background preloader

Dcipowercz

Facebook Twitter

DCi Power

Dci Power

Chystáte v novém roce nabírat nebo naopak propouštět? Podcenit preciznost ve vedení účetnictví Praha se nevyplácí. O tom ví své nespočet těch, které navštívila kontrola z finančního úřadu a kteří byli nuceni zaplatit vysoké pokuty. A zatímco v běžném podvojném účetnictví nebo v daňové evidenci si většina majitelů podniků dokáže zjednat pořádek, v oblasti mzdového účetnictví už to nemusí být snadné. Čím se mzdové účetnictví od běžné účetní agendy tak liší? Jednak, jedná se o jiné zákony a dále pak, a to především, práce s lidmi, která se lidí týká a dotýká, je vždy složitější, než pouhé zarovnávání čísel do správných míst. Zvláště pokud se chystáte propouštět a nebo nabírat nové zaměstnance, je nutné mít ve mzdové účtárně pořádek a precizně dodržet všechny zákonem stanovené kroky a postupy.

Jen tak se zaměstnavatel vyhne hrozbě případných dalších soudních jednání a případných žalob a dalších problémů. Jaké jsou základní povinnosti mzdové účetní při ukončení pracovně právního vztahu? Účetní poradenství se hodí, ať už podnikáte uvnitř... Je benzin škodlivý člověku, nebo se jedná o další podivnou spotřební daň v historii? Systém spotřební daně podléhá v celé EU jednotným pravidlům. Stejně jako u DPH byl stanoven v oblasti spotřebních daní systém zdanění podle země spotřeby. Jde o systém, podle kterého se vybrané výrobky zdaňují v zemi, kde jsou spotřebovány jednotlivými národními sazbami. Znamená to, že sice místně spadají spotřební daně do stejného druhu administrativy, jako je vedení účetnictví a daňové evidence, pokud ovšem jde o jednotlivce, který si v zahraničí vybraný výrobek zakoupí, pak sazba odpovídá zemi, ve které výrobek zakoupil, jedná se o systém zdanění v zemi původu, i kdyby faktická spotřeba proběhla na území jiného členského státu.

Podle směrnice EHS byly stanoveny podmínky pro výběr daně, zpracování a přepravu, také byly zavedeny tzv. autorizované daňové sklady, ve kterých se vybrané výrobky pohybují v režimu podmíněného osvobození od daně v rámci celé EU bez povinnosti platit daň. Zdanění minerálních olejů patří k nejvýnosnějším. Like this: Like Loading... V rámci Evropské unie už bylo clo díky integraci zcela zrušeno. Jedním z hlavních cílů evropské integrace tedy vzniku Evropského hospodářského společenství později transformovaného v Evropskou unii je vytvoření společného trhu, který by se svým charakterem podobal vnitřnímu trhu členských států. To zejména předpokládalo zrušení všech překážek, které stály v cestě volnému pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu.

Jednou z takových překážek je i clo. Když Česká republika v roce 2004 vstoupila do EU, stala se součástí tohoto společného trhu a začaly se na ni vztahovat společné politiky EU, obchodní politiku nevyjímaje a stala se tak povinna reportovat, stejně jako jiné členské státy, informačnímu systému Intrastat. ČR se tak formálně vzdala práva samostatně vytvářet vlastní zahraniční obchodní politiku a jako členský stát prosazuje své obchodně-politické zájmy prostřednictvím svých zástupců uvnitř EU. Po druhé světové válce bylo evropské hospodářství silně zdecimováno.

Ulehčete zaměstnancům aspoň milým slovem. Konec roku je za námi, pro účetní oddělení firem ale rok a práce zdaleka nekončí. Zatímco se probíráme z vánočního volna, v účtárnách už se kouří z klávesnic a pracuje na plný plyn. Období inventur, období uzávěrek, dofakturovávání, je třeba zaplatit poslední mzdy za minulý rok a hlavně, blíží se podání daňových přiznání. Pokud vám ve vedení účetnictví Praha radí odborníci, asi budete za vodou, ale jestli neoutsorcujete, zkuste být ke svým účetním řešícím mzdové účetnictví aspoň trochu milí.

