background preloader

Dcipowercz

Facebook Twitter

DCi Power

Dci Power

Chystáte v novém roce nabírat nebo naopak propouštět? Podcenit preciznost ve vedení účetnictví Praha se nevyplácí.

Chystáte v novém roce nabírat nebo naopak propouštět?

O tom ví své nespočet těch, které navštívila kontrola z finančního úřadu a kteří byli nuceni zaplatit vysoké pokuty. A zatímco v běžném podvojném účetnictví nebo v daňové evidenci si většina majitelů podniků dokáže zjednat pořádek, v oblasti mzdového účetnictví už to nemusí být snadné. Čím se mzdové účetnictví od běžné účetní agendy tak liší? Jednak, jedná se o jiné zákony a dále pak, a to především, práce s lidmi, která se lidí týká a dotýká, je vždy složitější, než pouhé zarovnávání čísel do správných míst.

Účetní poradenství se hodí, ať už podnikáte uvnitř... Je benzin škodlivý člověku, nebo se jedná o další podivnou spotřební daň v historii? Systém spotřební daně podléhá v celé EU jednotným pravidlům.

Je benzin škodlivý člověku, nebo se jedná o další podivnou spotřební daň v historii?

Stejně jako u DPH byl stanoven v oblasti spotřebních daní systém zdanění podle země spotřeby. Jde o systém, podle kterého se vybrané výrobky zdaňují v zemi, kde jsou spotřebovány jednotlivými národními sazbami. Znamená to, že sice místně spadají spotřební daně do stejného druhu administrativy, jako je vedení účetnictví a daňové evidence, pokud ovšem jde o jednotlivce, který si v zahraničí vybraný výrobek zakoupí, pak sazba odpovídá zemi, ve které výrobek zakoupil, jedná se o systém zdanění v zemi původu, i kdyby faktická spotřeba proběhla na území jiného členského státu.

Podle směrnice EHS byly stanoveny podmínky pro výběr daně, zpracování a přepravu, také byly zavedeny tzv. autorizované daňové sklady, ve kterých se vybrané výrobky pohybují v režimu podmíněného osvobození od daně v rámci celé EU bez povinnosti platit daň. Zdanění minerálních olejů patří k nejvýnosnějším. V rámci Evropské unie už bylo clo díky integraci zcela zrušeno. Jedním z hlavních cílů evropské integrace tedy vzniku Evropského hospodářského společenství později transformovaného v Evropskou unii je vytvoření společného trhu, který by se svým charakterem podobal vnitřnímu trhu členských států.

V rámci Evropské unie už bylo clo díky integraci zcela zrušeno

To zejména předpokládalo zrušení všech překážek, které stály v cestě volnému pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Jednou z takových překážek je i clo. Když Česká republika v roce 2004 vstoupila do EU, stala se součástí tohoto společného trhu a začaly se na ni vztahovat společné politiky EU, obchodní politiku nevyjímaje a stala se tak povinna reportovat, stejně jako jiné členské státy, informačnímu systému Intrastat.

Ulehčete zaměstnancům aspoň milým slovem. Konec roku je za námi, pro účetní oddělení firem ale rok a práce zdaleka nekončí.

Ulehčete zaměstnancům aspoň milým slovem

Zatímco se probíráme z vánočního volna, v účtárnách už se kouří z klávesnic a pracuje na plný plyn. Období inventur, období uzávěrek, dofakturovávání, je třeba zaplatit poslední mzdy za minulý rok a hlavně, blíží se podání daňových přiznání. Pokud vám ve vedení účetnictví Praha radí odborníci, asi budete za vodou, ale jestli neoutsorcujete, zkuste být ke svým účetním řešícím mzdové účetnictví aspoň trochu milí. Mají toho teď hodně. Mzdové účetnictví řeší problémy mezi účetnictvím, úředničinou a personalistikou celý rok.

