background preloader

Verkrachting

Facebook Twitter

Verkrachtingen Utrecht werden steeds gewelddadiger. Een groot aantal jonge mannen: altijd een risicofactor - NRC. Zedendelinquentie en etniciteit - Bureau Beke. Criminaliteit en asielzoekers: bestaat er een verband? Na de gebeurtenissen in Duitsland en Zweden laait ook in Nederland de discussie over criminaliteit en asielzoekers op.

Criminaliteit en asielzoekers: bestaat er een verband?

Zeven vragen en antwoorden over wat we wel, en wat we niet weten over criminaliteit en asielzoekers. 1. Hoe vaak komen verkrachtingen door asielzoekers voor? Dat is lastig te beantwoorden. Over criminaliteit onder asielzoekers zijn geen cijfers per delict openbaar. Maar het grootste deel van de allochtonen in Nederland is helemaal geen asielzoeker: zij zijn in Nederland geboren, maar hebben buitenlandse ouders, of kwamen naar Nederland om te werken. 2.

De ex-asielzoekers worden ongeveer drie keer zo vaak verdacht van misdrijven als autochtone Nederlanders. 3. Je zou daarom die jonge alleenstaande mannelijke asielzoekers met een uitkering willen vergelijken met jonge alleenstaande mannelijke autochtonen met een uitkering. 4. "Sterker nog, er is sprake van een ondervertegenwoordiging van asielmigranten ten opzichte van autochtonen. 5. 6. 7. Criminaliteit en asielzoekers: bestaat er een verband? Verschenen: Policy brief WRR/SCP/WODC 'Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten' U bevindt zich op: Home / Nieuws / Verschenen: Policy brief WRR/SCP/WODC 'Geen tijd verliezen.

Verschenen: Policy brief WRR/SCP/WODC 'Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten'

Van opvang naar integratie van asielmigranten' 16 december 2015 Momenteel gaat de aandacht vooral uit naar de problemen rond de lokale opvang van nieuwe groepen asielzoekers, maar tegelijkertijd dringt zich een tweede fundamentele beleidsopgave op, namelijk de integratie van asielmigranten aan wie een verblijfsvergunning voor de Nederlandse samenleving wordt verleend. Deze policy brief richt zich op deze categorie asielmigranten die statushouders worden genoemd. De policy brief is onder andere gebaseerd op een unieke cohortstudie naar de positie van 33.000 in Nederland geregistreerde asielmigranten die tussen 1995-1999 een verblijfsvergunning kregen en minimaal tot 2011 in Nederland verbleven. De belangrijkste conclusies over het recente verleden zijn: Veel statushouders hebben een ongunstige arbeidsmarktpositie en lopen de achterstand op andere groepen heel langzaam in.

2015 15 12 WRR Policy Brief geen tijd te verliezen DEF WEB. GGD Zuid Limburg: Zorgwekkend seksueel geweld bij jongeren en jongvolwassenen. Seksueel geweld bij jongeren komt niet zelden voor.

GGD Zuid Limburg: Zorgwekkend seksueel geweld bij jongeren en jongvolwassenen

Dit blijkt uit een onderzoek van de GGD Zuid Limburg en de Universiteit Maastricht in samenwerking met Rutgers en SOAAIDS Nederland. De resultaten van dit onderzoek zijn op 28 juli gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMW. In 2011 hebben 10.401 jongeren uit heel Nederland voor dit onderzoek een vragenlijst ingevuld over hun seksuele gedrag. Deze gegevens zijn anoniem geanalyseerd om te zien hoe vaak vormen van seksueel geweld (seks tegen je wil) wordt gerapporteerd.

Fra 2014 vaw survey main results apr14 en. Een op twintig vrouwen in Europa verkracht. Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen, dat werd uitgevoerd door het EU-agentschap voor grondrechten.

Een op twintig vrouwen in Europa verkracht

Vrouwen zijn nog vaker het slachtoffer van seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen, omhelzingen of kussen; 55 procent van alle Europese vrouwen maakt dit wel eens mee. In een derde van de gevallen was het de baas, collega of een klant, zo blijkt uit het onderzoek. Pharos - Werkconferentie over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond. Gezond opgroeien > Kindermishandeling > Werkconferentie over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond Pharos en Movisie organiseerden op 29 november 2013 de werkconferentie “Ik schaamde me zo diep…” over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

Pharos - Werkconferentie over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond

Tijdens deze werkconferentie presenteerde promovenda Pinar Okur (INTERVICT, Tilburg University) de voorlopige resultaten uit haar onderzoek naar seksueel geweldservaringen onder kinderen en jongeren met een niet-westerse achtergrond.Een van de voorlopige conclusies is dat er geen groot verschil in de prevalentie is van seksueel misbruik bij kinderen en jongeren met een migranten achtergrond en de autochtone jeugd. Volgens Okur zijn er wel verschillen in het hulpzoekgedrag na het misbruik. Migrantenjongeren ervaren binnen de school een hoge drempel om hulp te vragen.

Ook blijkt bij deze groep veel onwetendheid over mogelijkheden van professionele hulpverlening en online hulpverlening. Als Ze Maar Van Me Afblijven: Een Onderzoek Naar Antihomoseksueel Geweld in ... - Laurens Buijs, Gert Hekma, Jan Willem Duyvendak. Een groot aantal jonge mannen: altijd een risicofactor - NRC. 'Geweld tegen vrouwen in Nederland een stuk hoger dan in EU' Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen is het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld.

'Geweld tegen vrouwen in Nederland een stuk hoger dan in EU'

Het percentage, 45 procent, ligt fors hoger dan het gemiddelde in Europa, dat op 33 procent ligt. De cijfers komen uit een grootschalig onderzoek naar geweld onder vrouwen in Europa. Het onderzoek is uitgevoerd door het EU-agentschap voor de grondrechten. Veel geweld of intimidatie vindt thuis of op het werk plaats. Omdat veel Nederlandse vrouwen werken, is hun kans geïntimideerd te worden ook groter, zeggen de onderzoekers. Geen taboe meer"Godzijdank is er in Nederland nauwelijks meer een taboe om te zeggen: ik wil niet lastig worden gevallen", reageert de Nederlander Friso Roscam Abbing van het agentschap. Driekwart van de Nederlandse vrouwen is volgens het onderzoek wel eens slachtoffer geweest van seksuele intimidatie. Goede nazorg"Het probleem zit niet in de cijfers, maar Nederland moet meer doen om geweld tegen vrouwen te voorkomen", zegt Roscam Abbing.

RTL Nieuws/ ANP. Aanranding vrouwen geen stok om mee te slaan. De vreselijke "massa-aanranding" die in Keulen heeft plaatsgevonden en waarbij tientallen, zo niet honderd(en) vrouwen zijn aangerand of verkracht, zien bepaalde (politieke) partijen als argument voor het betoog dat asielzoekers moeten worden geweerd.

Aanranding vrouwen geen stok om mee te slaan

Nederlandse vrouwen zouden in gevaar worden gebracht door het toelaten van zogenaamde "testosteronbommen". Hiermee wekken deze partijen de indruk dat asielzoekers meer geneigd zouden zijn tot het aanranden of verkrachten van vrouwen dan de gemiddelde Westerse man. De harde cijfers wijzen er echter op dat seksueel geweld overal ter wereld voorkomt, ook in Nederland.