background preloader

Verkrachting

Facebook Twitter

Verkrachtingen Utrecht werden steeds gewelddadiger. Een groot aantal jonge mannen: altijd een risicofactor - NRC. Zedendelinquentie en etniciteit - Bureau Beke. Criminaliteit en asielzoekers: bestaat er een verband? Na de gebeurtenissen in Duitsland en Zweden laait ook in Nederland de discussie over criminaliteit en asielzoekers op. Zeven vragen en antwoorden over wat we wel, en wat we niet weten over criminaliteit en asielzoekers. 1. Hoe vaak komen verkrachtingen door asielzoekers voor?

Dat is lastig te beantwoorden. Maar het grootste deel van de allochtonen in Nederland is helemaal geen asielzoeker: zij zijn in Nederland geboren, maar hebben buitenlandse ouders, of kwamen naar Nederland om te werken. 2. De ex-asielzoekers worden ongeveer drie keer zo vaak verdacht van misdrijven als autochtone Nederlanders. 3. Je zou daarom die jonge alleenstaande mannelijke asielzoekers met een uitkering willen vergelijken met jonge alleenstaande mannelijke autochtonen met een uitkering. 4.

"Sterker nog, er is sprake van een ondervertegenwoordiging van asielmigranten ten opzichte van autochtonen. 5. 6. 7. Criminaliteit en asielzoekers: bestaat er een verband? Verschenen: Policy brief WRR/SCP/WODC 'Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten' U bevindt zich op: Home / Nieuws / Verschenen: Policy brief WRR/SCP/WODC 'Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten' 16 december 2015 Momenteel gaat de aandacht vooral uit naar de problemen rond de lokale opvang van nieuwe groepen asielzoekers, maar tegelijkertijd dringt zich een tweede fundamentele beleidsopgave op, namelijk de integratie van asielmigranten aan wie een verblijfsvergunning voor de Nederlandse samenleving wordt verleend.

Deze policy brief richt zich op deze categorie asielmigranten die statushouders worden genoemd. De policy brief is onder andere gebaseerd op een unieke cohortstudie naar de positie van 33.000 in Nederland geregistreerde asielmigranten die tussen 1995-1999 een verblijfsvergunning kregen en minimaal tot 2011 in Nederland verbleven. De belangrijkste conclusies over het recente verleden zijn: Veel statushouders hebben een ongunstige arbeidsmarktpositie en lopen de achterstand op andere groepen heel langzaam in.

2015 15 12 WRR Policy Brief geen tijd te verliezen DEF WEB. GGD Zuid Limburg: Zorgwekkend seksueel geweld bij jongeren en jongvolwassenen. Seksueel geweld bij jongeren komt niet zelden voor. Dit blijkt uit een onderzoek van de GGD Zuid Limburg en de Universiteit Maastricht in samenwerking met Rutgers en SOAAIDS Nederland. De resultaten van dit onderzoek zijn op 28 juli gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMW. In 2011 hebben 10.401 jongeren uit heel Nederland voor dit onderzoek een vragenlijst ingevuld over hun seksuele gedrag.

Wat is seksueel geweld? Seksueel geweld blijkt in verschillende vormen voor te komen. Een aantal zaken viel op: vaak was de dader een bekende van de jongere;bij de meer invasieve vormen van seks tegen iemands wil, was in een kwart van de gevallen sprake van geweld. Wat kan er aan gedaan worden? De resultaten van het onderzoek zijn zorgwekkend. Voorlichting op school en door ouders Seksueel geweld bij jongeren en jongvolwassenen kan verminderd worden door een goede seksuele voorlichting door ouders en op scholen. Fra 2014 vaw survey main results apr14 en. Een op twintig vrouwen in Europa verkracht.

Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen, dat werd uitgevoerd door het EU-agentschap voor grondrechten. Vrouwen zijn nog vaker het slachtoffer van seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen, omhelzingen of kussen; 55 procent van alle Europese vrouwen maakt dit wel eens mee. In een derde van de gevallen was het de baas, collega of een klant, zo blijkt uit het onderzoek. Met name vrouwen in hogere managementfuncties zijn slachtoffer van seksuele intimidatie (75 procent). Bijna een op de vijf vrouwen in Europa (18 procent) is wel eens gestalkt. Nagenoeg een kwart van de slachtoffers veranderde haar e-mailadres of telefoonnummer daarom. Ongepaste berichtjes op sociale-netwerkpagina's of expliciete (seksuele) e-mailtjes of sms'jes ontvangt zeker een op de tien vrouwen (11 procent).

Jonge vrouwen nog veel vaker; een op de vijf vrouwen tussen de 18 en 29 jaar. Nederland Werk Veel geweld of intimidatie vindt thuis of op het werk plaats. Effect. Pharos - Werkconferentie over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond. Gezond opgroeien > Kindermishandeling > Werkconferentie over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond Pharos en Movisie organiseerden op 29 november 2013 de werkconferentie “Ik schaamde me zo diep…” over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

Tijdens deze werkconferentie presenteerde promovenda Pinar Okur (INTERVICT, Tilburg University) de voorlopige resultaten uit haar onderzoek naar seksueel geweldservaringen onder kinderen en jongeren met een niet-westerse achtergrond.Een van de voorlopige conclusies is dat er geen groot verschil in de prevalentie is van seksueel misbruik bij kinderen en jongeren met een migranten achtergrond en de autochtone jeugd. Volgens Okur zijn er wel verschillen in het hulpzoekgedrag na het misbruik. Migrantenjongeren ervaren binnen de school een hoge drempel om hulp te vragen. Ook blijkt bij deze groep veel onwetendheid over mogelijkheden van professionele hulpverlening en online hulpverlening. Als Ze Maar Van Me Afblijven: Een Onderzoek Naar Antihomoseksueel Geweld in ... - Laurens Buijs, Gert Hekma, Jan Willem Duyvendak. Een groot aantal jonge mannen: altijd een risicofactor - NRC. 'Geweld tegen vrouwen in Nederland een stuk hoger dan in EU'

Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen is het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Het percentage, 45 procent, ligt fors hoger dan het gemiddelde in Europa, dat op 33 procent ligt. De cijfers komen uit een grootschalig onderzoek naar geweld onder vrouwen in Europa. Het onderzoek is uitgevoerd door het EU-agentschap voor de grondrechten. Veel geweld of intimidatie vindt thuis of op het werk plaats. Omdat veel Nederlandse vrouwen werken, is hun kans geïntimideerd te worden ook groter, zeggen de onderzoekers. Bovendien zijn Nederlandse vrouwen mondiger en stappen zij sneller naar de politie of autoriteiten, waardoor de cijfers - die op politiegegevens zijn gebaseerd - hoger zijn.

Geen taboe meer"Godzijdank is er in Nederland nauwelijks meer een taboe om te zeggen: ik wil niet lastig worden gevallen", reageert de Nederlander Friso Roscam Abbing van het agentschap. RTL Nieuws/ ANP. Aanranding vrouwen geen stok om mee te slaan | Clara wichmann. De vreselijke "massa-aanranding" die in Keulen heeft plaatsgevonden en waarbij tientallen, zo niet honderd(en) vrouwen zijn aangerand of verkracht, zien bepaalde (politieke) partijen als argument voor het betoog dat asielzoekers moeten worden geweerd. Nederlandse vrouwen zouden in gevaar worden gebracht door het toelaten van zogenaamde "testosteronbommen". Hiermee wekken deze partijen de indruk dat asielzoekers meer geneigd zouden zijn tot het aanranden of verkrachten van vrouwen dan de gemiddelde Westerse man.

De harde cijfers wijzen er echter op dat seksueel geweld overal ter wereld voorkomt, ook in Nederland. Zo wijst recent onderzoek van de GGD Zuid Limburg in samenwerking met de Universiteit Maastricht uit dat wel 40% van jonge vrouwen in Nederland onvrijwillige seksuele ervaringen heeft gehad met een vriend, kennis of familielid. Op andere plekken ter wereld is het niet veel beter gesteld met de seksuele autonomie van de vrouw.