Mají toho teď hodně. Mzdové účetnictví řeší problémy mezi účetnictvím, úředničinou a personalistikou celý rok. Dovážíte alkohol z exotických zemí? Ujistěte se,... Poraďte si sami? S novými možnostmi už účetnictví metodou pokus omyl řešit nemusíte. Kde jsou ty doby, kdy jste každý administrativní úkon týkající se vašeho podnikání řešili sami, s hlavou v dlaních a sehnutí nad stohem papírů a předpisů? Pokud ještě pořád žijete v podobné nezávidění hodné situaci, je nejvyšší čas to změnit a posunout se dál, směrem k profesionalitě. Účetní poradenství a využití této skvělé služby vám pomůže zorientovat se a pochopit, co je a co není pro vaše podnikání zásadní. Mimo jednoduchého podvojného účetnictví a vedení daňové evidence ale mohou odborníci poradit i v mnoha dalších oblastech jak podnikání, tak v osobním životě. Vždyť kdo nikdy neobjednával a nenakupoval zboží ze zahraničí?

V takovém případě jste jistě rádi ocenili clo a celní služby které vám nabídl váš dopravce, ochotný zastupovat vás v procesu celní deklarace. Clo (latinsky theloneum) se dá všeobecně definovat jako veřejná dávka, jež je placena za zboží, které přechází přes celní hranice určitého státu. Like this: Like Loading... Mzdové účetnictví je evergreen v poptávce po... Clo není žádná novinka, trápilo už podnikatele ve středověku. Clo je starodávný vynález, který měl za úkol do pokladny státu přinést maximální možné výnosy. Snaha zpoplatnit přechod zboží přes hranice je stará jako civilizace sama a jestli si dnes zoufáme, že to je nepříjemné, jen těžko si dokážeme představit problémy, které by nám dělalo celní uspořádání běžné v něktré z minulých epoch. Byly doby, kdy se clo platilo nejen při přechodu vnějších hranic, ale i na vnitřních hranicích regionů státu a při vstupu do měst.

A to už nebyl levní špás. Jak to vypadalo? Historie cla je dlouhá a jestli nás dnes trápí Intrastat, jsme vlastně šťastnými podnikateli. Už ve středověku panovník propůjčoval za odměnu správu a výnosy některých cel a mýt vrchnosti církevní i světské. Like this: Like Loading... Co vám o mzdovém úče... Podvojné účetnictví je jednou z možností. Co je to vlastně ten Intrastat? Cla bývala v minulosti nevyhnutelná ale od té doby, co jsme členy Evropské unie, je to o něco jednodušší. Cla se platí pouze při dovoz z tak zvaných třetích zemí a pokud obchodujeme jen s dalšími členskými státy Evropské unie, nemusíme ho vůbec řešit a pokud, tak jen formou vykazování pro Intrastat. Co to ale ten Intrastat vlastně je? Intrastat je systém, který je podobně jako spotřební daň v každém státě trochu jiný, ale přitom je všude.

Co to je Intrastat? S Intrastatem se v soukromém sektoru setkávají převážně účetní nebo jiní administrativní pracovníci. Je to systém sběru a zpracování dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy, zahrnující i sběr údajů o pohybu zboží, které přímo předmětem obchodu mezi obchodními partnery z různých členských států není. Do Intrastatu se vykazují údaje o pohybu zboží mezi Českou republikou a ostatními členskými státy. Kdo využije Intrastat? Kdo a jakým způsobem tyto údaje využívá? Co vám o mzdovém účetnictví asi neříkali. Každý rád dostáváme peníze na účet a každého těší, když dorazí výplata. Stejně jako každého zaměstnavatele těší když je na výplaty a když jsou zaměstnanci tak šikovní, že si na své výplaty vydělají a když si je zaslouží. Zatímco pro zaměstnance je to jen cifra, která naskočí na bankovním účtu, pro zaměstnavatele to není zase tak snadné. Vedení účetnictví Praha má svá úskalí a mimo toho, že stojí čas, tosjí především peníze, hlavně když je vedeno kvalitně a externě.

