background preloader

English lessons

Facebook Twitter

Vizia. 200 Free Kids Educational Resources: Lessons, Apps, Books, Websites... A+ Papers. US State Department Creates Illustrations Depicting Differences Between Briti... People in America and the UK both speak English, and while most words remain the same there are a few differences that could potentially create a misunderstanding.

US State Department Creates Illustrations Depicting Differences Between Briti...

To help English speakers from all over the world better communicate, the US State Department created these useful illustrations that highlight key differences between British and American English. English originated as early as the mid-5th century, and has since been brought to a number of countries. Over the years many changes and adaptations have taken place, creating unique discrepancies in the English language all around the world. Here are some of the main differences between British and American English, we bet you find at least a few that truly surprise you! 1. Americanenglish.state.gov 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vad är en digital ämnesportal? Du kanske hittills mest har använt böcker i din undervisning, och ibland en och annan pdf med begränsade interaktiva funktioner.

Vad är en digital ämnesportal?

Det vi erbjuder däremot, är något helt nytt i läromedelsvärlden. Uppdateras enkeltMed våra digitala ämnesportaler löser vi problemet med gamla böcker – portalerna hänger med när omvärlden förändras. Nya länder på kartan? En avsatt president i USA? En nyupptäckt insektsart? Underlättar planeringClio Onlines digitala ämnesportaler innehåller även kompletta läsårs- och lektionsplaneringar, så att du som lärare får tid att fokusera på det som verkligen betyder något – din undervisning. Fyllda med funktionerLåt dina elever öka sin läsförståelse genom funktioner som högläsning av vissa ord, valda stycken eller hela texter i portalerna. Lär dig mer om ämnesportalernas smarta funktioner och om hur undervisningen kan bli lättare för dig och roligare för dina elever, i videon nedan. Selfie Scavenger Hunt.

Music Quiz VT 15 year 8. Variation & formativitet. Google Docs ger dig möjlighet att dela dokumentet med... - de som har länken - de som blir inbjudna Så många som 50 personer kan arbeta på samma Google Doc samtidigt...

Variation & formativitet

Ändringshistoriken gör det möjligt att gå tillbaka och se hur ett dokument såg ut vid en viss tidpunkt. Kommentera i realtid och få kommentarer tillbaka... GOOGLE DOCS gör formativitet enkel och omedelbar. Zaption - Interact & Learn with Video Lessons. Ed and Mysteries of Vernacular. 12 verb tenses English grammar PDF - Learning English vocabulary and grammar. Find the murderer. Target language: Past continuous 1.

Find the murderer

Write on board: Mrs. Shakespeare our way - elevernas tolkningar - Mia Smith. Som jag redan beskrivit har mina elever i år 8 och 9 fått lära känna Shakespeare i allmänhet och Romeo & Julia i synnerhet inom ramen för engelskundervisningen, upplägget har jag beskrivit i följande blogginlägg: och Mycket av upplägget är klassiska uppgifter, men den avslutande utmaningen är den som utmärker projektet, och den där eleverna fått möjlighet att ta ut svängarna lite extra.

Shakespeare our way - elevernas tolkningar - Mia Smith

Många av dem har gjort detta med bravur och jag vill visa upp några exempel på hur de valt att tolka uppgiften. De exempel jag visar upp är inte nödvändigtvis de bästa eller mest unika, men de representerar olika varianter av tolkningar och påvisar en bredd. Eleverna går i år 8 och 9 på Vallhamra skola och har alla givit mig sitt godkännande att publicera deras verk. Uppgiften gick ut på att välja en del av berättelsen om Romeo & Julia och göra en egen tolkning.

Jag har fått in fantastiska tolkningar som jag inte kommer visa upp här: låtar, vloggar och andra texter. Chattar i sociala medier. Mobile Site Preview. Games/vocabulary - spraktrollet. Kimstudies - Home. Home. Flash Fiction. A flash fiction text is only 150 words short/long.

Flash Fiction

Engelska spel. Det engelska språket omger oss alltmer i vardagen.

