background preloader

Výlety a aktivity :)

Facebook Twitter

Vinice Šobes v NP Podyjí - Znovín Znojmo, a.s. - výrobce vín - Vína hrdá na svůj původ. V hlubokém údolí Dyje, v samém srdci Národního parku Podyjí leží na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky jedna z nejstarších a patrně nejlepších vinic evropských vinařských poloh – Šobes.

Vinice Šobes v NP Podyjí - Znovín Znojmo, a.s. - výrobce vín - Vína hrdá na svůj původ

Za své vynikající vlastnosti vděčí šobeské víno právě ideální poloze vinice, ležící v nižší nadmořské výšce na prosluněném jižním svahu, chráněném ze severozápadu i severovýchodu proti větrům. Zvláštní význam má i řeka Dyje, která vinici obtéká, teplé dny a chladnější noci, mlhy a nakonec i kamenitá, kyselá hlína na rulovém podkladě, která přes den nasává sluneční teplo a v noci je zase intenzivně vyzařuje. Zdejší mikroklima se podobá podmínkám například na Rýně či v údolí francouzské Rhôny. Přestože první vinice v tomto požehnaném vinařském kraji údajně založili už římští legionáři, viniční trať Šobes, ověnčená superlativy, je dodnes onou pověstnou třešničkou na dortu.

Neváhejte – mezi milovníky vína jsou zdejší ryzlinky či Rulandské šedé oblíbené natolik, že jsou vyprodány téměř ještě před sklizní. Romantická zřícenina Zvířetice, Máchův kraj - Výlet. Vítejte na Vysočině. Správce stezky: Lesy ČR, Lesní správa Třebíč Délka stezky: 2 km Časová náročnost: 1 hod.

Vítejte na Vysočině

Počet zastavení: 10 Náročnost trasy: nízká Zaměření: fauna, flóra Trasa vhodná pro: pěší, cyklisty a kočárky. O.p.s. - školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání. Mapový portál - turistický portál.

Třebíč

Místopisný rejstřík - Vysočina - Vysočina - Třebíčsko - Vyletnik.cz. Počet míst v rejstříku: 71 Reklama Zámek stojí na místě původní vodní tvrze ze 13. stol., přebudované v 16. stol. na renesanční zámek.

Místopisný rejstřík - Vysočina - Vysočina - Třebíčsko - Vyletnik.cz

Dnešní podobu získal za výrazné přestavby v honosné barokní letní sídlo ve... Dalešická přehrada láká především zájemce o krásné koupání, letní aktivity a projížďku parníkem Horácko. Přistoupit na palubu můžete z pěti zastávek. Elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou v ČR. Zámek patří mezi největší a nejmonumentálnější zámky v Evropě. Reklama: Počet míst v rejstříku: 71 Reklama Zámek stojí na místě původní vodní tvrze ze 13. stol., přebudované v 16. stol. na renesanční zámek. Dalešická přehrada láká především zájemce o krásné koupání, letní aktivity a projížďku parníkem Horácko. Elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou v ČR. Zámek patří mezi největší a nejmonumentálnější zámky v Evropě.

Reklama: Přírodní rezervace Hošťanka - Foto.mapy.cz. Třebíčsko - Tipy na výlet. Dnešní díl putování po zajímavých místech Třebíčska bude svým způsobem neobvyklý.

Třebíčsko - Tipy na výlet

Tedy pokusím se o nemožné – alespoň v krátkém popisu prchavě nahlédnout do nesmírného bohatství a výjimečnosti hadcové stepi, jež leží nedaleko městyse Mohelno. Jako úvod k našemu výletu si vypůjčím nádherná slova Rudolfa Dvořáka (třebíčský a mohelenský učitel a významný botanik), který popisuje step v roce 1935 takto: „Kdo putuje za letního času krajem památných vltavínů z Dalešic po silnici přes Skryje do Dukovan, jistě zastaví kroky své u skryjské školy překvapen, upoután směrem severovýchodním v délce asi 3,5 kilometrů, nezvyklým sice, ale nádherným pohledem na docela nový, uzavřený svět. Na kus země, který se prapodivně odráží od tmavých lesů a zelených polí, jež jej obklopují.

Země slunná a vyprahlá, bizarní, jakoby ji vypálil kyselinou. To je památná hadcová step u Mohelna, nádherné útočiště teplomilné květeny, poslední její etapy na této hornině ve střední Evropě vůbec“. Městská zeleň. Mapa Pro Třebíč je charakteristické stísnění historického jádra města ležícího na obou březích v poměrně úzkém údolí řeky Jihlavy a postupné rozrůstání novější zástavby města na náhorních rovinách nad svahy údolí.

Městská zeleň

Tyto náhorní roviny jsou protknuty údolími četných říčních přítoků. Stísněnost městského jádra předurčila nedostatek ploch použitelných pro založení souvislejších celků zeleně. Na rozdíl od některých okolních měst byla v Třebíči propasena i šance využít pro ozelenění plochy uvolněné při rušení městského opevnění. Dašovský mlýn (Štěměchy) + rozhledna Mařenka. Muzeum Dašovský mlýn je splněním dětského snu, touhy vydobýt z letitých nánosů něco, co se díky přízni osudu zachovalo až do našich dnů.

Dašovský mlýn (Štěměchy) + rozhledna Mařenka

S velkou úctou jsme po léta ve vzácných chvílích volna, kousek po kousku, odkrývali mlýnská zařízení a předměty denní potřeby, které odpočívaly ukryté po celé generace. Z knih, časopisů, internetu a návštěv skanzenů čerpali dávno zapadlé vědomosti, učili se pojmenovávat jednotlivé stroje a chápat jejich funkci. Když se podařilo najít zápis, že velká přestavba z původního českého složení na mlýn válcový proběhla v srpnu 1911, uspíšilo to naše předsevzetí ke stému výročí vše uspořádat do formy muzea, které by ukázalo našim dětem a vnukům, jak se žilo ve starých dobách, aby vynalézavost, fortel, i jména našich předků neupadly v zapomnění. Je ještě dlouhá cesta k tomu, aby mlýn vypadal jako kdysi, ale už teď se s vámi chceme podělit o dílo, které jsme vybudovali. Panenská u Jemnice - Pohádková stezka aneb putování malého Človíčete. Pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových cestách v okolí obce Panenská.

Panenská u Jemnice - Pohádková stezka aneb putování malého Človíčete

Setkáte se zde s různými pohádkovými postavami a prožijete kouzelná dobrodružství. Jedenácti zastaveními vás provede malé, vnímavé, zvídavé a hravé Človíče. Pohádková stezka v Panenské mezi Slavonicemi a Jemnicí probudí vaši fantazii, ukáže vám nejen cestu lesem, ale také jak se zde pohybovat, dívat se kolem sebe a jak přírodu chránit.

Na informační tabuli u každého stanoviště si přečtete pohádkový příběh, z něhož vyplývá soutěžní úkol. Jsou zde umístěny lavičky, na nichž si můžete dopřát dostatek času ke splnění úkolu nebo jen k odpočinku.