Dovážíte alkohol z exotických zemí? Ujistěte se,... Poraďte si sami? S novými možnostmi už účetnictví metodou pokus omyl řešit nemusíte. Kde jsou ty doby, kdy jste každý administrativní úkon týkající se vašeho podnikání řešili sami, s hlavou v dlaních a sehnutí nad stohem papírů a předpisů?

Poraďte si sami? S novými možnostmi už účetnictví metodou pokus omyl řešit nemusíte.

Pokud ještě pořád žijete v podobné nezávidění hodné situaci, je nejvyšší čas to změnit a posunout se dál, směrem k profesionalitě. Účetní poradenství a využití této skvělé služby vám pomůže zorientovat se a pochopit, co je a co není pro vaše podnikání zásadní. Mimo jednoduchého podvojného účetnictví a vedení daňové evidence ale mohou odborníci poradit i v mnoha dalších oblastech jak podnikání, tak v osobním životě. Vždyť kdo nikdy neobjednával a nenakupoval zboží ze zahraničí? V takovém případě jste jistě rádi ocenili clo a celní služby které vám nabídl váš dopravce, ochotný zastupovat vás v procesu celní deklarace.

Clo (latinsky theloneum) se dá všeobecně definovat jako veřejná dávka, jež je placena za zboží, které přechází přes celní hranice určitého státu. Mzdové účetnictví je evergreen v poptávce po... Clo není žádná novinka, trápilo už podnikatele ve středověku. Clo je starodávný vynález, který měl za úkol do pokladny státu přinést maximální možné výnosy.

Clo není žádná novinka, trápilo už podnikatele ve středověku

Snaha zpoplatnit přechod zboží přes hranice je stará jako civilizace sama a jestli si dnes zoufáme, že to je nepříjemné, jen těžko si dokážeme představit problémy, které by nám dělalo celní uspořádání běžné v něktré z minulých epoch. Byly doby, kdy se clo platilo nejen při přechodu vnějších hranic, ale i na vnitřních hranicích regionů státu a při vstupu do měst. A to už nebyl levní špás. Co vám o mzdovém úče... Podvojné účetnictví je jednou z možností. Co je to vlastně ten Intrastat? Cla bývala v minulosti nevyhnutelná ale od té doby, co jsme členy Evropské unie, je to o něco jednodušší.

Co je to vlastně ten Intrastat?

Cla se platí pouze při dovoz z tak zvaných třetích zemí a pokud obchodujeme jen s dalšími členskými státy Evropské unie, nemusíme ho vůbec řešit a pokud, tak jen formou vykazování pro Intrastat. Co to ale ten Intrastat vlastně je? Intrastat je systém, který je podobně jako spotřební daň v každém státě trochu jiný, ale přitom je všude. Co vám o mzdovém účetnictví asi neříkali. Každý rád dostáváme peníze na účet a každého těší, když dorazí výplata.

Co vám o mzdovém účetnictví asi neříkali

Stejně jako každého zaměstnavatele těší když je na výplaty a když jsou zaměstnanci tak šikovní, že si na své výplaty vydělají a když si je zaslouží. Zatímco pro zaměstnance je to jen cifra, která naskočí na bankovním účtu, pro zaměstnavatele to není zase tak snadné. Vedení účetnictví Praha má svá úskalí a mimo toho, že stojí čas, tosjí především peníze, hlavně když je vedeno kvalitně a externě. Když se pak blíže podíváte na mzdové účetnictví, najednou je jasné, že mzvodí účetní jsou prostě borci, protože vyznat se v tom a všechno mít přesně zmáknuté, není nic snadného. Kdy jsem povinnen vykazovat Intrastatu? Účetní poradenství dosáhne i tam, kam by vás to nenapadlo. Žijeme v moderní době a víme, co je to outsorcing a nebojíme se ho použít.

