background preloader

Läxfrågan

Facebook Twitter

Här tar debatten om läxfritt sitt sista andetag… Härom veckan var han ett av de stora namnen i VIP-loungen på Bett i London.

Här tar debatten om läxfritt sitt sista andetag…

Då talade han programmering ena dagen för att nästa samarbeta med eleverna på Bohunt, i egenskap av ADE, när Lin Education framgångsrikt tog över skolan för en dag. Ni har hört honom i annaochphilipslararpodcast. Hans vassa inlägg i sociala medier flimrar aldrig obemärkt förbi. Idag gästar han redaktionen och skriver på ett alltid lika brännbart ämne. Nämligen en läx- och provfri skola.

"Läxor är meningslösa" – What we should be looking at is the progress students are making, säger han apropå betygsdebatten.

"Läxor är meningslösa"

James Nottingham från Storbritannien är en väl anlitad föresläsare och skolutvecklare. Han har en bakgrund som lärare och skolledare och har skrivit ett flertal böcker om undervisning. I veckan besökte han Ånge där 200 lärare från Sollefteå, Härnösand, Bräcke och Ånge fick lyssna till hans råd och exempel från olika delar av världen. – Han har mycket positiva tankar, konkreta tips och idéer. ”Utan läxor måste vi elever ta mer ansvar för skolarbetet” ”Läxfritt betyder inte att vi slappar”, säger eleven Nina Moradzada.

”Utan läxor måste vi elever ta mer ansvar för skolarbetet”

För tre år sedan skippade Norrevångskolan i Mörrum alla hemläxor. Sedan dess har studieresultaten blivit bättre. Snart är det avslutning för niondeklassarna på Norrevångskolan. Under nästan tre år har de inte haft en enda läxa ­ – inte ens i matte och språk där glosor och svåra tal av tradition ska gnuggas in efter skoldagens slut. En del föräldrar skakade på huvudet när de fick höra talas om att skolan skulle bli läxfri och menade att deras barn skulle få stora kunskapsluckor. Men har eleverna blivit slappa av att slippa läxor? Vi besöker Norrevångskolan en dag i slutet av april. Vi börjar med eleverna Jacob, Axel, Kajsa, Pennie, Klara, Isabelle och Nina. . – Utan läxor måste vi ta mer ansvar för skolarbetet, säger Axel.

Kajsa håller med. . – Vissa läxor gjorde jag bara utan att lära mig något. Nina tycker att det känns som om lärarna nu verkligen vill att hon och de andra eleverna ska lära sig mycket. Debunking Homework Myths. "Do you have any homework tonight?

Debunking Homework Myths

" I asked my daughter Mercedes. "No, I don't have any homework! Yeah! " she exclaimed. "When is your next test or quiz? " "It's Friday," she quipped. "Today is Wednesday, shouldn't getting ready for the test be your homework? " "That's not homework. "Oh, I get it, homework is not study...it's... " "...it's worksheets and problems at the end of the chapter. It's an obvious myth that students think homework is for their benefit. This of course applies to students that are motivated by grades. Läxor skapar onödig stress. Det finns goda exempel på skolor som har gjort enkla och billiga omorganiseringar för att arbeta läxfritt.

Läxor skapar onödig stress

Pernilla Alm Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. De är, enligt Skolverket, inte obligatoriska för elever att utföra. Trots detta är läxor vanligt förekommande i svenska skolor. Vad önskar regeringen, skolvärlden, föräldrar och elever till exempel åstadkomma med läxhjälp? Läxor är nämligen inte lika med mer kunskap, enligt forskning. Den här forskningen är det många som nonchalerar, förmodligen för att man ”vet” att läxor är bra. 2010 blev läxhjälp obligatorisk i alla skolor i Norge. 2013 kom utvärderarnas rapport. Fastän läxor inte nämns i skolans styrdokument har Skolverket gett ut stödmaterialet ”Läxor i praktiken”, som vänder sig till lärare. Homework, Sleep, and the Student Brain. At some point, every parent wishes their high school aged student would go to bed earlier as well as find time to pursue their own passions -- or maybe even choose to relax.

Homework, Sleep, and the Student Brain

This thought reemerged as I reread Anna Quindlen's commencement speech, A Short Guide to a Happy Life. The central message of this address, never actually stated, was: "Get a life. " But what prevents students from "getting a life," especially between September and June? One answer is homework. Favorable Working Conditions As a history teacher at St.

Most schools have a philosophy about homework that is challenged by each parent's experience doing homework "back in the day. " I have often joked with my students, while teaching the Progressive Movement and rise of unions between the turn of the 19th and 20th centuries, that they should consider striking because of how schools violate child labor laws. So how can we change things? The Scientific Approach Delayed Gratification. FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap. Läxor är på tapeten igen efter att Hallstahammars kommunpolitiker bestämt sig för att utreda en läxfri skola.

FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Men vad säger forskningen egentligen om läxor? Frågan är givetvis extra intressant eftersom den nya skollagen tydligt skriver fram praktik som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolforskarna Robert Marzano och Debra Pickering har gjort en sammanställning av den forskning som finns för och emot läxor internationellt och har utifrån detta dragit vissa slutsatser. Deras huvudresultat hävdar att läxan får betydelse för elevernas resultat om kvalitén på den är hög. Kvalité definieras så här: - Läxan har ett tydligt och legitimt syfte, utformade efter tydliga mål.

. - Läxan är designad för att maximera chanserna att eleverna kommer att slutföra det. . - Läxan engagera föräldrarna på ett lämpligt sätt till exempel som ett bollplank för att kunna hjälpa sammanfatta vad eleven har lärt sig om läxan.