background preloader

English lessons

Facebook Twitter

Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet, 7.5 hp - US158F... Kursen är helt nätbaserad utan fysiska träffar och kräver tillgång till headset och webbkamera. Undervisningsspråket är engelska. Kursplan | Kurslitteratur | Betygskriterier Kursens syfte är att du ska utveckla din förmåga att arbeta kommunikativt med grammatik och uttal i din undervisning i muntlig och skriftlig språkfärdighet på olika nivåer i skolan. Kursen kan inte tillgodoräknas som en del av grundlärarprogrammets kurser i engelska, eller som en behörighetsgivande kurs. Kursen startar den 12 juni. All kommunikation sker via e-post, lärplattformen Mondo samt AdobeConnect. Innan kursstart måste du aktivera ditt universitetskonto samt webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.

Vizia. 200 Free Kids Educational Resources: Lessons, Apps, Books, Websites... Advertisement This collection provides a list of free educational resources for K-12 students (kindergarten through high school students) and their parents and teachers. It features free video lessons/tutorials; free mobile apps; free audiobooks, ebooks and textbooks; quality YouTube channels; free foreign language lessons; test prep materials; and free web resources in academic subjects like literature, history, science and computing. This newly-released list is a work in progress. Please tell us if we’re missing something good.

Free Audio Books, eBooks and Textbooks Free Audio Books: Our collection of 450 free audio books includes many children’s classics. Free eBooks: This collection includes many children’s classics in ebook format. Bartleby.com: Gives you access to free online classics of reference, literature, and nonfiction, including Strunk & White’s Elements of Style, The World Factbook, The Oxford Shakespeare, and The King James Bible. Foreign Languages Deutsch – warum nicht? A+ Papers. US State Department Creates Illustrations Depicting Differences Between Briti... People in America and the UK both speak English, and while most words remain the same there are a few differences that could potentially create a misunderstanding.

To help English speakers from all over the world better communicate, the US State Department created these useful illustrations that highlight key differences between British and American English. English originated as early as the mid-5th century, and has since been brought to a number of countries. Over the years many changes and adaptations have taken place, creating unique discrepancies in the English language all around the world. Here are some of the main differences between British and American English, we bet you find at least a few that truly surprise you! 1. Fish & Chips americanenglish.state.gov 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Vad är en digital ämnesportal? Du kanske hittills mest har använt böcker i din undervisning, och ibland en och annan pdf med begränsade interaktiva funktioner. Det vi erbjuder däremot, är något helt nytt i läromedelsvärlden. Uppdateras enkeltMed våra digitala ämnesportaler löser vi problemet med gamla böcker – portalerna hänger med när omvärlden förändras.

Nya länder på kartan? En avsatt president i USA? En nyupptäckt insektsart? Inga problem. Underlättar planeringClio Onlines digitala ämnesportaler innehåller även kompletta läsårs- och lektionsplaneringar, så att du som lärare får tid att fokusera på det som verkligen betyder något – din undervisning. Fyllda med funktionerLåt dina elever öka sin läsförståelse genom funktioner som högläsning av vissa ord, valda stycken eller hela texter i portalerna. Lär dig mer om ämnesportalernas smarta funktioner och om hur undervisningen kan bli lättare för dig och roligare för dina elever, i videon nedan.

Selfie Scavenger Hunt. Music Quiz VT 15 year 8. Variation & formativitet. Google Docs ger dig möjlighet att dela dokumentet med... - de som har länken - de som blir inbjudna Så många som 50 personer kan arbeta på samma Google Doc samtidigt... Ändringshistoriken gör det möjligt att gå tillbaka och se hur ett dokument såg ut vid en viss tidpunkt. Kommentera i realtid och få kommentarer tillbaka... GOOGLE DOCS gör formativitet enkel och omedelbar. Här kommer vi göra en "Split Worksheet"... Lägg till text, ljud, video ... där vi kan lägga till både text, ljud, video, länkar, tabeller och bilder i övningen.

Välj mellan många olika sorters frågetyper... Du kan ange hur resultatet visas, om övningen kan delas, laddas ner som pdf och mer... Lägg till den mail du använt för att skapa ditt konto så att eleverna kan skicka in sitt arbete till dig. Zaption - Interact & Learn with Video Lessons. Ed and Mysteries of Vernacular. 12 verb tenses English grammar PDF - Learning English vocabulary and grammar.