Engelska spel

Spela dessa engelskaspel så att du kan, vågar och vill använda engelska i olika situationer. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Engelska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Worksheets. Read and write about Superheroes. 11 svenskar som tagit det här med engelska till en ny nivå. Ibland kan det vara svårt med engelskan. 1.

11 svenskar som tagit det här med engelska till en ny nivå

Personen som satte upp den här skylten skolkade nog en del 2. School Radio - World War 2 Audio Clips. Swedish Lucia For Dummies. Engelska 5 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som kan förekomma i nationella prov i Engelska 5 i gymnasieskolan.

Engelska 5 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet de uppgifter som används i prov till stor del är autentiska, till exempel reportage och radioprogram, varför restriktioner för copyright begränsar våra möjligheter att publicera uppgifter på nätet Ämnesplaner 2011.

Famous Biographies & TV Shows. PP Kursplan i engelska. Kristinaasker. BusyTeacher.org Mobile. Åk 9 Förmågor. Freshpet Holiday Feast - 13 Dogs and 1 Cat Eating with Human Hands. Printables from A to Z from Homeschool Creations. The printables shared on this site are FREE of charge and you are welcome to download them for your personal and/or classroom use only.

Printables from A to Z from Homeschool Creations

However, free or purchased printables are NOT to be reproduced, hosted, sold, or stored on any other website or electronic retrieval system {such as Scribd or Google docs}. My printables are copyright protected and I appreciate your help in keeping them that way. :) If you download and use some of my printables and then blog about them, please provide a link back to my blog and let me know ~ I’d love to see how you are using them! Free ESL Video Quizzes for Students. Free Quiz Builder for Te... 14 anledningar att svenska ordspråk bara funkar i Sverige. Om du någon gång åker utomlands – ge fasen i att använda svenska ordspråk. Det funkar inte, helt enkelt. 1. Nu har du skitit i det blå skåpet 2. Dra inte alla över en kam. Comments. My future.

Sara Bruuns klassrum. Comments. My future. Nonfiction Literacy and Current Events. Om strategier i engelska språket. Mias klassrum. Sara Bruuns klassrum. Engbloggalfa. Teaching Material for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. ELT teacher & teacher trainer. WebEnglish.se. Mr Smedjeback's English Class. Pernilla's English Classroom. Home - spraktrollet. Ninas Språkrum. Flippad undervisning. Listening - spraktrollet. SAFIR English.

Learning Chocolate. Games/vocabulary - spraktrollet. 14 Expressions with Crazy Origins that You Would Never Have Guessed. Guest post by Anais John You probably use tons of expressions, idioms, and slang phrases every day that don’t make literal sense. WebEnglish.se. The Civil Rights Movement, och så har jag en dröm. Under året som gått har jag på nätet vid flera tillfällen stött på pedagoger som i engelskan arbetat med civil rights. Ett frö planterades och så småningom började det växa fram en tanke om att även jag ville göra något kring detta. Sagt och gjort - för någon månad sedan drog jag igång. Engelska9 2014-15. Berättelser som berör. Läsårets sista lektion blev passande nog med ett härligt gäng ungdomar som går ut nian. Lektionen bjöd därför på sammanfattande tankar om ämnet svenska. Undervisningen har bland annat haft som syfte att: Utmana tankar genom olika berättelser (i bland annat reportage, krönikor, noveller, romaner, bilder, filmer och verkligheten)Uttrycka dessa tankar och åsikter i tal och skriftIfrågasätta det man ser, läser och hörUtveckla skrivandet i olika typer av texter En bärande grundidé som undervisningen vilar på är att den ska beröra och/eller att det ska upplevas som viktigt.

A+ Papers. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. English Lesson on Angelina Jolie. Movie Quizzes and Movie Trivia. The Minnits. Engelska. Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus. English Worksheets. Lessonplans. Peace and war. History's HEROES. World War 1. English Lessons. Mission US. English speaking countries. Games - Games to Learn English – For Students. Learning Chocolate - Vocabulary Learning Platform. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn.

WebEnglish.se Teaching Material for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. British Council.