Když se pak blíže podíváte na mzdové účetnictví, najednou je jasné, že mzvodí účetní jsou prostě borci, protože vyznat se v tom a všechno mít přesně zmáknuté, není nic snadného. Jak to třeba vypadá s pohyblivými a dalšími složkami mzdy? Mezi pohyblivé složky mzdy patří příplatky, prémie, odměny a osobní ohodnocení. Mimo příplatků ke mzdě je pohyblivou složkou také takzvané osobní ohodnocení. Kdy jsem povinnen vykazovat Intrastatu? Účetní poradenství dosáhne i tam, kam by vás to nenapadlo. Žijeme v moderní době a víme, co je to outsorcing a nebojíme se ho použít. Když si nevíme rady, u odborníka si objednáme účetní poradenství a dostaneme maximum informací které nám pomohou se rozhodnout. Dokážete si však představit, že v minulosti tomu bylo jinak? Že některé věci musel každý řešit sám a neby, kdo by mu poradil? Jednou z hostorických potřeb podnikatelů a překážek v jejich činnosti je clo.

Roku 1834 vznikl německý celní spolek. Poválečná historie Na konci roku 1948 bylo rozhodnuto o výkonu celní správy národními výbory a už v roce 1949 byla zrušena finanční stráž. Like this: Like Loading... Co všechno může být součástí mzdy? Mzdové účetnictví je fascinující a pestrý svět. Mzdové účetnictví je speciální kategorie, kterou někdo řeší inhouse a někomu ve vedení účetnictví Praha pomáhá externí firma. Ať už se rozhodnete tak nebo tak, ihned zapomeňte na to, že si mzdovou agendu budete řešit sami be pomoci specialisty. Práce mzdového účetního je obsáhlá a komplexní. Příkladem toho, jak je mzdové účetnictví složité jsou mzdy. Ty samy o sobě pro laika představují jenom číslo na výplatní pásce, ale pro účetního jsou zásadním tématem. Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena ještě před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. Je výhradně na zaměstnavateli jakou formu mzdy bude zaměstnanci vyplácet, zda mzdu časovou, která závisí na množství odpracovaného času.

Jaké jsou pohyblivé složky mzdy? Intrastat není pro všechny a není navždy. Přesto... Vedení účetnictví nemusí být drahé, jak si nastavíte cenu je jenom na vás. Každý, kdo se rozhodl poskytovat svoje služby externího účetního někomu dalšímu si klade tu stejnou otázku. Jak se určuje cena za vedení účetnictví? Jak nastavit ceník účetnictví, aby bylo klientů dostatek ale aby účetní nepřišel na buben ani z důvodu nedostatku, ani z důvodu nadbytku práce?

V prvé řadě cena závisí na tom, jak je účetnictví nebo daňová evidence vedeno. Když pro firmu pracuje účetní jako zaměstnancem, je to jednoduchý výpočet. Cenou je hrubá mzda zaměstnance krát koeficient 1,35, jinými slovy, účetní stojí hrubou mzdu, krát kofeficient plus náklady na nájem kanceláře atd. Pokud účetní je externí, tak se u ceny uplatňují tři základní principy stanovování ceny za vedení účetnictví. Paušální cena zpravidla vychází z ceny za doklad nebo za položku. Tento způsob stanovení ceny pružně reaguje na výkyvy hospodaření na straně klienta. Při účtování cen u rozdílných definovaných dokladů se může sdát jednotková cena příliš vysoká. Like this: Like Loading... Co vykazovat Intrastatu? Není toho tolik, srovnatelný je seznam na který je uvalena spotřební daň. Intrastat je systém pro vykazování přeshraničního obchodu mezi členskými státy Evropské unie.

