background preloader

Various Discussions(Swedish)

Facebook Twitter

Nej, skolan ska inte ta mobilen från barn. På flera håll ser vi en växande rädsla för vad mobiltelefoner gör med vår yngsta generation, skriver debattören.

Nej, skolan ska inte ta mobilen från barn

DEBATT. "Våld löser inga problem" ­ är ett av vuxensamhällets ständigt upprepade mantran. En princip som tydligen alltid ska råda, förutom när vuxna ska hävda sin rätt att bestämma över barn och deras vanor. På flera håll ser vi en växande rädsla för vad mobiltelefoner gör med vår yngsta generation, och inte minst en frustration för situationen det skapar i skolan. Aftonbladets Malin Wollin är den senaste i raden som skrivit om hur hon anser att vuxna får och måste ta mobiler från elever med våld för att kontrollera användandet, men det här är en fråga som har varit aktuell länge. Om vi lägger åt sidan de klassiska fördomarna, den gemensamma grund som majoriteten av de som diskuterar detta delar och som dessutom saknar källa – att unga är uppkopplade dygnet runt, inte umgås hemma hos varandra och inte kan sätta egna regler – blir det en kort text.

Självklart ska ungarna ha mobiler i skolan. Publicerad: 18 januari, 2016 Det finns de som tycker att man ska ta ifrån elever både mobiltelefoner och datorer i samma stund som de sätter foten i skolan och lektionen börjar.

Självklart ska ungarna ha mobiler i skolan

Det tycker inte jag. Jag tycker att man redan i tidig ålder ska vänja sig vid både mobiler, surfplattor och datorer. I skolan handlar det om att lära sig hur det framtida samhället kommer att fungera. Eleverna ska kunna använda tekniken till sin fördel, inte lägga bort den och bli itutade att det bara är konsumtion eller slöseri med tid.

Det är lätt – som vissa debattörer gör – att beskriva mobilen eller datorn som konsumtion och spel till ingen nytta. Mobilen är ett utmärkt verktyg där man hittar snabbfakta. För ungdomarna handlar det också att lära sig koncentration och fokus. Ämnet med mobiltelefoner i skolan är dock inte helt enkelt. Att behärska tekniken kommer att bli livsviktigt för nästa generation. Eleverna har rätt till en mobilfri skola. Publicerad: 19 januari, 2016 Argumenten för att tillåta mobiltelefoner i skolan är inte hållbara.

Eleverna har rätt till en mobilfri skola

Mobiltelefonerna stör undervisningen och försämrar lärandet. De kan innebära ett arbetsmiljöproblem för både lärare och elever. Nu är det dags att skolan slutar lägga ansvaret på eleverna själva och vågar säga nej. Detta är ett svar på huvudinlägget på debatten "Barns mobilanvändande". Håller inte med Michael Ländin Ni silar mygg och sväljer kameler, sa Jesus till de religiösa ledare som ägnade sådan omsorg om detaljerna att de helt missade att se det större sammanhanget.

Michael Ländin menar på DN.Åsikt att mobiler, datorer och surfplattor måste tillåtas i skolan för att eleverna redan i tidig ålder ska vänja sig vid dem. Det är heller inte sant, som Ländin hävdar, att mobilen ger omedelbar tillgång till all världens kunskap. Nya regeln: Inga mobiler på skoltid. Bräckeskolan i Göteborg har infört en ny regel: inga mobiler eller surfplattor under skoltid.

Nya regeln: Inga mobiler på skoltid

Men det är inte för att eleverna är stökiga. Utan för att de helt enkelt slutade leka och vara ute på rasterna. Och förbudet har gett resultat. Efter bara några dagar syns mer aktivitet hos eleverna. Samtal mellan två lärare: Mobiltelefonens vara eller inte vara i klassrummet. Josefin, mobiltelefonen är 2000-talets keps.

Samtal mellan två lärare: Mobiltelefonens vara eller inte vara i klassrummet

Diskussionerna är oändliga, ska eleverna få ha mobiltelefon i klassrummet eller ej? Jag hittade ett fint blogginlägg i bloggen IT& Etik där man på ett nyanserat sätt diskuterade fördelar och nackdelar med mobiltelefonen i klassrummet. Här är en lista Jan Svärdhagen sammanställt. Mobiler i skolan - upp till varje lärare - P4 Sjuhärad. Lärarna Hanna Holmén Löfqvist och Mattias Werner jobbar på Sjömarkenskolan i Borås.

Mobiler i skolan - upp till varje lärare - P4 Sjuhärad

Där är mobiltelefoner inte något större problem, men de har också lagt ner mycket tid på att diskutera hur de ska hantera frågan. – Någonstans måste varje lärare, och varje skola, arbeta fram en policy vad som ska gälla på sin skola. Det är inget som man kan göra generella bedömningar om, säger Mattias Werner. – Jag tror också att på vissa skolor kan man till och med behöva olika regler i olika klassrum, beroende på hur väl läraren kan hantera verktyget själv, säger Hanna Holmén Löfqvist.

På Sjömarkenskolan i Borås ska eleverna ha mobilfria raster, och mobilen ska ligga i väskan under dagen - om inte läraren säger något annat. – Ibland dyker mobilen upp, och då får man ha en diskussion med den eleven. Båda lärarna poängterar att det är viktigt att mobiltelefonen inte stör i klassrummet, eller tar uppmärksamhet från läraren, och att det hela tiden krävs en diskussion runt det här. Ny diskussion om mobiler i skolan.

Johnny Karlsson (FP) har skrivit en motion, förslag, om att politikerna ska besluta om mobilfri skoldag.

Ny diskussion om mobiler i skolan

Som DT tidigare skrivit har motionen fått helhjärtat stöd av bland andra oppositionsrådet Håge Persson (M). Till vardags är Persson lärare på Kyrkskolan och när höstterminen startade införde han mobilfritt på lektionerna med högstadieelever. Vissa elever har haft invändningar men från föräldrahåll har han inte hört någon kritik. Majoriteten S, V och MP har dock avslagit motionen med motiveringen att skollagen anger att det är respektive skolas rektor som beslutar om ordningsregler. När ärendet kom upp i kommunstyrelsen köpte oppositionen argumentet, men lade ett tilläggsyrkande som i princip gick ut på att kommunfullmäktige bör uttala sitt stöd till rektorer som vill införa mobilfria lektioner. Majoriteten sade dock nej till yrkandet och i följande votering förlorade oppositionen med 8 röster mot 7.