background preloader

Christinal

Facebook Twitter

Livets lotteri – ett skrivprojekt. Nedan följer delar av en variant på Boken om mig (som vi övergett för länge sedan då den inte riktigt ”tog fart”).

Livets lotteri – ett skrivprojekt

Den här varianten har vuxit fram under de senaste åren och blir tydligare och bättre för varje år som går. Termer12.pdf. File_download. NO och Teknik åk 4-6 Begreppsmaskin NO F-6 torg Kampanjer Liber. Begreppsmaskin. File_download. Download.php?lesson=27616&file=lektion_se_27616_HJALPMALL SVENSKA 19 juli. Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering? Vilket syfte har en pedagogisk planering?

Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering?

Skynda långsamt – strategier för för att få elever att lösa problem på egen hand. De uppsträckta händernas stress Jag har genom åren råkat på grupper av elever där det känts som att alla elever behövt min hjälp samtidigt och hela tiden vid individuellt arbete.

Skynda långsamt – strategier för för att få elever att lösa problem på egen hand

Vid flera tillfällen har lektionerna sett ut som ett intervallträningspass där jag småjoggat mellan bänkarna och de uppsträckta händerna. En gång fick jag en aha-upplevelse i en av dessa klasser. Jag var tvungen att lämna klassrummet som var fullt av uppsträckta händer för att gå och kopiera en sak. När jag närmade mig klassrummet igen och tittade in satt de flesta och jobbade. Webbmatte.se. Fånga rutan.pdf. Den hemliga eleven. Unga Fakta - en sajt för nyfikna!

”Det är tabu att prata om intelligens” Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer. – Resultatet från PISA-studien visar att it-användningen i skolan har ökat bland 15-åringar och vi vet sedan tidigare att kunskapen om hur datorerna kan användas inte hängt med.

Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer

Det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för it-användningen i skolan för att få ut maximal nytta av investeringarna, säger Anders Fredriksson, biträdande chef på resultatutvärderingsenheten, på Skolverket. Hög it-användning i skolan och låga PISA-resultat Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är som störst och användningen för skolarbete har ökat sedan 2009. Didaktorn: Mera matte. Pedagogik och IKT. Nu lyfter vi skolan, är du med?

Montessoriinspirerad matematik. Dan Meyer, problemlösning och aktiva elever som tänker (del 1) - Nicklas Mörk. Siffror-med-produkter. 50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning.

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift

Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Därför är det önskvärt att med ganska enkla medel kunna avläsa elevernas kunskapsnivå. Barn som anhöriga. Många fler elever än man hittills trott har allvarliga svårigheter hemma.

Barn som anhöriga

Enligt forskningen påverkar detta skolresultaten. Materialet är ett stöd i arbetet med att ge dem likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan. Målgrupp. Presentationer. Annelis matteböcker. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Sannes montessorimateriel. Montessoriinspirerad matematik. Njut av choklad – här är 16 anledningar. Mat & vikt Grattis alla chokladälskare.

Njut av choklad – här är 16 anledningar

Ni kan fortsätta att gotta er. Nu har forskarna hittat ännu fler nyttiga skäl att ta en extra bit. Multiplication Games ~ Learn Times Tables While You Move. This post may contain affiliate links.

Multiplication Games ~ Learn Times Tables While You Move

We love to play math games around here and these multiplication games have been used over and over again in our house. I first shared the idea of Multiplication High Fives here, then decided to take it to the next level and create a downloadable multiplication chart and High Five template. This method has been so effective in getting math facts to stick for my kids. I hope you’ll find it useful as well. High Five Math Games use Whole Body Learning to engage the brain in understanding and retaining concepts paired with movement. How to Play Multiplication High Fives Download the multiplication chart and the High Fives template (below).

Skolverket nyanlända. Matteklubben - Mattebloggen. Gudrun Malmers adjektiv & lägesord - Ulrikas matteverkstad. Pausgymnastik–pausgympa i skolan. Alla elever mår bra av att röra sig ibland – många elever behöver detta mer!

Pausgymnastik–pausgympa i skolan

Pausgympa är ett sätt att kunna bibehålla fokus och koncentration längre utan myror i brallan. Den finska folkhälsan (denna fantastiska sida!) Kompletterande material till MatteBorgen. Liten ordbok i matematik. Liten ordbok i matematik Hjärnan ännu i mig vrides. När jag tänker på Euklides Och på de trianglarna ABC och CDA. Svetten ur min panna gnides Värre än på Golgata. Carl Michael Bellman Liten ordbok i matematik täcker matematikämnets ordförråd på grundskolans högstadium och delar av ämnets ordförråd i gymnasiets årskurs 1. Vänskapslekar » LEKDATABASEN. Popcorn Microskål – gör kastrullpoppade popcorn i micron! Föräldrars mattegnäll smittar barnen. Forskare på Chicagos universitet har redan kommit fram till att om matteläraren, medvetet eller omedvetet, visar att hon eller han inte är särskilt förtjust i ämnet så lär sig eleverna mindre, enligt en artikel i tidningen Psychological Science.

Nu har forskarna kommit fram till att även föräldrarnas attityd fick samma resultat. Utforska - GOTD. Självbedömning - läraren publicerar ett prov och eleven självbedömer. Skapligt Enkelt matematiskt. Mitt lilla klassrum på nätet - Skola.

Matematik