background preloader

Ecology

Facebook Twitter

COLUMN: The cloud over China - Columns. Beijing has some seriously bad air.

COLUMN: The cloud over China - Columns

How bad? On a scale of 1 to 500, the U.S. Environmental Protection Agency says anything over 100 is unhealthy and anything above 400 is an emergency. Recently, the pollution index for Beijing hit 755. For purposes of breathing, it’s like being downwind of a forest fire while smoking a cigar. China’s communist rulers normally suppress news like that. But when your air contains enough foreign matter to mold bricks, it’s hard to claim the sky is blue. “I’ve never seen such broad Chinese media coverage of air pollution,” a Beijing consultant named Jeremy Goldkorn told The New York Times.

Pollution is not the only detectable thing in the Chinese air lately. Chants were heard that ordinarily could have brought harsh punishment: “Down with the Communist Party!” That may be expecting too much. The 2008 Beijing Olympics were supposed to push the government toward openness and tolerance. יוצאים מהסופר. How to Make Instructables. Ynet הבעיה ההפוכה של שוודיה: מחסור חמור בזבל. שבדיה שוברת שיאים בתחום הטיפול בפסולת: התוכנית של המדינה הנורדית לייצר אנרגיה מאשפה רושמת הצלחה מסחררת, אך יצרה לאחרונה בעייה חדשה ומפתיעה - פשוט אין מספיק אשפה.

כך דווח באתר www.redorbit.com. שוודיה נחשבת כיום לאחת המדינות שמובילות את התחום של טיפול באשפה והפקת ביוגז - שנחשב למקור אנרגיה נקי. לאחרונה החלה המדינה אף לייבא כ-800 אלף טון אשפה בשנה ממדינות אחרות, למשל מנורווגיה, שמשלמת על סילוק הפסולת מתחומה. קטרינה אוסטלנד, יועצת בכירה לסוכנות להגנת הסביבה של שבדיה, מספרת כי בהמשך הם מתכננים גם לפנות לבולגריה, רומניה ואיטליה על מנת שישלמו לה עבור סילוק האשפה מתחומן. מדינות אלה עדין מסתמכות על פינוי הפסולת לאתרי הטמנה - לדרך שנחשבת לא יעילה ולא סביבתית לטיפול באשפה. עם זאת, אם שוודיה תרצה להרוויח מהתחום, עליה למהר משום שבמדינות הללו הושקו לאחרונה יוזמות שונות להמת פסולת לאנרגיה.

מתקני הטיפול בפסולת של שוודיה, מייצרים אנרגיה שמספקת נכון להיום את צריכת החשמל של כ-250 אלף משקי בית וכן מספקת חשמל לחמישית ממערכת החימום שפועלת במדינה באמצעות צינורות מים. המשטרה פשטה על בית המטבחיים "אדום אדום" - מדע וסביבה. המשטרה, בשיתוף משרדי החקלאות והגנת הסביבה, ממשיכה לחקור את ההתעללות בעגלים בבית המטבחיים "אדום אדום". היום (שלישי) פשטו חוקרי המשטרה ונציגי המשרדים על המפעל של חברת תנובה בבית שאן. בין השאר, החרימו מהמפעל את השוקר, המקלות, החבלים והרצועות ששימשו להתעללות בעגלים. כמו כן, חקרו את עובדי המפעל החשודים בהתעללות ישירות או בעקיפין. בין הנחקרים היו גם מנהל המפעל וקצין הבטיחות, אשר תועד בכתבה בתכנית כלבוטק מדריך את התחקירן להצמיד שוקר חשמלי לגוף העגלים כדי לגרום להם להתקדם מהר יותר. Ynet קריאה למפלגות: אל תשכחו את הסביבה. לשלל התנועות שקוראות לשינוי כלכלי וחברתי בישראל, מצטרפות שתי תנועות נוספות שמקדמות שינוי במדיניות הסביבתית בארץ ומבקשות להעלות את הנושא גם למודעות המפלגות המתמודדות לכנסת.