Účetní poradenství dosáhne i tam, kam by vás to nenapadlo

Když si nevíme rady, u odborníka si objednáme účetní poradenství a dostaneme maximum informací které nám pomohou se rozhodnout. Dokážete si však představit, že v minulosti tomu bylo jinak? Že některé věci musel každý řešit sám a neby, kdo by mu poradil? Co všechno může být součástí mzdy? Mzdové účetnictví je fascinující a pestrý svět. Mzdové účetnictví je speciální kategorie, kterou někdo řeší inhouse a někomu ve vedení účetnictví Praha pomáhá externí firma.

Co všechno může být součástí mzdy? Mzdové účetnictví je fascinující a pestrý svět.

Ať už se rozhodnete tak nebo tak, ihned zapomeňte na to, že si mzdovou agendu budete řešit sami be pomoci specialisty. Práce mzdového účetního je obsáhlá a komplexní. Intrastat není pro všechny a není navždy. Přesto... Vedení účetnictví nemusí být drahé, jak si nastavíte cenu je jenom na vás. Každý, kdo se rozhodl poskytovat svoje služby externího účetního někomu dalšímu si klade tu stejnou otázku. Jak se určuje cena za vedení účetnictví? Jak nastavit ceník účetnictví, aby bylo klientů dostatek ale aby účetní nepřišel na buben ani z důvodu nedostatku, ani z důvodu nadbytku práce?

V prvé řadě cena závisí na tom, jak je účetnictví nebo daňová evidence vedeno. Když pro firmu pracuje účetní jako zaměstnancem, je to jednoduchý výpočet. Cenou je hrubá mzda zaměstnance krát koeficient 1,35, jinými slovy, účetní stojí hrubou mzdu, krát kofeficient plus náklady na nájem kanceláře atd. Co vykazovat Intrastatu? Není toho tolik, srovnatelný je seznam na který je uvalena spotřební daň. Intrastat je systém pro vykazování přeshraničního obchodu mezi členskými státy Evropské unie. Zní to dlouze a komplikovaně, ale technicky vzato Intrastat jenom nahrazuje celní procedury které všichni dobře známe, navíc, není povinný a nevztahuje se na všechno zboží.

Intrastatu se reportuje jen to, co překročí hranice fyzicky a co skutečně představuje přeshraniční vnitrounijní obchod. Clo představuje další náklady, které je nutné... Bez mzdové účetní má podnikatel těžký život. Co se účetnictví týče, zvykli jsme si už na to, že jeho hlavní břímě, a to je podání daňového přiznání a nebo vedení účetnictví Praha přenecháváme externím specializovaným firmamá nebo odborným samostatným účetním.

Když ale dojde na mzdovou agendu, je to ještě trochu silné kafe, mzdové účetní si snažíme držet pod křídlem. Účetní poradce může pomoct i v procesu celního řízení. Najmout si na účetnictví externí firmu a všechny problémy s administrativou svěřit odborníkům není nic neobvyklého. Kromě toho, že vám jistě pomůže účetní poradenství, ale může specialista usnadnit i jiné věci a jednou z nich je proces celní deklarace. Obecně je v literatuře na clo a celní řízení pohlíženo jako na proces aplikace celních předpisů celními orgány. V širším slova smyslu tak lze na celní řízení pohlížet jako na zvláštní druh správního řízení, při němž se subsidiárně uplatňuje též správní a daňový řád.

Přestože není celní řízení v celních předpisech nikde výslovně definováno, celní kodex tento termín běžně používá. Nechat si vést mzdové účetnictví externě? Už jenom... Data z Intrastatu vám poskytnou cenné informace o domácím i zahraničním trhu. Tím základním, s čím podnikatel operuje, jsou kromě vlastních si a energie především informace. Je to know how, je to schopnost výroby a znalost výrobního procesu, je to vzdělání nebo praxe, jsou to kontakty na dodavatele i na odběratele a informace o konkurenci. Znalosti jsou pro každé podnikání zásadní a jsou tím, co rozlišuje vaši firmu of společností konkurence. Někdo informace hledá na internetu jiný na školeních a ve školách, jsou ale i veřejně přístupná místa kde není obvyklé hledat a přitom mohou velmi pomoct. Jedním z nástrojů které využije každý, kdo míří na zahraniční trhy, je Intrastat. Nebuďte levní, projděte cizí ceny a nastavte si svoje vlastní.

