background preloader

3c Unit 5

Facebook Twitter

Ćwicz nazwy produktów spożywczych. Tekst piosenki I'm so hungry-Jestem taki głodny... Wykonaj zadanie 1 na stronie 48 w ćwiczeniach. Wykonaj zadanie 2 na stronie 48 w ćwiczeniach. Zagrajmy w Kahoot! Wpisz swoje imię i spróbuj odpowiedzieć na pytania w quizie.Ciekawe kto wygra:) Zwycięzca otrzyma 6:):):) Posłuchaj historyjki "The food machine" Poćwiczmy wymowę. Spróbuj przeczytać wyrazy i zdanie.Zwróć uwagę na wyróżnione litery.Następnie posłuchaj nagrań i sprawdź czy dobrze wypowiadałeś słowa. Posłuchaj i powtórz. Posłuchaj i powtórz. Pomocne zdania i wyrażenia:)-przypomnienie. Wykonaj zadania 1-3 na stronie 50 w ćwiczeniach.Skorzystaj z notatki, którą również przesłałam.

Nagranie-piosenka "I'm so hungry" Ćwiczenia online-produkty spożywcze. Posłuchaj i przeczytaj dialog.Spróbuj go ustnie przetłumaczyć. Nagranie-dialog. Zapisz w zeszycie. Spójrz na tabelkę i spróbuj opowiedzieć o tym,co chcą zjeść dzieci. Wykonaj zadania 1 i 2 na stronie 53 w ćwiczeniach i prześlij zdjęcie na adres dariasobczak@poczta.fm lub na messengerze.Masz tydzień na wykonanie zadań. Układ słoneczny. Posłuchaj wierszyka o układzie słonecznym i spróbuj go przeczytać.Zadanie dla chetnych:Naucz się wierszyka na pamięć i przyślij fimik z nagraniem, jak go recytujesz:) Nagranie do zadania 1 na stronie 46. Posłuchaj nagrania i dopasuj nazwy do elementów układu słonecznego.

Nagranie do zadania 2 na stronie 46. Zadanie 1 str.47 w podręczniku.Uzupełnij zdania.Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Przeczytaj tekst o układzie słonecznym a następnie określ czy zdania pod tekstem są prawdziwe czy fałszywe(true or false) Na końcu posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi:) Nagranie do zadania 3 na stronie 47 w podręczniku. W ramach powtórzenia wykonaj zadania 1-3 na stronie 57 w ćwiczeniach.Do oceny przyślij tylko projekt-zadanie 3 str.57. Przydatne wyrażenia. Uzupełnij słowniczek obrazkowy na stronie 94 w ćwiczeniach. Rozwiąż quiz-każdy uczeń otrzyma ocenę zgodnie z ilością poprawnych odpowiedzi.Quiz będzie aktywny do 19 maja.