background preloader

Läsa

Facebook Twitter

Bokrecension. Kensukes rike. Bokmärken. Jag såg de här häftiga bokmärkena och ville göra en egen variant, så här kommer de!

Bokmärken

Det finns fyra olika ark med bokmärken. Storleken kan skilja sig något mellan bokmärkena. Färglägga får du göra själv! Klipp sedan ut bilden och limma på en bit färgad kartong eller kraftigt papper. Google Drive. Dodens_hus_stora_boken_med_spokhistorier1. Fandom powered by Wikia. Av Gunila Ambjörnsson.

Fandom powered by Wikia

Varg nosar och jagar. Arbeta med bokcirklar. Sandvargen frågor. Läslogg mall. Katitzi_LHL_arbetsuppgifter.pdf. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)?

Fem strategier för läsning av faktatexter

Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. De fem strategierna visualiseras som pusselbitar som kan läggas på huvudet. Varje pusselbit är en tankeaktivetet som finns i vår hjärna. De fem strategierna är: Bokcirkel – upplägg och struktur. Här kommer ett tips till er som arbetar med bokcirklar och boksamtal.

Bokcirkel – upplägg och struktur

Det är såklart med inspiration från En läsande klass och våra fantastiska läsfixare! Under fyran bestod den mesta läsningen av just En läsande klass och nu när mina elever har börjat femman tänkte jag att läsningen skulle bestå främst av bokcirklar av olika slag. Kryssa_Boktips_TioTretton. Linas lärarrum - Alex Dogboy.

Vi är flera pedagoger som tycker om att använda oss av Monica Zaks bok Alex Dogboy i vår undervisning.

Linas lärarrum - Alex Dogboy

Det är en utmärkt bok att låta eleverna läsa i åk 6. Jag har använt mig av boken i fyra klassen och alla med utgången att eleverna har utvecklat både sitt skrivande och resonerande med fantastiskt resultat. Svenska - Novellklubben. Svj-lektionsplaneringar. UR Skola - Journal. Mitt magiska finger - Roald Dahl. Skönlitteratur som stöd till soämnen. Linas lärarrum - Mysteriet med de halshuggna rosorna. Andra avsnittet av Läsmysteriet heter "Mysteriet med de halshuggna rosorna" och fokuserar på nyckelord med hjälp av strategierna Detektiven och Cowboyen.

Linas lärarrum - Mysteriet med de halshuggna rosorna

Detektiven undersöker ord och det gäller att både läsa före och efter ett ord för att förstå sammanhanget som ordet befinner sig i. Cowboyen samlar in det viktigaste och sammanfattar texter vilket också hör ihop med ord och begrepp. Linas lärarrum - Läsmysteriet. Jag hoppas att ni inte har missat UR:s nya serie Läsmysteriet som modellerar lässtrategier i form av roliga utmaningar.

Linas lärarrum - Läsmysteriet

Jag läste om den här serien några månader innan den kom ut och väntade med stor spänning inför det första avsnittet. Nu har jag arbetat med de två första avsnitten med tillhörande uppgifter och mina elever i åk 5 älskar det. I övningarna de gör utgår de från sammarbete i grupp där de ska lösa ungefär samma uppgifter som i programmet. Spågumman boksamtal mellanstadiet.docx.

Läsförståelsestrategier. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta.

Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Dessa underbara böcker! Kensukes rike – del 1. Inför det här läsåret köpte vi in robinsonaden Kensukes rike av Michael Morpurgo.

Kensukes rike – del 1

Boken visade sig fungera väldigt bra i åk 5. Den mesta läsningen skedde som högläsning, men vissa kapitel läste/lyssnade eleverna till själva. Vi inledde med att titta på framsidan av boken och eleverna fick en riktad skrivuppgift: Vad tror du boken handlar om? Därefter skrev vi dialoglogg: eleverna bytte iPad med sin bänkgranne och svarade på frågan: Håller du med din kompis? Motivera ditt svar. Kensukes rike del 2. Textsamtalets förutsättningar och möjligheter.

På Skolverkets handledarkurs, Läslyftet, i Borås vecka 6 jag möjligheten att lyssna på Barbro Westlunds föreläsning Textsamtalets möjligheter och förutsättningar och innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt; en föreläsning som verkligen lyfte fram vikten av att vi pedagoger behöver metoder kopplade till teorier om inlärning för att kunna bedriva en kvalitativ undervisning.

Textsamtalets förutsättningar och möjligheter

Didaktiska och återkommande reflektioner över undervisningen/vad som händer i klassrummet är centrala för elevernas utveckling. Det är något som vi alla vet, men ibland räcker kanske inte tiden till... Följande citat använde sig Barbro Westlund av för att belysa att kunskap skapas i interaktion: "Comprehension is not something that usually happens unaided. It is not a plant that grows from the ground unaided. Detta stämmer väl in på Vygotskijs tankar kring att lärande och språkutveckling går hand i hand, och genom att vara språkligt aktiva utvecklas elevernas kunskaper, tankar och språk.

Min bokhylla. Referat, rapport, recension - eller något annat? Goda, självständiga läsare. Respektive svaga, osjälvständiga läsare!? Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare. Läser vi mer så flyter läsningen lättare, bättre och med mindre ansträngning.

Barnlitteratur (med lärarhandledningar) Ett hål om dagen - Louise Sachar. Logg Alex Dogboy - Google Docs. Ställ en fråga och välj en mening. För att eleverna ska ges utrymme att tänka fritt brukar jag lägga in två enkla övningar som är snarlika varandra. Öjaby skolbibliotek - Tematisk gruppläsning. Skip to main content Get your Wikispaces Classroom now: the easiest way to manage your class. Öjaby skolbibliotek - Boksamtal. För att samtala om böcker med eleverna krävs oftast en hel del förberedelse. Givetvis fungerar även de spontana samtalen men ibland vill man ha frågor att utgå ifrån och förslag på arbetssätt och uppgifter kring boken. Här finns länkar till förlag som har egna lärarhandledningar till sina böcker, lärarhandledningar gjorda av pedagoger och bibliotekarier som jag har hittat via nätet, samt det material jag som skolbibliotekarie själv har arbetat fram.

Generella frågor för samtalsledaren. Bedomningsmatris1.pdf. Alex Dogboy. Serienocheleven.wordpress. Aidan%20Chambers%20boksamtal. Granen - Svenskanoveller Wiki - Wikia. Tsatsiki_LHL_arbetsuppgifter. En plats är tom - Novellklubben. Läsprojekt - En läsande klass (specifik bok) W som i författare. Läsbingo Sommar. Vinnare i Bokjuryn 2014. (Vi anger tio i topp för alla kategorier utom Faktaböcker och Serier, där vi anger fem i topp.

Flickan i Drömfångaren. Läskraft - Boklådor. Eldens+hemlighet%2C+l%C3%A4rarhandledning. Lektionsförslag: Kittla hjärnan med en rolig ingång i boken! Arbetsmaterial- Nypon. Läs- och skrivportalen. Megakillen i dubbeltrubbel. Jattarna anfaller. Basta vanner. Webbövningar. Provläs böcker - gratis smakprov och recensioner. Att göra den enskilda läsningen gemensam. Läsanalys + Körling. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.