Když začínáte podnikat v oboru účetního poradenství máte zpravidla v hlavě spoustu dalších myšlenek na to, jak začít, kde všude se registrovat, jak pojmout marketing a jak o sobě dát vědět veřejnosti, aby se klienti jenom hrnuli. Co Intrastat neřeší? Dnešní problémy obchodníků se od těch historických moc neliší. Otevřeli jste si obchod, dovážíte zboží ze zahraničí a zároveň se snažíte vyjít nejen s dodavateli a doběrateli, ale i s administrativou kterou nařizují úřady? Podobné problémy jako máte vy neřeší jen tisíce dalších podnikatelů současnosti, ale vrásky dělaly už obchodníkům ve středověku a dříve.

Není všechen dovoz a vývoz, který je třeba vykazovat. Vedení účetnictví externími specialisty je... Jak na celní deklaraci? Nechte ať nepříjemnosti vyřeší za vás. Účetní poradci nám pomohou s podáním daňového přiznání, s vedením daňové evidence a nebo s podvojným účetnictvím. Napadlo vás ale, že nejenom tyto služby je možné chtít a že nejde jen o účetní poradenství, ale i o spoustu dalších věcí? Podvojné účetnictví zvládne každý. Podvojné účetnictví je prastará metoda jak si udělat pořádek ve financích a jak mít vždy přehled o tom, co odkud a kam přechází. Účetnictví může podnikatel vést dobrovolně, na základě svého rozhodnutí, nebo povinně a to v případě, že splní kritéria pro zařazení mezi účetní jednotky.

Které jsou zapsané v obchodním rejstříku, vedou účetnictví ode dne zápisu až do dne vý- mazu z obchodního rejstříku. V případě, že podnikatelé přesáhli obrat 25 milionů Kč, mají povinnost vést účetnictví až v roce následujícím po roce, kdy se stali účetní jednotkou a jsou povinny vést účetnictví až do roku, ve kterém přestali být účetní jednotkou. Podvojné účetnictví je základ, na kterém stojí... Nastavte si ceny tak, abyste se uživili. Přemýšlení nad tím, jak konkrétně formulovat ceník účetnictví na webových stránkách není úplně časově a mentálně nenáročná záležitost, spíše naopak. Každý chceme všechny položky nastavit co nejlépe, tak aby to vyhovovalo nám i klinetům a hlavně, tak, aby nám to přineslo ideální množství práce abychom nepracovali zase tak moc, jako v zaměstnání, a zase, ideální, tedy co nejvyšší množství financí do naší peněženky – tak aby se nám celé podnikání vyplatitlo maximálně a aby se vyvážily všechny jeho rizika.

Jak to ale udělat, to je oříšek. Někdo má v tom, kolik si účtovat za své služby vedení účetnictví už od začátku jasno a jediné co řeší je to, jestli by jeho ceník měl být veřejně viditelný, nebo jestli ho bude klientům posílat na vyžádání, jestli by měl být jenom formou tabulky jako obrázek nebo jako PDF (za nás rozhodně vítězí PDF formát) a nakonec, každý asi bude uvažovat nad formou grafické úravy ceníku. Budete se divit, co všechno je povinnost mzdové účetní! Uvnitř EU Intrastat tak trochu nahrazuje clo. Nechat si poradit od odborníka není nic, za co byste se měli stydět. Stát spotřebními daněmi vyrovnává následky negativních externalit. Zdraví není zdarma, pokud si ho chcete záměrně ničit, pak část nákladů budete muset zaplatit i vy sami. Tato informace by se měla donést ke každému spotřebiteli ve chvíli, kdy si všimne, že na jeho oblíbené zboží jsou uvaleny spotřební daně. I začínajícím podnikatelům pomůžou služby expertů. Pamatujete si ještě na ten den, kdy jste se rozhodli podnikat?