Zní to dlouze a komplikovaně, ale technicky vzato Intrastat jenom nahrazuje celní procedury které všichni dobře známe, navíc, není povinný a nevztahuje se na všechno zboží. Intrastatu se reportuje jen to, co překročí hranice fyzicky a co skutečně představuje přeshraniční vnitrounijní obchod. Není toho málo ale není toho moc a navíc, ne každý je reportování povinnen. V konečném důsledku je tak seznam, zboží, na které se Intrastatové vykazování vztahuje, vcelku i kratší než ty skupiny, na které je uvalena spotřební daň. A co se naopak do Intrastatu vykazovat nemusí? Clo představuje další náklady, které je nutné... Bez mzdové účetní má podnikatel těžký život. Co se účetnictví týče, zvykli jsme si už na to, že jeho hlavní břímě, a to je podání daňového přiznání a nebo vedení účetnictví Praha přenecháváme externím specializovaným firmamá nebo odborným samostatným účetním.

Když ale dojde na mzdovou agendu, je to ještě trochu silné kafe, mzdové účetní si snažíme držet pod křídlem. Proč ale? Je to spíše relikt nejistých a nespolehlivých dob, protože externí mzdový účetní se jednoznačně vyplatí. Mzdové účetnictví v sobě zahrnuje skutečně mnoho specializovaných úkonů a mzdový účetní se musí orientovat v mnoha zákoutích mzdové praxe. Jedním z takových chytákou jsou například jiná plnění, která náleží zaměstnanic mimo mzdy a pohyblivých složek mzdy. V souvislosti s odměňováním je nutné od mzdy, jež přímo souvisí s výkonem práce, odlišovat ostatní plnění, která s výkonem práce bezprostředně nesouvisí. Like this: Like Loading... Účetní poradce může pomoct i v procesu celního řízení.

Najmout si na účetnictví externí firmu a všechny problémy s administrativou svěřit odborníkům není nic neobvyklého. Kromě toho, že vám jistě pomůže účetní poradenství, ale může specialista usnadnit i jiné věci a jednou z nich je proces celní deklarace. Obecně je v literatuře na clo a celní řízení pohlíženo jako na proces aplikace celních předpisů celními orgány. V širším slova smyslu tak lze na celní řízení pohlížet jako na zvláštní druh správního řízení, při němž se subsidiárně uplatňuje též správní a daňový řád. Přestože není celní řízení v celních předpisech nikde výslovně definováno, celní kodex tento termín běžně používá. Nechat si vést mzdové účetnictví externě? Už jenom... Data z Intrastatu vám poskytnou cenné informace o domácím i zahraničním trhu. Tím základním, s čím podnikatel operuje, jsou kromě vlastních si a energie především informace.

Je to know how, je to schopnost výroby a znalost výrobního procesu, je to vzdělání nebo praxe, jsou to kontakty na dodavatele i na odběratele a informace o konkurenci. Znalosti jsou pro každé podnikání zásadní a jsou tím, co rozlišuje vaši firmu of společností konkurence. Někdo informace hledá na internetu jiný na školeních a ve školách, jsou ale i veřejně přístupná místa kde není obvyklé hledat a přitom mohou velmi pomoct. Jedním z nástrojů které využije každý, kdo míří na zahraniční trhy, je Intrastat.

Překvapilo vás to? Do odvětví zahraničního obchodu patří činnost všech podnikatelských subjektů uskutečňujících vývoz a dovoz ve formě obchodního zboží. Like this: Like Loading... Nebuďte levní, projděte cizí ceny a nastavte si svoje vlastní. Co Intrastat neřeší? Dnešní problémy obchodníků se od těch historických moc neliší. Není všechen dovoz a vývoz, který je třeba vykazovat. Vedení účetnictví externími specialisty je... Jak na celní deklaraci? Nechte ať nepříjemnosti vyřeší za vás. Podvojné účetnictví zvládne každý. Podvojné účetnictví je základ, na kterém stojí...

Nastavte si ceny tak, abyste se uživili. Budete se divit, co všechno je povinnost mzdové účetní! Uvnitř EU Intrastat tak trochu nahrazuje clo. Nechat si poradit od odborníka není nic, za co byste se měli stydět. Stát spotřebními daněmi vyrovnává následky negativních externalit. I začínajícím podnikatelům pomůžou služby expertů. Překážkou mezinárodního obchodu je clo. Děsivý Intrastat? Spíše fáma než realita. Clo je prastarý nástroj, který má místo i v dnešní době. Spotřební daně jsou trest za nezdravý životní styl. Dopřejte si účetní poradenství od expertů a budete překvapeni. Firmu od rizika pokuty ochrání jen dobře vedené účetnictví.

