CulturaAudiovisual

Facebook Twitter
Pepe Novellas on Prezi
Cultura Audiovisual Cultura Audiovisual El creixement accelerat de les noves tecnologies ha propiciat un gran desenvolupament de les formes de comunicació audiovisual. Dins d'aquest marc l'animació ocupa un espai important. Les animacions permeten simular el moviment d'objectes inanimats, ja es tracti d'elements gràfics o d'objectes reals.
Programacion_CAM_2010_2011
educacionplasticayvisual - UNIDADES DIDÁCTICAS CAM
index
"My "Disasters" are of a non-evident way, no spectacular, customary, sometimes not at the first sight, some disguised as happy events. Unlike Goya, I was able to choose to restrain the wish to paint other people’s blood and pain: today television does it enough.Usual "tragedies" although some does not look like. They talk about a daily common war, a not always silent fever wich we all suffer although some survive and some dose to forget it." "Mis "Desastres" lo son de una forma poco evidente, nada espectacular, cotidiana, a veces imperceptibles a primera vista, disfrazados, algunos incluso, de acontecimiento feliz. Al contrario que Goya, yo he podido elegir contener mis ganas de pintar la sangre y el dolor de otros: hoy ya lo hace bastante la televisión."Tragedias" habituales aunque algunas no parezca que lo son. Victoria Contreras Flores - ARTS Victoria Contreras Flores - ARTS
Formats de la imatge digital
tema 1: Els components d'una imatge El llenguatge visual utilitza les imatges per comunicar missatges. Les imatges són signes que tenen una forma concreta, el significant, i transmeten un missatge, el significat. Les imatges estan formades per uns elements bàsics; els elements del llenguatge visual. Aquests elements es relacionen entre ells segons un codi específic i fan possible que hi hagi comunicació. El llenguatge visual està format per: els elements visuals, els elements conceptuals i els elements de relació. » Els elements visuals són els que veiem a primera vista i caracteritzen l'aspecte extern de les coses. La forma, la grandària, el color i la textura són elements visuals. » Els elements conceptuals són elements invisibles, fruit del pensament racional i permeten determinar l'estructura de les coses i representar-les d'una manera geomètrica. tema 1: Els components d'una imatge
SUMARICAVdef
upf_anàlisi_missatges by Inglés Enric on Prezi
SUMARI DE CULTURA AUDIOVISUAL - CULTURA AV Conéixer l'ArtA través d'un quadreLa publicitat del S.XX Producció i expressió amb imatges manuals i tecnològiques:La imatge fixa: la imatge fotogràfica. UNITAT 6. La imatge fotogràfica. 1 La composició fotogràfica, 1; 2 SUMARI DE CULTURA AUDIOVISUAL - CULTURA AV
imatgina: CONTINGUTS ASSIGNATURA imatgina: CONTINGUTS ASSIGNATURA Molts són els anuncis que diariament contemplem voluntaria o involuntariament. Ens fascina la bellesa de les seves imatges, la música o l'originalitat dels missatges. També ens aporten informacions que ens poden interesar o no, però el que intenten sempre es imposar-se i convèncer.Cal que tinguem molt present que la publicitat pot influir inconscientment en la nostra manera de pensar, de viure i d'entendre el món. Incidirà en els desitjos i en el comportament de la gent, per tant hem de desenvolupar una actitud crítica vers el fenomen publicitari i aprendre a llegir els anuncis amb objectivitat. Comencem aquest tema coneixent alguns aspectes bàsics sobre la publicitat. Anuncis de producteAnuncis de serveisAnuncis de consells intitucionals
Untitled Document Untitled Document Aquest és un lloc web que conté materials i recursos per a les matèries del Batxillerat d'Arts. Hi podeu trobar orientacions i propostes de com enfocar les matèries acompanyades d'un llistat d'unitats temàtiques. Cada una de les unitats conté una seqüència d'activitats, els materials pertinent per a dur-les a terme i una bibliografia específica.
365 Concepts
Mitjans de comunicació

Publicitat

TEMARIO - Cultura Audiovisual I.E.S. Zurbarán (Badajoz)
web.educastur.princast.es/proyectos/comadeva/programacion.html
Plas-TIC: CULTURA AUDIOVISUAL 1º BACH
Recursos Recursos Estimad@ amig@: ACTUALIDAD: ESPIRAL EDUBLOGS EN LA RECTA FINAL DE LA INSCRIPCIÓN AL PREMIO En esta cita semanal queremos recordarte que el plazo de inscripción al PREMIO ESPIRAL EDUBLOGS está a punto de finalizar. De hecho concluye el próximo domingo ...
audiovisuals
CURS AV B7films
el cinema 3 En 1926 la productora Warner Brothers introdujo el primer sistema sonoro eficaz, conocido como Vitaphone, consistente en la grabación de las bandas sonoras musicales y los textos hablados en grandes discos que se sincronizaban con la acción de la pantalla. En 1927, lanzó El cantor de jazz, de Alan Crosland, la primera película sonora, protagonizada por el showman de origen ruso Al Jolson, que alcanzó un éxito inmediato e inesperado entre el público. Su eslogan, sacado del texto de la película aún no has oído nada, señaló el final de la era muda. Hacia 1931 el sistema Vitaphone había sido superado por el Movietone, que grababa el sonido directamente en la película, en un banda lateral. culturaudiovisual.mifotoblog.com - culturaudiovisual.mifotoblog.com -
CULTURA AUDIOVISUAL CULTURA AUDIOVISUAL Com sabeu, fa uns quants mesos varen tancar els cinemes Renoir de Palma. Un tancament anunciat amb antelació, és veritat, per l’empresa propietària, i que s’unia a una dolorosa llista d’ altres cinemes que han anant desapareixent de Ciutat els darrers deu anys: ABC, Rialto, Avingudes… que ha deixat el centre urbà pràcticament orfe de sales. Però en aquest cas, la situació era més dramàtica ja que els Renoir eren els únics que projectaven pel·lícules en versió original i de cinematografies no exclusivament nord-americanes i allunades del cinema comercial.
Docs Cine i televisió

Open Culture

Open Culture

“Our independence from Spanish domination did not put us beyond the reach of madness,” said Gabriel García Márquez in his 1982 Nobel Prize acceptance speech. García Márquez, who died yesterday at the age of 87, refers of course to all of Spain’s former colonies in Latin America and the Caribbean, from his own Colombia to Cuba, the island nation whose artistic struggle to come to terms with its history contributed so much to that art form generally known as “magical realism,” a syncretism of European modernism and indigenous art and folklore, Catholicism and the remnants of Amerindian and African religions.
Introducció Què és un conte? Opinions de: Vladimir Propp Bruno Bettelheim Marie Louise Von Franz Altres tipus de narracions utilitzades: Contes moderns Faules Mites Què és un conte? Abans de tot voldríem especificar que de contes ni ha molts i si bé en el nostre treball no deixem de banda cap altra tipus de narració que pugui ser utilitzada per a desenvolupar les habilitats socials i l'adquisició de valors, hem preferit però la utilització dels anomenats contes meravellosos per a segons quins tipus de treball com anireu veient en les activitats desenvolupades.
Exposicions

Eines Web 2.0 CAU

Cinema

Storyboard

Blocs sobre CAU

Lectura d'imatges

Webisodes

Còmic

Fotografia i Cartellisme