Překážkou mezinárodního obchodu je clo. Děsivý Intrastat? Spíše fáma než realita. Clo je prastarý nástroj, který má místo i v dnešní době. Spotřební daně jsou trest za nezdravý životní styl. Dopřejte si účetní poradenství od expertů a budete překvapeni. Firmu od rizika pokuty ochrání jen dobře vedené účetnictví. Zbavit se Intrastatu elegantně a levně. Zlaté řemeslo? Kdepak, budoucnost má účetní poradenství.

Zlaté řemeslo? Kdepak, budoucnost má účetní poradenství. Co takhle nechat, ať se o účetnictví postarají jiní? Intrastat teoreticky nahrazuje clo. Co čekat od povolání účetního poradce? Chcete si otevřít hospodu nebo bar? Pozor na spotřební daně! Chystáte se obchodovat se zahraničními... Bez mzdového účetnictví se mzdy vyplácejí těžce. Účetní poradenství se hodí, i když se v účetnictví... Účetní poradenství se hodí, i když se v účetnictví... Správa spotřební daně už nevyžaduje dalšího zaměstnance. S procedurou celní deklarace pomohou odborníci.

Svěřte vedení účetnictví expertům a oddychněte si. Intrastat a jak si s ním nejlépe poradit. Na intrastat jsou odborníci i na nečekaných místech. Účetní poradce pomůže se záludnostmi. Stát miluje spotřební daně. Občas si ale s nimi... Starosti se clem a intrastatem už můžete přenechat jiným. Řešíte mzdové účetnictví? I v tomto případě se můžete obrátit na specialistu. I když intrastat není vaší povinností, je dobré o něm vědět. Nechte si poradit a dopřejte sobě i svému účetnímu... Nevyhnutelnost cla. DCI Power — Bez obav si poradíte se spotřební daní. Správu intrastatu nemusíte řešit sami. Ve vedení účetnictví Praha vítězí. Podnikejte v účetním poradenství. DCI Power — Náklady na zdravotní péči vyvažují spotřební daně. Clo je překážka mezinárodního obchodu, ale ne vždy. Externí vedení účetnictví je také řešení. Správu Intrastatu pro klienty nabízí už i velké a renomované společnosti. Malé i velké firmy účetní poradenství ocení.

Není třeba bát se mzdového účetnictví. DCI Power — Nepříjemnou správu intrastatu již není nutné řešit... Potřebujete na cestě k úspěchu podat pomocnou ruku? Účetní poradenství je to pravé pro vás! Proč jsou zavedeny spotřební daně a koho zatěžují? DCI Power — Clo je nepříjemný, ale ne děsivý prostředek... Vedení účetnictví externí firmou přináší podnikatelům řadu výhod. DCI Power — I mzdové účetnictví může skvěle vyřešit externí... Bez Intrastatu se velký dovozce neobejde. Jak elegantně vyřešit jeho správu? Nechat si vést účetnictví externí firmou? Trendy a pokrokové řešení!

Zvažujete optimalizaci procesů? Účetní poradenství se rozhodně vyplatí. DCI Power — Spotřební daně nepatří mezi zásadní nepříjemnosti... O správu cla se postará odborník a vy můžete klidně obchodovat. DCI Power — Intrastat je trochu strašák, proto je služba... Účetní poradenství od odborníka se firmě vyplatí. DCI Power — Precizní vedení účetnictví je základ. DCI Power — Externí správu Intrastatu pro klienty nabízí stále... Účetní poradenství jako obor podnikání. Ne tak překvapivé řešení pro vedení účetnictví.

DCI Power — Účetní poradenství se vyplatí bez ohledu na... Outsorcování správy Intrastatu pro klienty bývá vysvobozením. DCI Power — Specializované společnosti vyřeší clo i Intrastat. DCI Power — Spotřební daně jsou jen drobná nepříjemnost. Proč se vyplatí účetní poradenství?