background preloader

Planering och genomförande av undervisningen

Facebook Twitter

Planering och genomförande av undervisningen, del 1: Planering. Planering och genomförande av undervisningen, del 2: Genomförande. Planering och genomförande av undervisningen, del 3: Kunskapsbedömning och betygsättning. Planering och genomförande av undervisningen, del 4: Uppföljning och dokumentation.