12 tenses in English grammar with examples​ PDF The 12 tenses in English grammar 12 verb tenses video This is a video of the picture above with audio The 12 tenses in English grammar explained List of the 12 tenses in English grammar Past simple Present simple Future simple Past continuous Present continuous Future continuous Past perfect Present perfect Future perfect Past perfect continuous Present perfect continuous Future perfect continuous ​12 verb tenses with examples English grammar in PDF List of the 12 verb tenses with examples 1. I eat a pineapple. He eats a pineapple. 2. I ate a pineapple. He ate a pineapple. 3. I shall eat a pineapple. He will eat a pineapple. 4. I am eating a pineapple. We are eating pineapple. He was eating a pineapple. 5. I was eating a pineapple. We were eating pineapple. 6. I shall be eating a pineapple.

He will be eating a pineapple. 7. I have eaten a pineapple. He has eaten a pineapple. 8. I had eaten a pineapple. He had eaten a pineapple. 9. I shall have eaten a pineapple. Find the murderer. Target language: Past continuous 1. Write on board: Mrs. McDonald was found dead in her house on Tuesday at eight in the morning. You have to find who killed her and why. 2. 3. Option (a) Tell the students they are free to invent a story about why she is dead, and how; they can choose their own personalities and alibis, and decide who will be the inspector as he or she has to prepare a few questions to ask the suspects. 4. 5. 6. 7. 8.

My personal comment: I always ask for feedback, up to now they have always really enjoyed it. Shakespeare our way - elevernas tolkningar - Mia Smith. Som jag redan beskrivit har mina elever i år 8 och 9 fått lära känna Shakespeare i allmänhet och Romeo & Julia i synnerhet inom ramen för engelskundervisningen, upplägget har jag beskrivit i följande blogginlägg: och Mycket av upplägget är klassiska uppgifter, men den avslutande utmaningen är den som utmärker projektet, och den där eleverna fått möjlighet att ta ut svängarna lite extra.

Många av dem har gjort detta med bravur och jag vill visa upp några exempel på hur de valt att tolka uppgiften. De exempel jag visar upp är inte nödvändigtvis de bästa eller mest unika, men de representerar olika varianter av tolkningar och påvisar en bredd. Eleverna går i år 8 och 9 på Vallhamra skola och har alla givit mig sitt godkännande att publicera deras verk. Uppgiften gick ut på att välja en del av berättelsen om Romeo & Julia och göra en egen tolkning. Chattar i sociala medier Vlog. Games/vocabulary - spraktrollet. Kimstudies - Home.

Home. Flash Fiction. A flash fiction text is only 150 words short/long. Some say it is 75 words long and others say 1500, but we will write 150 words. In this text you remove all extra words like adjectives, adverbs, names, personifications and metaphors. That means that you as a writer leaves the reader to read outside the text and to create his or her own images of the characters and setting in the text. We will use Banksy´s pictures to create our flash fictions to leave an image in our head and to give the reader another one. Choose one picture by Banksy You can choose from the pictures at the bottom of this page. Start in the middle You don’t have time in this very short form to set scenes and build character. Don’t use too many characters You won’t have time to describe your characters in a ultra-short text. Make sure the ending isn’t at the end Avoid that the reader stops reading – place the ending in the middle of the story.

Your last line should leave us with something Write long, then go short Proofread. Engelska spel. Det engelska språket omger oss alltmer i vardagen. Spela dessa engelskaspel så att du kan, vågar och vill använda engelska i olika situationer. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Engelska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Food Årskurs 1 0 av 3 nivåer klara Para ihop olika matord på engelska med rätt bild i detta spel. Am / is / are 0 av 2 nivåer klara • Verbet är - am/are/is Träna verbet "är" som på engelska heter antingen am, is, eller are. Wild animals Ett spel där eleven får lära sig vilda djur på engelska. Engelska glassmaker • Glassorter• Frukter• Sötsaker Glassmaker på engelska. Glosor från Minecraft 0 av 5 nivåer klara • Stavning• Engelska• Glosor• Minecraft Stava rätt på glosor från MInecraft.

