background preloader

BLOG

Facebook Twitter

Je suis Indépendant – Hoe onafhankelijk is de hedendaagse journalistiek? Een actueel, maatschappelijk en journalistiek blog met een kritische noot. JV201504 - Verboden liefdes | Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) U bent hier:Home Jv, 2015, nr. 4 Samenvatting De keuze van een liefdespartner is door de eeuwen heen altijd beperkt door kerkelijke en maatschappelijke zedelijkheidsnormen, die vaak ook in wettelijke verbods- en strafbepalingen tot uitdrukking kwamen. Vanaf de jaren zestig-zeventig van de vorige eeuw begon de opmars van een ‘bevrijdingsideologie’ die seksuele zelfbeschikking voor ieder individu centraal stelde en die zich afzette tegen de kerkelijke en burgerlijke moraal. Onder invloed van de tweede feministische golf en andere emancipatiebewegingen zien we in de decennia daarna grote veranderingen optreden op het terrein van de zedelijkheid: nieuwe wetgeving over abortus, echtscheiding, de legalisering van prostitutie en de erkenning van homoseksuele en lesbische relaties, uitmondend in de openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht.

Inhoudsopgave: Inleiding 5 Summaries 100Congresagenda 103. Helft jongeren ervaart negatieve invloed sociale media - NRC. Helft jongeren ervaart negatieve invloed sociale media - NRC. BachelorscriptieASW Charlotte Prenen. Cindy Pieterse - actief in het theater, de media en op de werkvloer. 2008 11 26 Buitenleven Amstelhoek artikel Kruiskerk.

Neoliberalisme – vrije markt of bestraffende staat? "the neutrality of [Neoliberalism] is disputed". Foto: kevin (cc) ANALYSE - Het neoliberalisme is diep in alle poriën van het maatschappelijk leven doorgedrongen, schrijft Willem Visser. Is het ons overkomen of ons opgedrongen door een onzichtbare hand? Tik ‘neoliberalisme’ in en Google hoest 5.790.000 resultaten op. Het maakt de tongen los, maar leidt tot een Babylonische spraakverwarring. Beschrijvingen staan haaks op elkaar en over de oorsprong is niemand het eens. Neoliberalisme is een kameleontisch begrip. Kenmerkend voor het neoliberalisme is de grote (lees: allesbepalende) rol van de economie.

Vrije markt Het economisch denken en handelen maakt alles ondergeschikt. Parallel aan het neoliberalisme komt in de jaren ’70 het filosofisch postmodernisme op. Paars In Nederland gaven de paarse kabinetten (1994 – 2002) het neoliberalisme vleugels. Dronken brokkenpiloot Meer markt en minder overheid werkt zolang alles voor de wind gaat. De Franse filosoof Loïc Wacquant is nog explicieter. Zin en onzin van het begrip neoliberalisme. Steeds meer linkse en ook nationalistische politici noemen het neoliberalisme als de oorzaak van zo ongeveer alles dat fout gaat.

Zoals Wikipedia ook aangeeft, is neoliberalism(e) een begrip dat op verschillende manieren wordt gebruikt, maar de laatste jaren vooral in een negatieve betekenis. De periode van de jaren tachtig (Reagan/Thatcher) met de sterke invloed van de monetarist Milton Friedman op de achtergrond, wordt wel beschouwd als de hoogtijdagen van het neoliberalisme. In deze periode werd sterk geloofd in de werking van de vrije markt, in deregulering, belastingverlaging als stimulans voor economische groei en een beperkte rol voor de overheid.

Volgens Nigel Farage zijn we in het huidige mondiale economische systeem steeds meer slachtoffer van onze eigen economie. Raisbeck wijst erop (zie met name dat laatste twee alinea’s van zijn stuk) dat het politieke project van de eenheidseuro juist een voorbeeld is van politiek centralisme en corporatisme. Onderzoeksrapportage creatieve industrie - Artikel. Brabanders bestaan niet?! Wetenschappelijk onderzoek naar Brabantse identiteit anno nu. Sandra Wagemakers aan het werk op de campus TILBURG - Op de universiteit in Tilburg is een onderzoek gestart naar de veranderingen in de Brabantse identiteit over de afgelopen 20 jaar. Het onderzoek richt zich op onder meer het Brabants dialect en de invloed daarop van bijvoorbeeld New Kids en cabaretiers als Theo Maassen en Hans Teeuwen.