Zbavit se Intrastatu elegantně a levně. Zlaté řemeslo? Kdepak, budoucnost má účetní poradenství. Zlaté řemeslo? Kdepak, budoucnost má účetní poradenství. Co takhle nechat, ať se o účetnictví postarají jiní? Intrastat teoreticky nahrazuje clo. Co čekat od povolání účetního poradce? Chcete si otevřít hospodu nebo bar? Pozor na spotřební daně! Chystáte se obchodovat se zahraničními... Bez mzdového účetnictví se mzdy vyplácejí těžce. Účetní poradenství se hodí, i když se v účetnictví... Účetní poradenství se hodí, i když se v účetnictví... Správa spotřební daně už nevyžaduje dalšího zaměstnance. S procedurou celní deklarace pomohou odborníci. Svěřte vedení účetnictví expertům a oddychněte si. Intrastat a jak si s ním nejlépe poradit. Na intrastat jsou odborníci i na nečekaných místech. Účetní poradce pomůže se záludnostmi | DCI Power. Stát miluje spotřební daně. Občas si ale s nimi... Starosti se clem a intrastatem už můžete přenechat jiným. Řešíte mzdové účetnictví? I v tomto případě se můžete obrátit na specialistu. | DCI Power.

I když intrastat není vaší povinností, je dobré o něm vědět. Nechte si poradit a dopřejte sobě i svému účetnímu... Nevyhnutelnost cla | DCI Power. DCI Power — Bez obav si poradíte se spotřební daní. Správu intrastatu nemusíte řešit sami | DCI Power. Ve vedení účetnictví Praha vítězí | DCI Power. Podnikejte v účetním poradenství | DCI Power. DCI Power — Náklady na zdravotní péči vyvažují spotřební daně. Clo je překážka mezinárodního obchodu, ale ne vždy | DCI Power. Externí vedení účetnictví je také řešení | DCI Power. Správu Intrastatu pro klienty nabízí už i velké a renomované společnosti | DCI Power. Malé i velké firmy účetní poradenství ocení | DCI Power.

Není třeba bát se mzdového účetnictví | DCI Power. DCI Power — Nepříjemnou správu intrastatu již není nutné řešit... Potřebujete na cestě k úspěchu podat pomocnou ruku? Účetní poradenství je to pravé pro vás! | DCI Power. Proč jsou zavedeny spotřební daně a koho zatěžují? | DCI Power. DCI Power — Clo je nepříjemný, ale ne děsivý prostředek... Vedení účetnictví externí firmou přináší podnikatelům řadu výhod | DCI Power. DCI Power — I mzdové účetnictví může skvěle vyřešit externí...

Bez Intrastatu se velký dovozce neobejde. Jak elegantně vyřešit jeho správu? | DCI Power. Nechat si vést účetnictví externí firmou? Trendy a pokrokové řešení! | DCI Power. Zvažujete optimalizaci procesů? Účetní poradenství se rozhodně vyplatí. | DCI Power. DCI Power — Spotřební daně nepatří mezi zásadní nepříjemnosti... O správu cla se postará odborník a vy můžete klidně obchodovat | DCI Power. DCI Power — Intrastat je trochu strašák, proto je služba...

Účetní poradenství od odborníka se firmě vyplatí | DCI Power. DCI Power — Precizní vedení účetnictví je základ. DCI Power — Externí správu Intrastatu pro klienty nabízí stále... Účetní poradenství jako obor podnikání | DCI Power. Ne tak překvapivé řešení pro vedení účetnictví | DCI Power. DCI Power — Účetní poradenství se vyplatí bez ohledu na... Outsorcování správy Intrastatu pro klienty bývá vysvobozením | DCI Power. DCI Power — Specializované společnosti vyřeší clo i Intrastat. DCI Power — Spotřební daně jsou jen drobná nepříjemnost. Proč se vyplatí účetní poradenství? | DCI Power.