הראשונה, התנועה לשינוי מונטארי, קוראת לשינוי השיטה הכלכלית באופן שיעביר את ה"הון" לידי האזרחים. השניה, התנועה לעצמאות אנרגטית לישראל, קוראת לממשלה להגדיל את היעדים לשימוש באנרגיות מתחדשות. עוד בכלכלה ירוקה : המחשבה שעומדת בבסיס של שתי התנועות דומה: למדיניות הסביבתית של ישראל יש השלכות משמעותיות על המדיניות הכלכלית, ולהפך. אריה בן דוד, מסייד התנועה לשינוי מונטארי, מסביר שהשיטה הכלכלית הנהוגה כיום, מרכזת את הכסף בידי מיעוט בעלי הון ומעודדת שימוש יתר במשאבי כדור הארץ, דבר שמוביל לפגיעה מתמדת בסביבה ובחברה.

התנועה לשינוי מונטארי הוקמה על ידי אנשי סביבה, אקדמיה, כלכלה וחלק מבוגרי המחאה החברתית. לדברי בן דוד, הרוב המכריע של הכסף בישראל מיוצר כיום על ידי הבנקים שנמצאים בידיים פרטיות, כחוב נושא ריבית. "אם אנו רוצים להאט את הרס הסביבה, חייבים לשנות את המערכת הכלכלית מהיסוד", הוא מוסיף. Adital Ela - עדיטל אלה - עיצוב חושב סביבה - Planet. ‪Detox Fashion‬‏ Ynet בדיקה מגלה: איפה האוויר הכי מזוהם ומסוכן בארץ? בדיקות חדשות ומקיפות של המשרד להגנת הסביבה מצאו שורה של חומרים מסרטנים באוויר שאנחנו נושמים - ברמות החורגות מהכמויות שעלולות לסכן אותנו, לדעת המשרד.

ynet בדיקה מגלה: איפה האוויר הכי מזוהם ומסוכן בארץ?

הבדיקות בוצעו לראשונה בערים רבות בישראל, ובכולן אותר לפחות בבדיקה אחת חומר מסרטן במינון מסוכן. בשנים האחרונות החל המשרד להגנת הסביבה לבצע בדיקות לאיתור נרחב של חומרים מזהמים באוויר. עד אז הוא הסתפק בהפעלת תחנות ניטור אוטומטיות באזורים שונים בארץ, שבדקו באופן שוטף מספר קטן של חומרים. הסכנות בזיהום האוויר: במסגרת העלאת ההילוך במלחמה בזיהום אוויר, לפני שלוש שנים אף נחקק חוק אוויר נקי, ונקבעה רשימה של כ‭30-‬ חומרים, חלקם מסרטנים, שעלולים להימצא באוויר כתוצאה מפעילות תעשייתית, מפליטות מכלי רכב וגם משריפת דלקים לייצור חשמל. אחרי שבעשור הקודם התמקד המשרד בעיקר באזור מפרץ חיפה, בשלוש השנים האחרונות הורחבו בדיקות זיהום האוויר לתל אביב, לירושלים, לאשדוד, לאשקלון - וגם ליישובים גדולים פחות.

כדי לבצע את המדידה הונחו שפופרות זכוכית מיוחדות בנקודות שנקבעו מראש, ובהמשך נשלח האוויר ש"נאגר" בהן למעבדה. Ynet כלכלה - רוצים לגדל ירקות? כך תקימו גינה קהילתית. בשנים האחרונות מוצפת ישראל במאות גינות קהילתיות, המופעלות על ידי תושבים.

ynet כלכלה - רוצים לגדל ירקות? כך תקימו גינה קהילתית

אלה מוצאים בגינה לא רק מקור לגידול ירקות טובים, אלא גם מקום מפגש ובניית זהות, כמו גם מעורבות ציבורית בפיתוח המרחב העירוני ואיכות החיים בו. כתבות נוספות בערוץ כלכלה ירוקה : קידום הרעיון של הקמת גינה קהילתית אינו דורש ניסיון או מיומנות. אלה יגיעו בשלב מאוחר יותר, במהלך התכנון שיעשה בהדרכת בעל מקצוע. מה שכן נדרש הוא אומץ ונכונות לעשיה. אי אפשר להקים גינה קהילתית לבד. Zeitgeist - Moving Forward (Full Movie, 2011)