Onderzoekster Sandra Wagemakers uit Hilvarenbeek hoopt te promoveren op het onderwerp. De Brabantse taal en identiteit worden al jarenlang onderzocht op de Universiteit van Tilburg. Sinds dit jaar is alle expertise gebundeld in de Erfgoed Academie Brabant. Er zijn twee hoogleraren die daarmee bezig zijn. Professor Arnoud-Jan Bijsterveld die zich richt op de Brabantse cultuur en professor Jos Swanenberg die zich richt op de dialecten in onze provincie. Jonge Brabo's Concreet richt Wagemakers zich op de periode vanaf 1995 tot nu. Dé Brabander? 5 lessen uit fanstudies voor marketeers. Fans van televisieseries werden vroeger gezien als nerds.

Ietwat kinderlijke, aseksuele en sociaalongemakkelijke types die veel te veel voor de televisie doorbrachten en te weinig buiten kwamen. 'Fanatiek' kleefde nog aan het woord fan: het idee van obsessie. Die negatieve bijsmaak is in korte tijd verdwenen. Dankzij sociale media en de terminologie van (bijvoorbeeld) Facebook zien we een fan nu als iemand die openlijk zijn affiniteit met iets of iemand verklaart.

Dat kan een televisieserie zijn, maar ook een merk, product of bedrijf. De nieuwe heilige graal is het krijgen/vinden/aantrekken van fans. Maar is het wel zo zaligmakend als iemand fan is van je merk? Fanstudies maken deel uit van de de communicatiewetenschap. 1. Onlangs werd bekend dat Disney nieuwe Star Wars-films gaat maken. 2. Hoewel fans dus huiverig zijn voor iedere aanpassing van de makers op de oorspronkelijke tekst, vormt die tekst wel een dankbare inspiratie om zelf aan de slag te gaan. 3. 4. 5. Scheef podium. Gelukkig Alleen. UIT DE PUT | als je jong en depressief bent.

MIJN KIND WORDT MODEL | HELP! ..of hoera? Brouwbieren | Leven in de lokale brouwerij! WOORDENKUNST | Over de kracht van het gesproken/geschreven woord. Grijze huizen | een duik in de wereld van de ouderenzorg. KAMP HOLOCAUST. ‘Jezelf zijn bestaat eigenlijk helemaal niet!’ | GenderVariety. Een van de belangrijkste aspecten van genderexpressie is natuurlijk hoe iemand zijn of haar genderidentiteit tot uiting brengt. Toch lijkt de modewereld nog niet divers genoeg voor non-binaire mensen. GenderVariety sprak met mode-journalist Aynouk Tan over mode en genderdiversiteit. In hoeverre zijn we in staat om ons volledig te zijn in onze maatschappij?

‘Mode is eigenlijk tweeledig. Ten eerste heb je ontwerpers die met hun werk een beeld willen scheppen van hoe een mens er in de toekomst uit zou kunnen zien. ‘Je hebt nu een ontwikkeling waarin bijvoorbeeld transgenders op de voorgrond spelen als model. ‘Het is zo achterhaald dat het nog nieuws is dat mensen tussen twee genders staan. Het is nu 2015 en ik vind dat we nu wel iets verder kunnen kijken. Code voor de journalistiek | Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. De leden van het Genootschap zijn op geen enkele manier gebonden aan deze Code. De Code dient slechts als uitgangspunt voor debat. Zie het verslag van de 49ste ledenvergadering van het Genootschap, gehouden op vrijdag 18 april 2008 in Middelburg. Waarheidsgetrouw Bij het doorgeven van nieuws neemt de journalist de werkelijkheid zoals hij die aantreft en waarneemt als uitgangspunt. De verificatie van feiten en de weergave van uiteenlopende meningen belichamen het journalistieke streven naar objectiviteit.

De journalist brengt in de berichtgeving een duidelijk onderscheid aan tussen feiten, beweringen en meningen. De journalist gaat zorgvuldig en integer te werk en geeft daarvan ook blijk in zijn berichtgeving door verantwoording af te leggen over zijn journalistieke methoden. Onafhankelijk De journalist verricht zijn werk in onafhankelijkheid en vermijdt (de schijn van) belangenverstrengeling. Fair Bij het verzamelen, selecteren en bewerken van nieuws gaat de journalist fair te werk.