, Rialto, Avingudes… que ha deixat el centre urbà pràcticament orfe de sales.

Però en aquest cas, la situació era més dramàtica ja que els Renoir eren els únics que projectaven pel·lícules en versió original i de cinematografies no exclusivament nord-americanes i allunades del cinema comercial. Això va provocar una reacció ciutadana que a través de manifestacions, recollida de firmes, accions a diferents xarxes socials va aglutinar a nombrosos aficionats al cinema sota el lema Salvem els Renoir. Des de l’estiu passat, el cinema de l’Escorxador va tornar a obrir les portes, oferint a tothom la possibilitat d’integrar-se en equips de voluntaris i de fer-se soci amb diferents quotes a canvi d’un nombre d’entrades.

Docs Cine i televisió

Open Culture. Introducció. Què és un conte?

Introducció

Opinions de: Vladimir Propp Bruno Bettelheim Marie Louise Von Franz Altres tipus de narracions utilitzades: Contes moderns Faules Mites Què és un conte? Abans de tot voldríem especificar que de contes ni ha molts i si bé en el nostre treball no deixem de banda cap altra tipus de narració que pugui ser utilitzada per a desenvolupar les habilitats socials i l'adquisició de valors, hem preferit però la utilització dels anomenats contes meravellosos per a segons quins tipus de treball com anireu veient en les activitats desenvolupades.

La raó es que hem vist en el conte meravellós, que és aquell que prové de la tradició oral, malgrat pugui haber estat recollit i escrit com molts dels contes dels germans Grimm, per exemple,unes possibilitats que ens el fan especialment interessant per als resultats que volem aconseguir i poder utilitzar-lo com una estratègia educativa més. Què és el conte meravellós? Vladimir Propp.

Exposicions

Eines Web 2.0 CAU. Cinema. Storyboard. Blocs sobre CAU. Lectura d'imatges. Webisodes. Còmic. Fotografia i Cartellisme.