background preloader

Bedömning för lärande

Facebook Twitter

Welcome! Kampen med återkopplingen del 3 « Venit in mentem. ”Feedback says to a student, ‘Somebody cared enough about my work to read it and think about it!’

Kampen med återkopplingen del 3 « Venit in mentem

Most teachers want to be that somebody.” Med denna tänkvärda mening mitt i prick inleder Susan M Brookhart en av de bästa böcker jag läst om feedback. Bokens titel är How to Give Effective Feedback to Our Students (2008) och den är utgiven av den internationella organisationen ASCD med medlemmar i många länder. ASCD jobbar utan vinstintresse och arbetar med ett antal experter inom utbildning för att utveckla professionella utvecklingsprogram, onlinekurser och publikationer för att hjälpa lärare lära sig, undervisa och leda. I boken tar Brookhart sin utgångspunkt för återkoppling i de formativa frågorna som bl.a. Vad är god återkoppling? Brookhart tar upp följande: Vilka återkopplingsstrategier finns och hur kan läraren tänka? Frågorna läraren kan koncentrera sig på är: När? Brookhart utvecklar varje aspekt och ger tydliga rekommendationer för varje.

Vad skall god återkoppling innehålla? Koden till bättre lärande. Formativ bedömning på 2000-talet – en översikt av svensk och internationell forskning. Synligt lärande “Prov” - Hur kan bedömning användas som ett verktyg för inlärning? Jag har under en tid gått och tänkt att jag skulle vilja utrota begreppet prov ur svensk skola, i alla fall så som de flesta elever och föräldrar tänker kring begreppet idag.

Synligt lärande “Prov” - Hur kan bedömning användas som ett verktyg för inlärning?

Tyvärr, verkar det finnas skolor som svänger sig med begreppet på olika sätt om man får tro en publicerad artikel i Expressen (141201). Enligt Expressen var det Östlyckeskolan i Alingsås som haft prov på temat kärlek, sex och samlevnad. En bild på provet med totalt 100 frågor spreds i sociala medier där bl.a. rätt svar var madrass på frågan: Vad kallas en tjej som ligger runt? En sådan fråga fyller så klart ingen funktion i något bedömningssammanhang. Frågan går inte att koppla till något kunskapskrav i skolan. Det senaste året har jag haft många nya undervisningsgrupper. Hur kan då bedömning användas som ett verktyg för inlärning? Vad ska eleverna lära sig? Jag tänker inte uppehålla mig nämnvärt vid punkterna 1-2 utan fördjupa mig kring punkt 3,4 och 5. Hur kan man då ge återkoppling som för lärandet framåt? Källor: Formativ bedömning. YES WE CAN!

Formativ bedömning

Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera. En sak är säker: Om du använder dig av konceptet i rubriken på ett medvetet sätt kommer du att lyfta dina elever och få ett ”effektivt lärande”, åtminstonne om man lyssnar på J.Hattie och D.Williams, bland andra. Digitala verktyg, formativ bedömning och flippade klassrum kan öppna helt nya möjligheter för lärande. YES WE CAN, säger Obama. YES WE CAN, borde hela Sveriges skickliga lärarkår ryta ut. (Många av de digitala verktygen nedan finns även som appar för iPad!) Både elever och pedagoger måste klart och tydligt veta vart de är på väg: Konkretisera målen tillsammans med eleverna.

Diskutera/reflektera online/fånga upp åsikter och tankar anonymt…: Synliggöra via bloggar och wikispaces: