background preloader

Clarawt

Facebook Twitter

Millions of ordinary Americans support Donald Trump. Here's why. Let us now address the greatest American mystery at the moment: what motivates the supporters of Republican presidential candidate Donald Trump?

Millions of ordinary Americans support Donald Trump. Here's why

I call it a “mystery” because the working-class white people who make up the bulk of Trump’s fan base show up in amazing numbers for the candidate, filling stadiums and airport hangars, but their views, by and large, do not appear in our prestige newspapers. On their opinion pages, these publications take care to represent demographic categories of nearly every kind, but “blue-collar” is one they persistently overlook. The views of working-class people are so foreign to that universe that when New York Times columnist Nick Kristof wanted to “engage” a Trump supporter last week, he made one up, along with this imaginary person’s responses to his questions.

Meet Google Drive – One place for all your files. A Really Bad Deal for America. Photo Washington — Donald J.

A Really Bad Deal for America

Trump can be seen as a talented demagogue, or as the manifestation of deep pathologies in the body politic, but he is also the bearer of ideas — crudely framed and sometimes incoherent, but ideas nonetheless. Nowhere is this more true than on foreign policy. In the address he delivered on this subject last month, some elements could have been uttered by any mainstream American politician in the last half-century: that the United States should have the world’s most powerful military; that we desire to live peacefully with all nations, including Russia and China; that Iran cannot be allowed to develop nuclear weapons; that Israel is a close friend; that restraint is a hallmark of strength. And then there was the distinctively Trumpian touch: his slogan “America first” invoking the notorious movement before World War II that included not only traditional isolationists but also Nazi sympathizers. Fundamentally, much of the difference between Mr.

Mr. Mr. Colombiakonflikten. Colombiakonflikten eller colombianska inbördeskriget, är en väpnad konflikt som pågår mellan Colombias regering och vänstergerillor som FARC och ELN, samt högerpolitiskt inriktade paramilitärer som Águilas Negras.

Colombiakonflikten

Konflikten tog sin början mellan 1964 och 1966, då FARC och senare ELN (Ejército de Liberación Nacional) grundades och startade gerillaupproret mot den colombianska regeringen. Upproret började som en motreaktion från en tidigare konflikt känd som La Violencia, som hade startats i och med mordet på den politiske ledaren Jorge Eliécer Gaitán 1948. De olika arméförbandens mål mot den civila och offentliga infrastrukturen, ledde både till skapandet av gerillorna och av paramilitära grupper som stred emot dem.

Landguiden. I Colombia pågår en av världens värsta humanitära kriser.

Landguiden

Sedan 1960-talet har över 200 000 människor dödats i politiskt våld. Såväl regeringssidan som gerillarörelser på vänsterkanten och högermiliser har stått för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Miljoner colombianer har drivits på flykt från sina hem. Men 2012 inledde regeringen och vänstergerillan Farc fredssamtal och förhoppningarna är stora om att ett avtal som sätter punkt för konflikten ska bli klart under 2016. Både vänstergerillorna och högermilisgrupper har finansierat sin krigföring genom narkotikahandel och annan kriminell verksamhet. President Álvaro Uribe som styrde landet 2002–2010 satsade stort på att militärt bekämpa vänstergerillorna Farc och ELN. Med högermilisernas paraplyorganisation AUC slöt Uribes regering ett fredsavtal. Konflikten i Colombia. Konflikten/kriget i Colombia har involverat många olika grupper med olika intressen.

Konflikten i Colombia

Det är idag Latinamerikas längsta konflikt eftersom den ännu inte är avslutad. Det verkar dock som att ett fredsavtal nu är möjligt. Flyktingar i Colombia leker vid älven i staden Rio Sucio. Folkgrupper som berörs av konflikten flyttar till städer där de kan få trygghet, arbete och dit barnen kan gå i skolan. Foto: UN Photo/Mark Garten Bakgrund Mellan åren 1948 och 1958 pågick krig i Colombia och över 300 000 människor dog. Sakerhetspolitik. Civilbefolkningen är hårt drabbad, inte bara då de hamnat i skottlinjen i den väpnade konflikten, utan även som offer för den organiserade brottsligheten.

sakerhetspolitik

Även om situationen har förbättrats de senaste åren, har Colombia fortfarande en av världens högsta andelar mord i förhållande till storleken på befolkningen. La Violencia Orsakerna till inbördeskriget i Colombia kan spåras till mitten av 1900-talet och den period i Colombias historia som på spanska kallas ”La Violencia”, våldet. Efter självständigheten från Spanien i början av 1800-talet förekom strider mellan de två stora politiska partierna, de konservativa och de liberala. Under 1800-talet utbröt en rad inbördeskrig mellan dessa. Efter årtionden av relativt lugn avrättades den liberala ledaren Jorge Eliécer Gaitán 1948 och våldsamma strider bröt ut. La Violencia fick sitt namn från det oerhörda våld som kännetecknade perioden. Kommunistiska gerillor bildas. Meet Google Drive – One place for all your files. Sakerhetspolitik. Konflikten i Colombia har pågått i snart 50 år och den fortsätter att skörda liv och orsaka lidande.

sakerhetspolitik

Mer än 45 000 människor beräknas ha dött, och över 3 miljoner har drivits på flykt till följd av striderna mellan armén, vänstergerillorna och paramilitärerna. Våld mot civila har använts som en strategi av samtliga parter, samtidigt som en utbredd organiserad brottslighet förvärrar situationen ytterligare. Trots att våldet har minskat och förhandlingar har förekommit, har man ännu inte lyckats skapa varaktig fred i Colombia. De kommunistiska gerillorna FARC och ELN har sedan 1960-talet kämpat för att avsätta regeringen i Colombia. Båda grupperna har nästan enbart finansierats av droghandel och kidnappningar.

Både FARC och ELN har försvagats sedan 2006 och våldet har sedan dess minskat. 2012 inleddes fredsförhandlingar med FARC, först i Norge och sedan på Kuba.