Oregelbundna verb • Verb• Oregelbundna Träna tio oregelbundna verb i de tre formerna. Practise Colours • Igenkänning• Engelska• Färger Öva färger med hjälp av bilder. Engelska julord 0 av 16 nivåer klara. Worksheets. Read and write about Superheroes. 11 svenskar som tagit det här med engelska till en ny nivå. Ibland kan det vara svårt med engelskan. 1. Personen som satte upp den här skylten skolkade nog en del 2. Den här mannen 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 Haha, brännboll låter helt sjukt om man beskriver det på dålig engelska. School Radio - World War 2 Audio Clips. Swedish Lucia For Dummies. Engelska 5 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som kan förekomma i nationella prov i Engelska 5 i gymnasieskolan.

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet de uppgifter som används i prov till stor del är autentiska, till exempel reportage och radioprogram, varför restriktioner för copyright begränsar våra möjligheter att publicera uppgifter på nätet Ämnesplaner 2011 Skolverkets kommentarmaterial till ämnesplanen: Om ämnet Engelska Rock Climber.

Famous Biographies & TV Shows. PP Kursplan i engelska. Kristinaasker. BusyTeacher.org Mobile. Åk 9 Förmågor. Freshpet Holiday Feast - 13 Dogs and 1 Cat Eating with Human Hands. Printables from A to Z from Homeschool Creations. The printables shared on this site are FREE of charge and you are welcome to download them for your personal and/or classroom use only. However, free or purchased printables are NOT to be reproduced, hosted, sold, or stored on any other website or electronic retrieval system {such as Scribd or Google docs}. My printables are copyright protected and I appreciate your help in keeping them that way. :) If you download and use some of my printables and then blog about them, please provide a link back to my blog and let me know ~ I’d love to see how you are using them!

Please be sure to link to the blog post or web page - and not directly to the file itself. Thank you! ESLvideo.com :: Free ESL Video Quizzes for Students. Free Quiz Builder for Te... 14 anledningar att svenska ordspråk bara funkar i Sverige. Om du någon gång åker utomlands – ge fasen i att använda svenska ordspråk. Det funkar inte, helt enkelt. 1. Nu har du skitit i det blå skåpet 2. Dra inte alla över en kam 3. Det är ingen fara på taket 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bonus: Att glida in på en räkmacka. Comments. My future. Sara Bruuns klassrum. Comments. My future. Newsela | Nonfiction Literacy and Current Events.

Om strategier i engelska språket. Mias klassrum. Sara Bruuns klassrum. Engbloggalfa. WebEnglish | Teaching Material for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. Elisabeth Horn | ELT teacher & teacher trainer. WebEnglish.se. Mr Smedjeback's English Class. Pernilla's English Classroom. Home - spraktrollet. Ninas Språkrum. Mitt öppna klassrum | flippad undervisning. Listening - spraktrollet. SAFIR English. Home | Learning Chocolate.

Games/vocabulary - spraktrollet. 14 Expressions with Crazy Origins that You Would Never Have Guessed | Grammar... Guest post by Anais John You probably use tons of expressions, idioms, and slang phrases every day that don’t make literal sense. If you ever thought long and hard about why you say something a certain way, you could probably make a guess. However, some English expressions are so crazy and unusual that it is impossible to guess where on earth it originated from — unless you know the history. In case you didn’t know, historical events, legends, important figures, religion, and even advertisements form the basis of many expressions used today. Here are the origins of some of the most interesting idioms! Bite the bullet Meaning: To accept something difficult or unpleasant Origin: In the olden days, when doctors were short on anesthesia or time during a battle, they would ask the patient to bite down on a bullet to distract from the pain.

Break the ice Meaning: To break off a conflict or commence a friendship. Butter someone up Meaning: To impress someone with flattery Mad as a hatter. WebEnglish.se. The Civil Rights Movement, och så har jag en dröm. Engelska9 2014-15. Berättelser som berör. A+ Papers. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes.

English Lesson on Angelina Jolie. Movie Quizzes and Movie Trivia -- Fun Trivia. Home | The Minnits. Engelska. Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus. English Worksheets. Lessonplans. Peace and war. History's HEROES. World War 1. English Lessons. Mission US | THIRTEEN. English speaking countries. Games - Games to Learn English – For Students. Learning Chocolate - Vocabulary Learning Platform. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. WebEnglish.se Teaching Material for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. British Council | United Kingdom.