background preloader

US Election 2016

Facebook Twitter

Teaching Resources For The Day After The Presidential Election. Sakfrågorna i detalj – två helt olika visioner för USA. WASHINGTON I korta drag kan man säga att Hillary Clinton skulle fortsätta på ungefär samma väg som Barack Obama, med satsningar på miljö, invandringsreform, höjda skatter för rika och utvidgning av tillgången till sjukvård.

Sakfrågorna i detalj – två helt olika visioner för USA

Donald Trump skulle däremot skaka om ekonomin rejält, genom att sänka skatter och bryta med flera årtionden av frihandelspolitik. Vidare skulle han ge mer pengar till försvaret, införa striktare abortregler och få till en konservativ dominans i USA:s sista rättsinstans, Högsta domstolen. Likheter finns på ett par områden, till exempel investeringar i den eftersatta infrastrukturen och ungefär samma sociala förmåner som förut för äldre. Clinton föreslår fyra månaders betald ledighet för vård av barn eller anhörig. Trump tänker införa, vilket är nytt för en republikan, obligatorisk betald mödraledighet (ej fäder) i sex veckor samt skattesubventioner för barnpassning. WebEnglish.se – for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden.

USA. Electing a US President in Plain English. Political Party Quiz.